DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vysoká škola ekonomie a managementu - PowerPoint PPT Presentation

justina-pearson
den otev en ch dve vysok kola ekonomie a managementu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vysoká škola ekonomie a managementu PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vysoká škola ekonomie a managementu

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vysoká škola ekonomie a managementu
94 Views
Download Presentation

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vysoká škola ekonomie a managementu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍVysoká škola ekonomie a managementu

 2. Agenda • Představení školy • Studijní obory • Přijímací řízení • Studijní poplatky • Uplatnění absolventů VŠEM • Průběh studia • Mezinárodní spolupráce • Věda a výzkum • Sport a další aktivity

 3. Vysoká škola ekonomie a managementu • Od roku 1996 • 2 500 studentů • 4 bakalářské obory • 3 magisterské obory • Česká i mezinárodní akreditace

 4. Počet studentů VŠEM

 5. Studijní obory VŠEM

 6. Průběhstudia

 7. Prezenčníforma studia „Důraz na zprostředkování nejen nezbytných teoretických základů, ale především jejich provázanost s uplatněním v praxi.“ • výuková soustředění ve všední dny – přednášky, cvičení, konzultace • praktické aplikace (přednášky odborníků z praxe, exkurze v podnicích, kurzy praktických dovedností…) • volitelné předměty v AJ • výuka prezentačních a komunikačních dovedností • odborná praxe v průběhu studia

 8. Kombinovanáforma studia „Maximální důraz na vytvoření flexibilních podmínek pro studium při zaměstnání.“ • výuková i zkoušková soustředění pouze o víkendech -přednášky, případové studie • konzultace s lektory prostřednictvím Webfora • přednášky odborníků z praxe – manažeři, specialisté

 9. StudiumVŠEM • Modulová struktura výuky • Interaktivní výuka (E-Learning) • Vlastní učební a studijní texty a studijní opory • Unikátní Studentský informační systém(SIS) • Špičkový lektorský tým

 10. Lektorskýtým • Výuku realizují pedagogická pracoviště (katedry) • Lektorský tým tvoří: • Profesoři, docenti, odborní asistenti • Špičkoví odborníci z praxe • projekt Hosté VŠEM

 11. Hodnocení výukyabsolventy* 96% 84% *Zdroj: Výzkum mezi absolventy VŠEM, duben 2011

 12. Uplatnění absolventů VŠEM* 47% 40% *Zdroj: Výzkum mezi absolventy VŠEM, duben 2011

 13. Přijímacířízení • Zahájení studia 3x ročně • Doporučené termíny pro podání přihlášek

 14. E-přihláška VŠEM • Bez poplatku Dokumenty: 1. Fotografie 2. Ověřenýdoklad o nejvyšším osaženémvzdělání

 15. Obsahpřijímacího řízení • Motivace ke studiu , způsob řešení problémů, profesní rozvoj a cíle • Navazující programy: základní odborné znalosti

 16. Studijnípoplatky „Školné si stanovíte sami!“

 17. 3úrovněškolného Školné za akademický rok: 25 000.- Kč 40 000.- Kč 55 000.- Kč

 18. Balíčky VŠEM • Servisní balíčky • Slevové balíčky • Studium již od 20.000.- Kč za rok* *(Bc. & Ing. úroveň Standard a slevový balíček)

 19. Příklad sestavení školného Kalkulačka školného VŠEM

 20. Studijní a prospěchová stipendia „Stipendia do výše 100% studijních poplatků“ • Studijní • Sportovní • Olympijské • Speciální • Jazykové • Podnikové • Sociální

 21. Spolupráce spraxí • Členství v asociacích (Česká společnost ekonomická, Česká manažerská asociace, Česká marketingová společnost…) • Rámcové dohody s podniky (seminární a závěrečné práce, odborné praxe) • Přednášky a kulaté stoly k aktuálním tématům • Zapojení studentů do projektů kateder (řešení projektů pro praxi, konzultační činnost a poradenství, vědecko-výzkumné projekty)

 22. Věda a výzkum • CES VŠEM - výzkumné pracoviště • Předpoklady konkurenceschopnosti české ekonomiky v mezinárodním srovnání

 23. Mezinárodníspolupráce • Prestižní mezinárodní akreditace • ACBSP • ECBE • ESC/VŠEM • Bc. program realizovaný ve spolupráci s ESC • Výměnné pobyty (Erasmus) • Zapojení studentů do mezinárodních projektů kateder

 24. Sport VŠEM • Spolupráce s ČOV • VSK VŠEM (akademický sportovní klub) • Sportovní kurzy • Lyžování • Voleyball • Snowboarding • Tenis • ….... Fografií: Martin Sidorják, Jiří Turek

 25. Podpora VŠEM • Filmový festival Jeden svět • VŠEM v Africe • Listování: Ekonomie dobra a zla • Festival Mezi ploty • Prezentiáda 2011

 26. Děkujeme zapozornost! • www.vsem.cz • Facebook/Vysoká škola Ekonomie a managementu ?