Vad h nder inom logistikmarknaden
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Vad händer inom logistikmarknaden. JAN SUNDLING. Vad händer inom logistikmarknaden. LOGISTIKFORUM. Mål. Logistik och transporter ska genom ständiga förbättringar bidra till en ökad välfärd och internationell konkurrenskraft som utgår från hållbara lösningar. Utmaningar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - julio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Vad h nder inom logistikmarknaden
Mål

Logistik och transporter ska genom ständiga förbättringar bidra till en ökad välfärd och internationell konkurrenskraft som utgår från hållbara lösningar.


Utmaningar
Utmaningar

Öka kunskapen om transporternas betydelse för tillväxt och välfärd

Ökad innovationstakt

Efterfrågeanpassade transporter med mindre miljö- och klimatpåverkan

Utnyttja transportinfrastrukturen bättre

Utvecklad stadsdistribution för bättre service och livsmiljö


Utmaningar forts
Utmaningar (forts)

Våra transporter utförs till största delen utomlands

Snabba, effektiva och säkra transporter

Klara ökad konkurrens om arbetskraft

Minskade effekter av störningar


Utg ngspunkter
Utgångspunkter

Vi vill vara världsledande…

… då behöver vi hantera att omvärlden förändras

Klara kraven även 2030: hållbara transporter som bidrar till ökad välfärd och internationell konkurrenskraft


Utg ngspunkter forts
Utgångspunkter (forts)

Gemensam syn på utmaningar och prioriterade åtgärder mellan transportköpare, transportsäljare och staten

Utöver detta kan aktörerna driva ytterligare frågor


Tg rder
Åtgärder

Ta fram en offensiv strategi

Stimulera forskning, utveckling och demonstration

Förbättra beslutsunderlagen och planeringshjälpmedlen

Stöd utvecklingen av gröna korridorer

Samverka för framtidens stadsdistribution


Tg rder forts
Åtgärder (forts)

Internationalisera transportpolitiken

Öka nyttan genom ett harmoniserat, balanserat, och tidsenligt regelverk

Säkra logistikbranschens kompetensförsörjning

Lyft blicken

Systematisk och uthållig information


Vad h nder inom logistikmarknaden

När och vem?

10. Systematisk och uthållig kommunikation – uppmaning till Transportgruppen Almedalen q2

8. Kompetensförsörjning – uppmaning att bredda perspektivet – ansvarig Transportguppen och Transport

6. Internationalisera och 9. Lyft blicken – öppna dialog med parlamentarikerna i BRU i q4

5. Stadsdistribution – konferens 22 mars – återkommer därefter med råd för nästa steg

4. Gröna korridorer – på god väg

3. Beslutsunderlag och 7. Regelverk – uppdrag i samråd med Logistikforum innan årets slut

2. Forskning – hearing 18 feb – Logistikforum återkommer efter Nylanders utredning

1. En offensiv godstrategi + Kostnadsöversyn - uppdrag till Trafikverket m.fl. q1 2011

Logistik i världsklass

Q4

2011

Q4

2012

Q4

2013Vi r inte unika det p g r ett systemskifte i europa
Vi är inte unika – det pågår ett systemskifte i Europa

Gårdagens

Europa

Dagens

Europa

4

1

2

3

Gamla system

förnyas

 • Globala aktörer

 • Öppna gränser

 • Prispress

 • IT-system

 • Helhetslösningar, samverkan bil - tåg

 • Varumärke: miljöprestanda och säkerhet

 • One stop sales

 • Nya aktörer

 • Reglerad marknad

 • Inrikes

 • Fysiska tillgångar

 • Dellösningar

 • Dålig

 • samverkan

 • Miljöprestanda lågprioriterat

Gamla

system

dör

Nya system växer fram


Logistikmarknaden
Logistikmarknaden

 • Växer kontinuerligt, avgörande betydelse för tillväxten

 • Anonym industri för gods, mycket publik för persontrafik

 • Avgörande kostnad för såväl gods som persontrafiks kunder

 • Svarta fåret enligt EU Parlamentet

 • Ökat beroende av olja och ökade CO2 utsläpp

 • Nya roller och nya aktörer

 • Dåligt fokus på utveckling

 • Förväntan på starkare utveckling inom Kombi


Det p g r mycket
Det pågår mycket

I EUROPA

I Sverige

Små effekter av avregleringen inom persontrafiken

Nya former av upphandling buss/tåg

Svagt intresse för höghastighetståg från regeringen

Ökade kostnader för järnvägen

 • Stark utbyggnad av höghastighetsbanor

 • Ökat intresse för kombinerade transporter

 • Marknadsöppning för persontrafik kommer som förslag från kommissionen

 • Ökat fokus på passagerarrättigheter inom alla transportslag


Det p g r mycket1
Det pågår mycket

I Europa

I Sverige

Logistikforum

IWA 2030

Sjöfartsstrategi

Hållbara städer

Nationell godsstrategi

Handlingsplan för Logistik och Godstransporter

 • Kommissionen vill se bättre beredskap inför kriser

 • Starkare krav på separering av verksamheter

 • Icke diskriminerande tillträde till terminaler

 • TEN-T översyn

 • Godsstråk med prioritet


Det p g r mycket2
Det pågår mycket

I Europa

I Sverige

Godstrafiken på väg mot nya höga nivåer

Persontrafiken ökar och klarade krisen bra

X 2

Nya aktörer på såväl gods som personsidan

Kombitrafiken ökar

Malm, Skogsråvaror ökar

Nya segment tillkommer

 • Överenskommelse om Eurovinjett

 • TAF/TSI håller på att implementeras

 • TAP/TSI under planering

 • X-Rail startat

 • Gröna korridorer på agendan

 • Företag som erbjuder nya tjänster agerar starkareOch vinnaren r
Och vinnaren är

 • Striden står inte mellan de olika transportslagen

 • Striden vinns av dom med de bästa idéernaSamsas om infrastrukturen
Samsas om infrastrukturen

 • Nya och neutrala terminaler

 • Ny teknik, vagnar och lastning

 • Korridorer, flöden med prioritet för gods

 • Längre och tyngre tåg

 • Telematic applicasions för gods


Internt

Tänka nytt

Ny och annan kategori av medarbetare

Nya aktörer

Nya organisationsformer

Delaktighet

Utveckla och vårda rätt värderingar

Internt


Externt
Externt

 • Långsiktigt

 • Föregångare

 • Utvecklande

 • Helhetsperspektiv

 • Attraktiv


Vad h nder inom logistikmarknaden
OCH

 • Varje transportslag blir bättre

 • Alla blir bättre på samverkan

 • Konkurrera och samverka inom branschen

 • Utveckla och vårda rätt värderingarConcluding reflections start working on the things you can influence
Concluding reflections: Start working on the things you can influence!

 • The traditional operators must drive the revival – not only new entrants

 • Industry players must stop waiting for others to sort out all the millions of issues (poor infrastructure, unfair pricing of infrastructure, mean monopolies, profit hungry private operators, etc.) and start working on the things you can influence

 • Close international co-operations is the key to reduce friction in cross border transports

 • Increased operational co-operation and increased customer competition is no contradiction – it is a necessity!


Fr gor
FRÅGOR influence!