de erlend rme n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEĞERLENDİRME PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEĞERLENDİRME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

DEĞERLENDİRME - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI. DEĞERLENDİRME. Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU. Değerlendirme. Öğrenmenin değerlendirilmesi, öğretim tasarım sürecinde temeldir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEĞERLENDİRME' - july


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de erlend rme

BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI

DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Arif ALTUN

Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU

de erlendirme
Değerlendirme

Öğrenmenin değerlendirilmesi, öğretim tasarım sürecinde temeldir.

Öğrenci özelliklerini inceledikten sonra, kazanımları belirlediniz ve bu kazanımlara ulaşmak üzere öğretim süreçlerini seçtiniz. Şimdi son olarak öğrencilerin ne ölçüde bilgi kazandığını, becerileri ne ölçüde uygulayabildiğini ve kazanımların gerektirdiği tutum kazanım ve değişikliklerini ölçmek amacıyla ölçüm araçları ve materyalleri geliştirmeniz gerekmektedir.

Bu bölümde, eğitim değerlendirmesinin amaçlarını ve temel şekillerini, öğretim tasarımı sürecinde değerlendirmenin rolü konusundaki önemli kavramları inceleyeceğiz.

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

kavramlar ve aralar ndaki farklar
Kavramlar ve aralarındaki farklar
 • Değerlendirme:Bir ölçmesonucunun bir ölçütle karşılaştırılması yoluyla değer yargısına ulaşma olgusu ya da süreci.
 • Ölçme:Belli bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının özellikle sayısal sembollerle ifade edilmesidir.
 • Ölçüt:Bir ölçme sonucunun değer yargısına ulaşmak amacıyla karşılaştırıldığı kriterdir.

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

de erlendirmenin ama lar
Değerlendirmenin Amaçları

Öğretim tasarımına başlamadan önce değerlendirmenin hangi noktalarda yapılacağı ve hedefleri belirlenmelidir.

Değerlendirme sonuçları,

 • dersin nasıl öğretileceği konusunun geliştirilmesi amacıyla mı kullanılacaktır?
 • dersin etkisini belirlemede mi kullanılacaktır?

Değerlendirme sürecinin yapısı bu iki işlevden hangisine daha çok önem verildiğine dayalı olarak değişecektir.

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

de erlendirme t rleri
Değerlendirme Türleri

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

bi imlendirmeye d n k formative de erlendirme
Biçimlendirmeye dönük (formative) değerlendirme

Öğretim tasarımı çerçevesinde geliştirilen materyal ve ortamın etkililiği ve verimliliğini sağlamak için, onların zayıf taraflarını bulup daha sonra düzeltmek adına yapılan değerlendirme çalışmalarıdır.

Geliştirmeye dönük bir değerlendirmedir.

Biçimlendirmeye dönükdeğerlendirme, geliştirme ve deneme sırasında düzenlendiğinde değerlidir.

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

bi imlendirmeye d n k de erlendirme
Biçimlendirmeye dönük değerlendirme

Tasarım sırasında hazırlanan;

 • Outline(anahatlar)lar
 • Öykü yaprakları
 • Planlar
 • Prototipler

bu değerlendirme sırasında kullanılabilir.

Bunların yanında test sonuçları, öğrenci tepkileri, öğrenci gözlemleri, uzmanların incelemeleri, meslektaşlardan alınacak öneriler, öğrenme bölümleri, prosedürler ve materyaller eksiklikleri gösterebilir.

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

bi imlendirmeye d n k de erlendirmenin a amalar
Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları
 • Tasarımın gözden geçirilmesi
 • Uzmanların incelemesi
 • Öğrenenin sınaması
 • Devam eden değerlendirme

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

bi imlendirmeye d n k de erlendirmenin a amalar1
Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları
 • Tasarımın gözden geçirilmesi
  • Kazanımların gözden geçirilmesi
  • Ortam ve öğrenen analizinin gözden geçirilmesi
  • Görev analizinin gözden geçirilmesi
  • Taslak ve değerlendirmenin gözden geçirilmesi

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

bi imlendirmeye d n k de erlendirmenin a amalar2
Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları
 • Uzmanların incelemesi

Tasarımın, konu alanı uzmanı, öğretim tasarım uzmanı, konu alanı eğitim uzmanı, öğrenen uzman(örn: öğretmen vb.) tarafından incelenmesi.

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

bi imlendirmeye d n k de erlendirmenin a amalar3
Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları
 • Öğrenenin sınaması
  • Birebir değerlendirme

(Öğrencinin sesli okuyup düşünmesi önemlidir.)

  • Küçük grup değerlendirmesi

(Asıl grubu temsil eden küçük bir grup seçilmelidir. )

  • Alan denemeleri

(Hazırlanan materyaller ve ortam son aşamada olmalıdır.)

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

bi imlendirmeye d n k de erlendirmenin a amalar4
Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları
 • Devam eden değerlendirme

Değerlendirme öğretim olduğu sürece devam eder ve bu noktada en büyük desteği öğretmenden alır.

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

b t ne d n k summative de erlendirme
Bütüne dönük (summative) değerlendirme

Öğretim tasarımı çerçevesinde geliştirilen materyal ve ortamın kullanım sürecindeki etkililiği ve verimliliğini kontrol etmeye dönük yapılan değerlendirme çalışmalarıdır.

Amacı, (müşteri olan kişi ya da kuruluşlardaki) karar vericilerin, öğretimin çekiciliği, etkililiği ve verimliliği ile ilgili karar verebilmeleri için veri toplama, bu verileri analiz etme ve özetlemedir.

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

b t ne d n k summative de erlendirme1
Bütüne dönük (summative) değerlendirme

Öğrenme etkisine ek olarak bütüne dönük değerlendirmesinin ilgi alanları çoğunlukla şunları içerir:

 • Öğrenimin etkisi
 • Program geliştirme maliyeti
 • Süregelen masraflar
 • Ders ya da programa yönelik tepkiler
 • Programın uzun dönemli kazançları

Uzun dönemli kazançlar, öğrencilerin bilgileri, becerileri ve tutumları kullanıp kullanmadıkları ve kullanıyorlarsa ne zaman kullanıyor konularını açıklık getirmek üzere programı tamamlayan öğrencilerin izlenmesiyle görülebilir.

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

b t ne d n k de erlendirmenin a amalar
Bütüne dönük değerlendirmenin aşamaları
 • Değerlendirmenin hedefini belirleyin.
 • Başarı göstergelerini seçin.
 • Değerlendirmenin nasıl yönlendirileceğini belirleyin.
 • Değerlendirme tasarımını seçin. (örn: ön test- uygulama-son test, uygulama-son test,vb.)
 • Değerlendirme ölçekleri seçin ya da tasarlayın.
 • Ödeme çıktıları
 • Veri toplama
 • Veri analizi
 • Sonuçların raporlanması

BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar