nvb contactdag l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NVB contactdag PowerPoint Presentation
Download Presentation
NVB contactdag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

NVB contactdag - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

NVB contactdag. Dinsdag 7 maart 2006 Merral Theater Zutphen. 11.00 uur Ledenbijeenkomst - Stand van zaken MaccsBox - VWA (Drank- en Horecawet) CAO Consulent Filmvertoning AH 2-voor-1 - NVB & Filmdistributiebeleid 12.30 uur Lunch 13.30 uur ‘Memoirs of a Geisha’

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NVB contactdag


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nvb contactdag

NVB contactdag

Dinsdag 7 maart 2006

Merral Theater Zutphen

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

programma nvb contactdag
11.00 uur Ledenbijeenkomst

- Stand van zaken MaccsBox

- VWA (Drank- en Horecawet)

CAO

Consulent Filmvertoning

AH 2-voor-1

- NVB & Filmdistributiebeleid

12.30 uur Lunch

13.30 uur ‘Memoirs of a Geisha’

16.00 uur napraten & drankje

Programma NVB contactdag

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

maccsbox
MaccsBox™

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

globaal proces overzicht
Globaal proces overzicht

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

onderhoud stamtabellen
Onderhoud stamtabellen

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

data uitwisseling
Data uitwisseling

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

maccsbox status
MaccsBox™ - Status
 • Systeem bijna gereed
 • Serveromgeving is ingericht
 • Website www.maccsbox.nl
 • Testfase 1 is afgerond
 • Testfase 2 volgt eind maart
 • Testfase 3 inclusief interfaces
 • Autorisatiematrix conform eisen Nma
 • Live: zodra alles feilloos werkt

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

maccsbox interfaces
MaccsBox™ - Interfaces
 • In ontwikkeling:
  • Tixway (TAS en Way2Cinema)
  • Compeso
  • Ticket International
  • Athena (Noctua)
  • Ticketlab
  • KTS
  • Easybase
  • Tickets.com (Provenu)
 • Onderhandelingen met:
  • Beep
  • Event Software (SRO)
 • Onmogelijk:
  • CSS Solutions (Aura)
 • Heeft u ander systeem: contact met NVB

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

vwa cao pensioenen ww
VWACAOPENSIOENENWW

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

drank en horecawet
Drank- en Horecawet
 • Bij controle door Voedsel en Warenautoriteit bleek dat bioscopen die kaartverkoop en horecaverkoop in dezelfde ruimte uitvoeren, de Drank- en Horecawet overtreden.
 • Wet verbiedt het “bedrijfsmatig aanbieden van diensten” in een ruimte waar ook horecaverkoop plaatsvindt.
 • VWA heeft aangegeven dat dit onderwerp geen prioriteit heeft, maar gevaar bestaat dat gemeenten op basis van de wet een horecavergunning weigeren.
 • NVB heeft samen met de schouwburgen contact gezocht met VWA
 • VWA is het eens met NVB dat de wet onvoldoende rekening houdt met de bedrijfsvoering in bioscopen, die traditioneel een combinatie vormt van kaartverkoop, filmvertoning en horecaverkoop.
 • In overleg met VWA hebben NVB en VSCD (schouwburgen) een brief gestuurd aan minister Hoogervorst, met verzoek wet aan te passen, zodat diensten “van culturele aard” zijn uitgezonderd.
 • Wel moeten bioscopen horecavergunning uitbreiden zodat ook gangen en zalen hieronder vallen, tenzij het publiek geen alcoholhoudende dranken mee mag nemen naar de zaal.

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

drank en horecawet11
Drank- en Horecawet
 • Ook is met VWA gesproken over de drankverkoop aan jongeren.
 • Het is moeilijk te controleren of jongeren van 16 jaar of ouder geen drank doorgeven aan vrienden die nog geen 16 jaar zijn.
 • In verleden zijn bioscopen hiervoor beboet.
 • VWA heeft aangegeven dat het er om gaat of de medewerkers van de bioscoop dit redelijkerwijs hadden kunnen vaststellen.
 • Dus als de drankjes buiten de waarneming van de medewerkers worden doorgegeven is er geen sprake van een overtreding.
 • Is moeilijk aantoonbaar, dus advies is om hier zo streng mogelijk op te controleren.

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

nieuwe cao
Nieuwe CAO
 • Per december 2005 is er een nieuwe CAO 2005 / 2006 gesloten:
  • Aanpassing lonen: 1% per 1 dec. 2005, 0,5% per 1 juli 2006 en 0,5% per 1 dec. 2006;
  • Regeling kinderopvang wordt gecontinueerd  NVB budget 45.000 euro;
  • 1e jaar 100% doorbetaling bij ziekte, 2e jaar 70%.Als medewerker constructief meewerkt aan reïntegratie krijgt hij in 2e jaar 15% bonus;
  • Bij 6e melding van ziekte in een kalenderjaar wordt een wachtdag ingehouden op loon;
  • Illegaal kopiëren is reden voor ontslag;
  • Een bedrijfsreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan vakbond, moet binnen 1 maand reageren;
  • Minimum contractduur gaat van vier naar vijf uur per week;
  • Er wordt een werkgroep in het leven geroepen om de CAO te moderniseren, vooral om theorie en praktijk beter op elkaar af te stemmen.
  • Hiervoor is plan van aanpak opgesteld, waarbij o.a. werkgevers en werknemers zullen worden benaderd om praktijkervaringen te inventariseren.
 • Belangrijke wijziging betreft de pensioenregeling

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

nieuwe pensioenregeling
Nieuwe Pensioenregeling
 • Door wijziging in de fiscale wet- en regelgeving en een nieuwe pensioenwet, zijn pensioenfondsen in Nederland gedwongen hun regelingen aan te passen.
 • VUT voor werknemers geboren voor 1950 is niet langer fiscaal vrijgesteld en vroegpensioenregelingen zijn niet meer toegestaan.
 • Ook Bpf Film- en Bioscoopbedrijf heeft de flexpensioenregeling met uittreding op 62 jaar moeten aanpassen:
  • Per 1 januari 2006 is de pensioenleeftijd vastgesteld op 65 jaar;
  • Er is een franchise van 10.055 euro per jaar geïntroduceerd;
  • Het nieuwe opbouwpercentage bedraagt 1,87% voor ouderdomspensioen en 1,31% voor nabestaandenpensioen;
  • Plafond in pensioengevend salaris is opgetrokken naar 110.000 euro (ex franchise);
  • Werknemers geboren voor 1950 kunnen gebruik blijven maken van de VUT
  • Werknemers kunnen pensioen op 63 jaar laten ingaan
 • Door invoering franchise verschuiving van premies: lage inkomens betalen minder (hebben ook lagere pensioenuitkomst dan voorheen), hogere inkomens betalen meer (hebben hogere pensioenuitkomst dan voorheen)
 • Om VUT betaalbaar te houden, is de leeftijd verhoogt naar 63 jaar voor werknemers geboren in 1949.
 • VUT moet worden afgefinancierd tot 2012, daarna valt VUT premie weg
 • T.z.t. nieuwe afsopraken maken met FNV KIEM over premie-verdeling

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

flexibilering ww premie
Flexibilering WW-premie
 • Wetswijziging per 01.01.2006
  • 1,47% bij contracten van 1 jaar of langer
  • 11,37% bij contracten korter dan 1 jaar en 0-uren contracten
  • 1,47% voor korte contracten afgesloten voor 01.01.2006. Indien na deze datum verlengd wordt voor minder dan 1 jaar: 11,37%

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

nederlands fonds voor de film consulent filmvertoning

Nederlands Fonds voor de FilmConsulent Filmvertoning

Advies beleid filmvertoning bioscopen, arthouses en filmtheaters

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

advies op maat

Advies op maat

Beleidsinhoudelijk

Marktpotentieel

Accommodatie en Exploitatie

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

bijzonder filmaanbod
Bijzonder filmaanbod
 • Subsidiabele taakstelling
 • Vrijwilligersbeleid
 • Personeelsbeleid
 • Publiciteit
 • Loyaliteitsprogramma’s

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

professionalisering filmtheaters
Professionalisering filmtheaters
 • Combinatie van aanbod en functies
 • Nieuwe taken (educatie, beeldcultuur)
 • Nieuw publiek
 • Schaalvergroting
 • Modernisering

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

actuele dossiers
Actuele dossiers
 • Beleid en bestuur instellingen
 • Quick Scan filmtheaters
 • Arthouse Filmbeurs (+)
 • Kenniscentrum filmsector
 • Communicatie en informatie
 • Provinciaal en gemeentelijk filmbeleid
 • Professionalisering

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

afstemming met de sector

Afstemming met de sector

Publieksbereik vergroten

Imago verbeteren

Infrastructuur versterken

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

nederlandse vereniging van bioscoopexploitanten nvb
Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB)
 • Bundeling van kennis en expertise
 • Communicatie met sector en overheden
 • Efficiënte inzet van beperkte middelen
 • Synergie productie, distributie en vertoning

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

initiatieven voor en met de sector
Initiatieven voor en met de sector
 • www.nvbinfocentrum.nl en www.filmtheaters.nl
 • Update Handreiking
 • Projecten (management en beleid)
 • Handreikingen (vrijwilligersmanagement, vestigingsbeleid, festivals, publiek)
 • Cursus-aanbod (BHV en vrijwilligersmanagement)

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

maatschappelijk belang diversiteit filmaanbod
Maatschappelijk belang diversiteit filmaanbod
 • Laagdrempelig
 • Veelzijdig
 • (Inter-)nationaal
 • Sociaal-cultureel
 • Modern
 • Bijdrage diversiteit cultureel klimaat

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

filmtheater en bioscoop
Filmtheater en bioscoop
 • Diversiteit filmaanbod
 • Stichting filmtheater
 • Samenwerkings-contract (NVB)
 • Bijdragen bijzondere programma’s
 • Loyaliteitsprogramma’s
 • Specials, filmcircuits

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

consulent filmvertoning
Consulent filmvertoning

W www.filmtheaters.nl

E info@filmtheaters.nl

E G.Bunnik@filmfund.nl

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

slide26
NVB
 • Marketing
 • 2-voor-1
 • Filmdistributiebeleid

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

nvb marketing
NVB Marketing
 • Werkgroep
  • Ph. Wolff (bestuur en Wolff Cinema Groep)
  • A. Bosma (bestuur en Bios, Drachten)
  • G. Roelink (Filmmuseum)
  • E. Naegels (Utopolis)
  • H. José (Pathé)
  • I. Nijhof (Wolff Cinema Groep)
  • F. Smit (Nationale Bioscoopbon)
  • W. Stolwerk (NVB)
 • Taak
  • Afbakenen marketingtaken NVB
  • Uitwerken voorstellen marketingactiviteiten

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

ah 2 voor 1 in 2006
AH 2-voor-1 in 2006
 • Uitgifte vouchers bij AH 22 mei tot 4 juni
 • Zware reclame campagne: media, in store, “Bonus”, filmgids op genre, etc.
 • Dubbele voucher:
  • Groen: inleverbaar 22 mei tot 8 juni (onder voorbehoud)
  • Oranje: inleverbaar 8 juni tot 13 juli (onder voorbehoud)
 • Uitwerking campagne start binnenkort
 • 11 mei – MI3
 • 18 mei – Da Vinci Code

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten