Izdelava spletne strani
Download
1 / 16

Izdelava spletne strani - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Izdelava spletne strani. Kaj je internet?. Internet je ogromno računalniško omrežje, v katerem so povezana številna računalniška omrežja. Omrežja podpirajo različne načine uporabe, imenovane storitve. Ena takih storitev, ki jo ljudje največ uporabljajo je elektronska pošta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Izdelava spletne strani' - junior


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Izdelava spletne strani

Izdelava spletne strani


Kaj je internet
Kaj je internet?

 • Internet je ogromno računalniško omrežje, v katerem so povezana številna računalniška omrežja.

 • Omrežja podpirajo različne načine uporabe, imenovane storitve.

 • Ena takih storitev, ki jo ljudje največ uporabljajo je elektronska pošta.

 • Poleg e- pošte sta 2 priljubljeni internetni storitvi še FTP in Gopher.

 • FTP (File Transfer Protocol) je protokol, ki omogoča prenos datotek med računalniki.

 • Gopher je razmeroma dobro znana internetna storitev, ki je do neke mere predhodnica spleta. Podobno kot splet omogoča besedilna iskanja, vendar ne podpira grafike.

 • Svetovni splet (WWW - World Wide Web) je najnovejša internetna storitev, namenjena širši javnosti. Združuje besedilo, grafiko, večpredstavnost in povezave med datotekami.


Izdelava spletne strani

 • Internet omogoča dostop do različnih virov, ki domujejo v različnih storitvah. Pri tem odločilno vlogo ingrajo naslovi, imenovani URL (Uniform Resource Locator). URL sestavljajo trije zaporedni deli:

  Protokol Ime domene Pot http:// www.streznik.si mapa/datoteka

 • Spletna stran je shranjena v posebni vrsti računalnika, ki mu pravimo spletni strežnik. Ta je povezan z internetom in lahko odgovarja na zahteve, postavljene v določenem komunikacijskem jeziku ali protokolu imenovanem HTML.

 • Ko uporabljate splet, računalnik nastopa v vlogi spletnega odjemalca. Ko poskušate priti na izbrano spletno stran, računalnik prek interneta sproži zahtevo po določeni spletni datoteki, ki je določena s spletnim naslovom (URL).


Html h yper t ext m arkup l anguage
HTML različnih storitvah. Pri tem odločilno vlogo ingrajo naslovi, imenovani URL ((HyperText Markup Language)

 • Preden se lotite postavljanja spletne strani, je dobro, da spoznate osnove njegovega delovanja.

 • HyperText (nadbesedilo) je besedilo, v katerem so tudi povezave. Povezava ni nič drugega kot povezava z drugim dokumentom.

 • Markup Language (označevalni jezik) je le način vstavljanja informacije o povezavah in oblikovanju v dokument. Ta jezik svoj namen doseže s postavljanjem oznak v besedilo. Te oznake imajo vlogo navodil.

 • HTML je torej poseben način podajanja informacij o dokumentu.


Izdelava spletne strani

 • Večina oznak nastopa v parih. Prva iz para začne spremembo, druga pa jo konča. V naslednjem primeru <B> pomeni začetek prikazovanja polkrepkega zapisa, druga oznaka </B> pa konča polkrepki zapis.

  Tako naj bi <B>zapis</B> zgledal.

  Tako naj bi zapis zgledal.

  Oznaka <I> in </I> pokaže ležečizapis.

  Oznaka <A> in </A> pokaže izpis besedila.

  Oznaka HREF (HyperText Reference) pa sporoči brskalniku da poišče URL.

 • Primer:

  <A HREF=http://www.siol.net>Siol</A>

  Na zaslonu bi bilo to prikazano takole: Siol


Razvoj jezika html
Razvoj jezika HTML spremembo, druga pa jo konča. V naslednjem primeru <B> pomeni začetek prikazovanja polkrepkega zapisa, druga oznaka </B> pa konča polkrepki zapis.

 • Odkar je sredi devetdesetih splet postal priljubljen, je HTML doživel že nekaj izboljšav. Te so vedno temeljile na osnovni specifikaciji in jeziku dodajale nove zmožnosti. Zaradi tega pa je jezik postal vedno bolj zapleten. Med največje spremembe sodijo dodatki kot so tabele, okvirji…

 • HTML jezik je izumil Tim Berners-Lee v CERN-u (evropski fizikalni center za raziskovanje delcev).


Vrste spletnih mest
Vrste spletnih mest spremembo, druga pa jo konča. V naslednjem primeru <B> pomeni začetek prikazovanja polkrepkega zapisa, druga oznaka </B> pa konča polkrepki zapis.

 • Osebna mesta

  Cilji osebnih mest so lahko zelo različni. Pogosto služijo le temu, da si s prijatelji, družino in drugimi delite nekaj, kar bi bilo sicer le vaše. Izdelava osebne strani je zelo zabavna, hkrati pa se pri tem veliko naučite.

 • Tematska mesta

  Tematska domača stran je vir informacij, povezanih z določeno temo. Lahko gre za nekaj, kar zanima skupino ljudi, katere član je tudi njen avtor.

 • Poslovna mesta

  Poslovna spletna mesta so mesta, ki se jim namenja ogromno časa in denarja.

 • Razvedrilna mesta

  Čedalje več je mest s šaljivo vsebino in tako imenovanih večuporabniških ječ, vse več pa je tudi skupinskih iger.


Izdelava strani
Izdelava strani spremembo, druga pa jo konča. V naslednjem primeru <B> pomeni začetek prikazovanja polkrepkega zapisa, druga oznaka </B> pa konča polkrepki zapis.

 • Določite namen spletnega mesta,

 • Odločite se, kakšna naj bo njegova zgradba,

 • Določite postavitev strani,

 • Določite, kakšne povezave boste uporabili med stranmi mesta,

 • Določite povezave z zunanjimi mesti,

 • Napišite besedila spletnih strani,

 • Pretvorite vsebino v obliko HTML,

 • Strani opremite z grafikami,

 • Preskusite delovanje spletnega mesta,

 • Spravite ga v spletni strežnik,

 • Objavite informacije o obstoju mesta.


Programi
Programi spremembo, druga pa jo konča. V naslednjem primeru <B> pomeni začetek prikazovanja polkrepkega zapisa, druga oznaka </B> pa konča polkrepki zapis.

 • Microsoft FrontPage

 • NetObjects Fusion

 • InContext Spider

 • WEB Wizard

 • BBEdit (Macintosh)


Srednja ola tehni kih strok i ka

Prednosti: spremembo, druga pa jo konča. V naslednjem primeru <B> pomeni začetek prikazovanja polkrepkega zapisa, druga oznaka </B> pa konča polkrepki zapis.

Vsebuje vse potrebne informacije

Dobro izdelano kazalo strani

Slabosti:

Slabo oblikovana

Šolski koledar ni izdelan

Nepreglednost

Srednja šola tehniških strok Šiška

http://www.s-ssts.lj.edus.si

Predlogi:

Vsebino bi lahko bila samo v enem stolpcu, s tem pa bi bilo več tudi podmenijev. Tudi animacij je na strani preveč. Primanjkuje slik o dogajanju na šoli.


Gimnazija vi

Prednosti: spremembo, druga pa jo konča. V naslednjem primeru <B> pomeni začetek prikazovanja polkrepkega zapisa, druga oznaka </B> pa konča polkrepki zapis.

Iskalnik (po spletnih straneh)

Preglednost

Možnost varčnega tiskanja

Gimnazija Vič

http://www.gimvic.org

Predlogi:

Strani bi lahko bile bolj raznobarvne, vendar ne pretirano.


Srednja vzgojiteljska ola in gimnazija ljubljana

Prednosti: spremembo, druga pa jo konča. V naslednjem primeru <B> pomeni začetek prikazovanja polkrepkega zapisa, druga oznaka </B> pa konča polkrepki zapis.

Možnost izbire jezika

Urejenost strani

Slabosti:

Izredno težek naslov strani

Razdeljena stran z drsnikom

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

http://www2.arnes.si/~ssljvzg2s

Predlogi:

Spojitev levega menija s stranjo ter odprava drsnika.


Gimnazija poljane

Prednosti: spremembo, druga pa jo konča. V naslednjem primeru <B> pomeni začetek prikazovanja polkrepkega zapisa, druga oznaka </B> pa konča polkrepki zapis.

Več jezikovnost

Zakupljena domena

Gimnazija Poljane

http://www.gimnazija-poljane.com

Predlogi:

Za barve bi lahko uporabili bolj nevtralne tone.


Srednja ekonomska ola

Prednosti: spremembo, druga pa jo konča. V naslednjem primeru <B> pomeni začetek prikazovanja polkrepkega zapisa, druga oznaka </B> pa konča polkrepki zapis.

Veliko podatkov za dijake

Slabosti:

Nepreglednost

Natlačenost

Srednja ekonomska šola

http://www.ekonomska.org

Predlogi:

Potrebno bi bilo povsem spremeniti design strani in jih narediti bolj pregledne.


Srednja ola za elektrotehniko in ra unalni tvo

Prednosti: spremembo, druga pa jo konča. V naslednjem primeru <B> pomeni začetek prikazovanja polkrepkega zapisa, druga oznaka </B> pa konča polkrepki zapis.

Pregledni meniji

Veliko podatkov

Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo

http://www.s-sser.lj.edus.si/nova/index.php

Predlogi:

Glede na to, da ima šola tudi smer računalništva je stran zelo lepo urejena. Edino, kar bi lahko izboljšali je to, da bi zakupili svojo lastno domeno.


Skupno vsem stranem
Skupno vsem stranem: spremembo, druga pa jo konča. V naslednjem primeru <B> pomeni začetek prikazovanja polkrepkega zapisa, druga oznaka </B> pa konča polkrepki zapis.

 • Vse strani vsebujejo podatke o šoli, dijakih, smereh, dogodkih, projektih, …

 • Nekatere strani so bolj, nekatere manj urejene in pregledne.

 • Vse strani vsebujejo slike o dogodkih na šoli, vendar bi jih nekatere morale vsebovati več.