srednja kola dugo selo n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SREDNJA Å KOLA DUGO SELO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

SREDNJA Å KOLA DUGO SELO - PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO. šk.god. 2011./ 2012. SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO. - osnovana 2002. godine - 763 učenika - 29 razrednih odjeljenja - 58 nastavnika - 3 stručne suradnice: pedagoginja, psihologinja, knjižničarka - redovna nastava - izvannastavne aktivnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SREDNJA Å KOLA DUGO SELO' - justise-quintin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
srednja kola dugo selo

SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO

šk.god. 2011./ 2012.

srednja kola dugo selo1
SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO

- osnovana 2002. godine

- 763 učenika

- 29 razrednih odjeljenja

- 58 nastavnika

- 3 stručne suradnice: pedagoginja, psihologinja, knjižničarka

- redovna nastava

- izvannastavne aktivnosti

- dodatna nastava – priprema za državnu maturu

- dopunska nastava

- izleti i ekskurzije

PROGRAMI OBRAZOVANJA

Opća gimnazija

Ekonomist

Tehničar za računalstvo

Elektroinstalater

Elektromehaničar

Instalater grijanja i klimatizacije

Plinoinstalater

Vodoinstalater

Automehaničar

Frizer

deficitarna zanimanja
DEFICITARNA ZANIMANJA

Popis deficitarnih zanimanja u Zagrebačkoj županiji:

misija kole
MISIJA ŠKOLE

Kroz aktivno i suradničko učenje, učenicima omogućiti stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za tržište rada ili nastavak školovanja.

uspjesi kole
USPJESI ŠKOLE
 • redovito sudjelujemo na županijskim i državnim natjecanjima
 • naši učenici svake godine osvajaju zlatne i srebrne medalje na INOVI –

državnom natjecanju mladih inovatora

 • novinarska grupa, školski list Marteen, ekološka grupa
 • naši učenici osvajaju prva tri mjesta na županijskim natjecanjima iz košarke, badmintona, stolnog tenisa, odbojke, rukometa, futsala (malog nogometa)
 • Školsko športsko društvo naše Škole osvojila je 1. mjesto na državnom natjecanju školskih športskih društava
 • prošle školske godine naši rezultati na državnoj maturi bili su iznad državnog prosjeka

Najuspješniji je bio naš učenik koji je ispit iz engleskog jezika riješio sa 100% točnošću !

 • od 32 gimnazijalca, 29 ih je upisalo fakultet u ljetnom roku, 3 u jesenskom roku
 • od 74 učenika koji su upisali fakultet, 45 ih je upisalo prvi izbor !
upis u srednje kole
UPIS U SREDNJE ŠKOLE

Vrednovanje i bodovanje

- uspjeh u prethodnom školovanju prema postignutim ocjenama u 7. i 8. razredu

- uzorno vladanje u 7. i 8. razredu

- sklonosti, sposobnosti i darovitost u pojedinim vrstama obrazovanja

- uspjeh u prethodnom školovanju na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju, vještinama, umijećima i sposobnostima ...

- uspjeh u programima obrazovanja s povećanim opsegom

- uspjeh u otežanim uvjetima obrazovanja

prijava za upis
PRIJAVA ZA UPIS

- prijavnica za natječaj, originalne svjedodžbe 7. i 8. razreda, dokumenti kojima dokazujete neka od prava (dodatni bodovi, izravan upis), ostali dokumenti koji su vam potrebni za prijavu (ugovor o naukovanju, liječnička svjedodžba ...)

 • predmeti koji se boduju:
srednja kola dugo selo2
SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO

PLAN UPISA ZA ŠK.GOD. 2011./2012.

obrtni ka zanimanja
OBRTNIČKA ZANIMANJA

- jedinstven model obrazovanja (JMO)

- teoretska nastava izvodi se u školi, a praktični dio naukovanja odvija se u obrtničkoj radionici

Izbor kandidata za upis temelji se na:

- uspjehu u osnovnoj školi

- zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova u odabranom zanimanju

- sklopljenom Ugovoru o naukovanju

Zdravstvena sposobnost dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada !!

- za zanimanje elektroinstalater HZZ snosi troškove liječničkog pregleda !

ugovor o naukovanju
UGOVOR O NAUKOVANJU

Ugovor o naukovanju sklapa se između roditelja i obrtnika koji za to ima odobrenje Hrvatske obrtničke komore.

Područna obrtnička komora je dužna školi dostaviti popis licenciranih obrtničkih radnji s točnom adresom i brojem slobodnih naučničkih mjesta. Popis se objavljuje na oglasnim pločama škole i obrtničke komore.

Ugovor se sklapa u četiri primjerka (roditelj, obrtnik, škola, područna obrtnička komora )!

izravan upis
IZRAVAN UPIS

- priložiti dokumente, rješenja itd.

 • - učenici koji su na državnim natjecanjima iz predmeta bitnih za upis osvojili 1., 2. i 3. mjesto (moraju prijeći bodovni prag)
 • - 2 godine, od posljednjih 3, školovanja u inozemstvu
 • - djeca osoba poginulih, nestalih ili umrlih u ratu (moraju prijeći bodovni prag)
 • - djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja (moraju prijeći bodovni prag)
 • - djeca 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida (moraju prijeći bodovni prag)
 • - djeca civilni invalidi rata (moraju prijeći bodovni prag)
dodatni bodovi
DODATNI BODOVI
 • DRŽAVNO NATJECANJE

- 1. mjesto 4 boda

- 2. mjesto 3 boda

- 3. mjesto 2 boda

 • ŽUPANIJSKO NATJECANJE

- 1. mjesto 3 boda

- 2. mjesto 2 boda

- 3. mjesto 1 bod

 • FRIZERI - LIK – županijska izložba - državno natjecanje

- najbolji rad: 1 bod - 1. mjesto: 3 boda

- 2. mjesto: 2 boda

- 3. mjesto: 1 bod

dodatni bodovi1
DODATNI BODOVI

ŠPORTSKA NATJECANJA

- DRŽAVNA NATJECANJA: 1. mjesto 4 boda

2. mjesto 3 boda

3. mjesto 2 boda

- sudjelovanje 1 bod

- 1. mjesto na županijskom natjecanju 1 bod

 • - ako je učenik sudjelovao na više natjecanja, vrednuje mu se jedan, povoljniji rezultat

KATEGORIZIRANI ŠPORTAŠI – 1., 2. kategorija 4 boda

- 3., 4. kategorija 3 boda - 5., 6. kategorija 2 boda

O.Š. + 4 razreda GLAZBENE/ PLESNE ŠKOLE 2 boda

op a gimnazija
OPĆA GIMNAZIJA

- četverogodišnja općeobrazovna škola čija je svrha osposobiti učenika za samostalno učenje te logičko i stvaralačko mišljenje, razviti opću kulturu, potrebu za novim spoznajama i istraživačku djelatnost

- priprema za nastavak školovanja

- Državna matura

Gimnazijski program nije lagan, ali daje puno !!

ekonomist
EKONOMIST

- četverogodišnji strukovni program obrazovanja

- učenici četvrtog razreda završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje izradom i obranom završnog rada pod vodstvom mentora, nastavnika struke, čime stječu srednju stručnu spremu

- učenici četvrtog razreda, koji to žele, mogu polagati ispite državne mature te nastaviti svoje školovanje na fakultetima ili višim školama

EKONOMIST

- radi na poslovima bankarstva, marketinga, računovodstva ili financija

- može raditi u bankama, osiguranju, turizmu, trgovinama, različitim državnim institucijama ili kao privatni poduzetnik

- od ekonomista se očekuje preciznost, sistematičnost, odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s novcem ili podacima

- za uspješno obavljanje posla, nužno je dobro poznavanje rada na računalu, posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke i statističke obrade

- razvijene matematičke sposobnosti preduvijet su za obavljanje ovog posla

- zbog čestog rada u timu, ekonomist mora biti sklon radu i suradnji s ljudima

tehni ar za ra unalstvo
TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

- četverogodišnji strukovni program obrazovanja

- učenici četvrtog razreda završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje izradom i obranom završnog rada pod vodstvom mentora, nastavnika struke, čime stječu srednju stručnu spremu

- učenici četvrtog razreda, koji to žele, mogu polagati ispite državne mature te nastaviti svoje školovanje na fakultetima ili višim školama

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

- sastavlja, servisira i održava opremu

- instalira gotove programe u računalo

- nabavlja komponente za računalo i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje te priprema pomoćni materijal

- održava, servisira i otklanja neispravnosti na računalu

- bavi se dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala

- posao zahtjeva znatnije naprezanje vida jer se radi o vrlo sitnim detaljima

elektroinstalater
ELEKTROINSTALATER

- trogodišnji obrazovni program

- učenici trećeg razreda završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje izradom i obranom završnog rada te time stječu srednju stručnu spremu

- učenici trećeg razreda na kraju svog naukovanja polažu pomoćnički ispit te stječu pomoćničko zvanje. Nakon dvije godine rada u struci mogu steći majstorsko zvanje.

ELEKTROINSTALATER

- postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, gromobrane

- radi na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodove

- ugrađuju razvodne ormare, električne uređaje i elektroopremu

- smanjene intelektualne sposobnosti i nemogućnost razlikovanja boja su zapreke u obavljanju poslova elektroinstalatera

elektromehani ar
ELEKTROMEHANIČAR

- trogodišnji obrazovni program

- učenici trećeg razreda završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje izradom i obranom završnog rada te time stječu srednju stručnu spremu

- učenici trećeg razreda na kraju svog naukovanja polažu pomoćnički ispit te stječu pomoćničko zvanje. Nakon dvije godine rada u struci mogu steći majstorsko zvanje.

ELEKTROMEHANIČAR

- izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje, vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost

- područje rada uključuje i popravak električnih aparata za kućanstvo

- proizvodi, popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskbljivanje strujom

- postavlja i održava sustave za grijanje, klimatizaciju i hlađenje te proizvodi i popravlja transformatore

- montira i popravlja dizala i pokretne stepenice

- zapreke za obavljanje poslova elektromehaničara su poteškoće dišnog sustava, epilepsija, smetnje vida i sluha, nemogućnost raspoznavanja boja, psihičke bolesti te pojačano znojenje ruku

instalater grijanja i klimatizacije
INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

- trogodišnji obrazovni program

- učenici trećeg razreda završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje izradom i obranom završnog rada te time stječu srednju stručnu spremu

- učenici trećeg razreda na kraju svog naukovanja polažu pomoćnički ispit te stječu pomoćničko zvanje. Nakon dvije godine rada u struci mogu steći majstorsko zvanje.

INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

- postavlja, nadzire, održava i popravlja toplinske uređaje za centralno, plinsko ili električno grijanje, kao i centralne sisteme klimatizacije

- montira centralno, plinsko i električno grijanje

- radi rutinske provjere i popravke, instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije

- zapreke za obavljanje ovog posla su smetnje vida i sluha, neraspoznavanje boja, strah od visine, sklonost alergijama, bolesti kože

plinoinstalater
PLINOINSTALATER

- trogodišnji obrazovni program

- učenici trećeg razreda završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje izradom i obranom završnog rada te time stječu srednju stručnu spremu

- učenici trećeg razreda na kraju svog naukovanja polažu pomoćnički ispit te stječu pomoćničko zvanje. Nakon dvije godine rada u struci mogu steći majstorsko zvanje.

PLINOINSTALATER

- obavlja poslove montaže, održavanja, nadzora rada i servisa plinskih instalacija i uređaja

 • montira i popravlja plinske plamenike, zamjenjuje plinomjere, elemente plinske mreže
 • ugrađuje plinske uređaje u stambene i poslovne objekte, montira priključke i armature, priključuje bojlere na plin i vodu, plinske štednjake
 • posao plinoinstalatera ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima, osobito bolestima kralježnice ili smetnjama vida ili njuha
vodoinstalater
VODOINSTALATER

- trogodišnji obrazovni program

- učenici trećeg razreda završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje izradom i obranom završnog rada te time stječu srednju stručnu spremu

- učenici trećeg razreda na kraju svog naukovanja polažu pomoćnički ispit te stječu pomoćničko zvanje. Nakon dvije godine rada u struci mogu steći majstorsko zvanje.

VODOINSTALATER

- izrađuje, montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila

 • radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju,vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja
 • obavlja poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava, dezinfekcije mreže
 • posao vodoinstalatera ne mogu obavljati osobe koje se boje visine, dubine, zatvorenih prostora, osobe sklone nesvjestici, osobe s bolestima mišića, zglobova i živaca
automehani ar
AUTOMEHANIČAR

- trogodišnji obrazovni program

- učenici trećeg razreda završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje izradom i obranom završnog rada te time stječu srednju stručnu spremu

- učenici trećeg razreda na kraju svog naukovanja polažu pomoćnički ispit te stječu pomoćničko zvanje. Nakon dvije godine rada u struci mogu steći majstorsko zvanje.

AUTOMEHANIČAR

- popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama, servisima proizvođača i prodavača te u obrtničkim radionicama

 • zamjenjuje i nadopunjava tekućine, kontolira i podešava rad mehanizama, izmjenjuje potrošene dijelove, zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove
 • Vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočionih sustava, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova
 • Zapreke za obavljanje ovog posla su alergije, epilepsija, smetnje u radu dišnih organa, oboljenja kralježnice. Automehaničar mora imati dobar vid i sluh, sposobnost razlikovanja boja te razvijenu motoriku i preciznost ruku i prstiju
frizer
FRIZER

- trogodišnji obrazovni program

- učenici trećeg razreda završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje izradom i obranom završnog rada te time stječu srednju stručnu spremu

- učenici trećeg razreda na kraju svog naukovanja polažu pomoćnički ispit te stječu pomoćničko zvanje. Nakon dvije godine rada u struci mogu steći majstorsko zvanje.

FRIZER

- pruža usluge oblikovanja i njege kose te uređivanja brade i brkova, izrađuje perike i umetke za kosu, pruža uslugu bojenja trepavica i obrva te dekorativnog šminkanja

 • frizeri se zapošljavaju u frizerskim salonima, no rade i u kazalištima, na televiziji ili filmu
 • frizer treba biti kreativan, s izraženim smislom za estetiku te komunikativan, strpljiv i ljubazan s kljientima
 • Zapreke za obavljanje ovog posla su problemi s dišnim sustavom, alergijske reakcije, problemi s koštano-mišićnim sustavom zbog dugotrajnog stajanja na nogama