slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Work smarter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Work smarter

play fullscreen
1 / 4

Work smarter

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Work smarter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gruppe 3 præsentererOle Hovøre, Maria Busk, Mark Holger, Casper Nielsen, Pia Larsen, Jakob Berner og Anders Feldt Worksmarter

  2. …..not harder! • Afkrydsningsskemaer til brug på gaden i forbindelse med indbrud, FUH mv- • Hurtigere sagsbehandling fra gaden til dom/bøde • Hjemmearbejde • Videoafhøringer • Reformering af systemet/nyt system • Optimeret hjemmeside, så borgerne kan ”betjene sig selv”

  3. Win/win • Effektiviserer arbejdsgangene • Sparer timer • Frigiver personale • Nedbringer sagsbunker

  4. fordi…… • Mindre stress/frustationer, internt • Mere tid og bedre service til borgerne