onemocn n t tn l zy z hlediska otorinolaryngologa l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Onemocnění štítné žlázy z hlediska otorinolaryngologa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Onemocnění štítné žlázy z hlediska otorinolaryngologa - PowerPoint PPT Presentation


  • 594 Views
  • Uploaded on

Onemocnění štítné žlázy z hlediska otorinolaryngologa. Karel Podhola. Připomínka anatomie krku. Největší žláza s vnitřní sekrecí. Hmotnost cca 20g 2 laloky-pravý a levý, ve 40% též 3.pyramidální lalok.Objem laloku cca 5ml

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Onemocnění štítné žlázy z hlediska otorinolaryngologa' - justis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p ipom nka anatomie krku
Připomínka anatomie krku

Největší žláza s vnitřní sekrecí.

Hmotnost cca 20g

2 laloky-pravý a levý, ve 40% též 3.pyramidální lalok.Objem laloku cca 5ml

Embryologicky vývoj do 14.týdne- sestup výchlipky z 1.žaberní štěrbiny ventrálně -entodermální původ. Ductus thyreoglossus.

fyziologick pozn mky 1
Fyziologické poznámky- 1

Produkce thyreoidálních hormonů:

T4-Tyroxin 80-90 mikrogramů/24h

T3- Tyronin 5mikrogramů/24h

rT3-reverzní tyronin, cca 3mikrogramy/24h

Nejúčinnější je T3(5x více než T4),vzniká hl. dejodací T4 ve tkáních. Účinné jsou L formy

Významn pro buněčný metabolismus a vývoj a diferenaciaci tkání.

fyziologick pozn mky 3
Fyziologické poznámky 3

Kalcitonin -produkovaný parafolikulárními C buňkami štítné žlázy.

Inhibuje resorpci kalcia z kostí a zvyšuje jeho vylučování močí.

Význam z ORL hlediska hl. při monitoringu Medulárního karcinomu štítné žlázy.

c vy t tn l zy
Cévy štítné žlázy

Arteriae: 1) thyreoidea superior-větev ACE

2) thyreoidea inferior - větev a.sublavia

3) a.t. ima - přímo z oblouku aorty

Vaenae: 1) th. superior - do VJI

2) th. media se lateralis- do VJI

3) th.inferior -do tr.brachiocephalicus

Lymphatici: síť cév s drenáží do LU prelaryngeálních,paratracheálních(VI),hlubokých krčních (III-V) a mediastinálních( VII)

inervace a vztah k nerv m
Inervace šž a vztah šž k nervům

Autonomní: -hl.-regulace prokrvení

-parasympaticus- větve z n.vagus

-sympaticus- nervy podél arterií ze 3.krčních ganglií.

Vztah k n.laryngeus recurrens- inervace m.cricothyroideus posterior- pohyblivost hlasivky !

Vztah k n.laryngeus superior-sensitivní inervace hrtanu + motorická zevního napínače hlasivek

vy et en t tn l zy
Vyšetření štítné žlázy

Aspekce - pojem STRUMA - každé zvětšení šž

Palpace - bimanulání, vždy i okolí( LU,hyoides...)

Endoskopie - hltan,hrtan

Zobrazovací metody - USG,CT,MR

Scintigrafie - MIBI metoda. Zobrazení i funkce !

Laboratorní vyšetření- hormony-hl SsTSH,fT4,protilátky

mineralogram ( Ca,P)

FNAB + Cytologie

Histologie

diferenci ln diagnostika
Diferenciální diagnostika

Zduření na krku-odlišení strumy, lymfatických uzlin,cyst,neo.

Bolestí krčních-záněty šž,krvácení do cysty versus bolestivé afekce krčních struktur, projev dekomp CC syndromu,projekce z dutiny hrudní a břišní !

Poruchy hlasu- inervace NLR,NLS, útlak či invaze do hrtanu

Poruchy dechu- dyspnoe-stridor !-viz výše

Poruchy polykání-viz výše

Poruchy sluchu- nedoslýchavost u vrozené hypothyreózy až hluchoněmost při kreténizmu

jak a kdy se pod l orl specialista na e en thyreopati
Jak a kdy se podílí ORL specialista na řešení thyreopatií ?

Uložení štítné žlázy na krku v oblasti odpovídající odbornosti ORL.

Podílí se v diferenciální diagnostice krčních symptomů.

Operační prostor je důvěrně známý !

Operační techniky jsou jemné,precizní se zkušeností jemné i mikroskopické preparace

ORL operatér zvládá řešení metastatického postižení LU krku nebo komplikace operací

onemocn n t tn l zy
Onemocnění štítné žlázy

Kongenitální vady- cysty,píštěle,sinusy.-residua po ductus thyreoglossus. Heterotopická aberantní ložiska - kořen jazyka- tzv.linguální struma - nebo v laterálních krčních prostorách u VJI

Záněty - Autoimunní Hashimotova tyhreoiditis ( cave karcinom!)

- Subakutní granulomatózní de Quervain t-itis (cave bolesti)

- Chronická fibrózní t-itis Riedlova (cave tuhá struma )

- Infekční t-itis, hnisavá ( cave- vzácná,metastatické postižení)

hormon ln poruchy hypothyre za
Hormonální poruchy- Hypothyreóza.

ORL symptomy-poruchy hlasu,řeči,polykání,struma,

1)primární- pozánětlivá (Hashimoto t-itis !)

pooperační ( výkony na šž i sdružené)

postaktinická ( ORL pacienti po aktinoTh!)

karenční- hl. jód ( + příjem lithia)

2)sekundární-léze hypofýzy-sekrece TSH

3)terciální-léze hypotalamu a sekrece TRH

4)Kretenismus

5)Myxedém

hormon ln poruchy hyperthyre za
Hormonální poruchy-Hyperthyreóza

Thyreotoxikóza- používaný termín (T-toxikóza)

1) Graves - Basedowova nemoc- autoimunní onemocnění s tvorbou protilátek proti TSH receptorům.Základní tris-exoftalamus,struma,tachykardie)

2) Toxický autonomní Adenom (horký uzel)

3) T3 T-toxikóza- vzácná

4)Amiodaronem indukovaná T-toxikóza

5)Těhotenská T-toxikóza

6)Farmakologicky navozená- T-toxicosis facticia)

struma
STRUMA

Každé zvětšení štítné žlázy

Eufunkční x Hyperfunkční x Hypofunkční

Difuzní x Uzlová

Nádorová x Nenádorová

Benigní x Maligní

Retrosternální struma

Aberantní struma

eufunk n uzlov struma
Eufunkční uzlová struma

Nejčastější thyreopatie v ČR

především u žen středního věku,maximum v podhorských a horských oblastech.Souvisí s nedostatkem jodu a naopak se zvýšenou konzumací strumigenů ve stravě( zelí). Hodnoty T3,T4 v normě, TSH také nebo jen lehce zvýšené. Terapie- hormonální suprese .Při růstu FNAB a chirurgické řešení.

n dory t tn l zy
Nádory štítné žlázy

1.EPITELOVÉ -Benigní - Folikulární adenom

Maligní- Papilární karcinom ( 60-70%)

- Folikulární karcinom (15-30 %)

-Nediferencovaný karcinom(malobb,velkobb…)

(10-15%)

-Medulární karcinom (1-7%)

-dlaždicobuněčný rohovějící karcinom( raritně)

2.NEEPITELOVÉ -Benigní

-Maligní - Fibrosarkom

- NHL

- jiné

3.RUZNORODÉ(SMÍŠENÉ)- karcinosakrokm

-haemangioepiteliom maligní

-teratom

typy malign ch n dor
Typy maligních nádorů šž

Papilární- okultní

- intrathyreoidální

- extrathyreoidální

Folikulární - minimální invaze do pouzdra či cév

- roszáhlá invaze do pouzdra a cév

Karcinom z Hürtleho buněk

Medulární karcionom

Anaplastický karcinom

Neepitelové nádory maligní- především Lymfom

-----------------------------------------------------------------------------------

Mikrokarcinom štítné žlázy- do 10mm PapiloCa-často náhodný nález!

etiologie karcinomu
Etiologie karcinomu šž

ONKOGENY- na 10 chromozomu u Pca, P53 a RG u anaplast.Ca

OZÁŘENÍ KRKU ( MH a NHL,neo ORL+ LU, Thymus,…dříve častá

rtg.ozářování tonzil,mastoidů,kožní chorob-keloidů,jizev….)

ENDEMICKÁ STRUMA- trvalá stimulace vyšším TSH

HORMONÁLNÍ VLIVY- zvl.ženské pohl.hormony,ne zcela jasné !

HASHIMOTOVA T-ITIS - udávána jako predisponující faktor

GB CHOROBA- nejednoznačné

ST.P.OPERACÍCH ŠŽ - regeneráty - vyšší riziko jednoznačné

DĚDIČNÉ VLIVIVY- u rodin s familiární adenomatózní polyposou,a jiné vzácnější onemocnění

chirurgick l ba onemocn n
Chirurgická léčba onemocnění šž

- Endemická uzlová struma- rostoucí při supresivní Th

- Difuzní struma- rostoucí - s vývojem mechanického syndromu

-Hashimotova t-itis, rostoucí a s objevením uzlových změn

-Abscedující t-itis infekční ( incize drenáž)-vzácně

- G-B choroba- u častých recidiv, vždy po uvedení do subklinické hypothyreózy

- Toxický autonomní adenom

- Nádory šž ,

prov d n typy v kon
Prováděné typy výkonů

TTE - totální thyreoidektomie

HTE- hemithyreoidektomie nebo totální lobektomie

nTTE- téměř totální thyreoidektomie ( near total TTE)

nHTE- téměř totální hemithyreoidektomie( near total HTE)

rozšířené výkony o krční blokové disekce, výkony na hrtanu,hltanu,svalovině, cévách,nervech, v mediastinu...

-----------------------------------------------------------------------

Extirpace cysty,adenomu- se již neprovádějí

Resekci isthmu- discize- neprovádějí se

Termín Strumektomie -opuštěn- jedná se o near total výkony

-----------------------------------------------------------------------

Převaha radikálních totálních výkonů!

nezbytn vy et en pro chirurgickou l bu
NEZBYTNÁ VYŠETŘENÍ PRO CHIRURGICKOU LÉČBU

Endokrinologické vyšetření ( z hormonů SsTSH,fT4)

USG štítné žlázy a krku( i popis prokrvení šž)

FNAB a cytolgie- u všech uzlových změn

CT krku a mediastina- rozsáhlé procesy, mediastinální propagace

USG orbit- u G-B choroby

onkologický screening - rtg S+P, USG dutiny břišní,scinti skeletu

LLS nebo Laryngostroboskopie

poopera n p e obecn i speci ln orl
Pooperační péče - obecná i speciální ORL

Eliminace rizik

- léze n.laryngeus recurrens a n.laryngeus superior

- pooperační hypoparthyreóza ( odstranění či poranění příšt.tělísek)

- zachování radikality výkonu- totalizace , výkon na lymf.uzlinách aj.

- poškození ostatních krčních struktur( průdušnice, velké cévy,nervy…)

- peroperační krvácení ( USG vyš. se zaměřením na prokrvení šž)

- časné pooperační krvácení ( technika,dvojité ligatury, Redonova drenáž)

- vždy pooperační péče JIP( celostní sledování-monitoring, riziko TS)

- prevence TEN - vždy

- kontroly LLS, kalcémie+fosfatémie

- přísně aseptické postupy operace a převazů s drény(hojení x kosmetika)

z v r
Závěr

V péči o nemocné s onemocněním štítné žlázy má specialista ORL nezastupitelnou úlohu Podílí se na diagnostice, diferenciální diagnostice a specializovaných vyšetřeních.

Provádí chirurgické zákroky a podílí se i na sledování nemocných po operaci v časném i pozdějším období- dispenzarizaci.

Na ORL odd. jsou zřizovány odborné indikační thyreologické ambulance

Péče o nemocné s onemocněními štítné žlázy je multidisciplinární

Účastí v thyreologii je naplněn nový název oboru:

ad