slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZOLGÁLAT ALAPTEVÉKENYSÉGEKÉNT VÉGZETT UTÓGONDOZÁS PowerPoint Presentation
Download Presentation
A PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZOLGÁLAT ALAPTEVÉKENYSÉGEKÉNT VÉGZETT UTÓGONDOZÁS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
julian-kline

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZOLGÁLAT ALAPTEVÉKENYSÉGEKÉNT VÉGZETT UTÓGONDOZÁS - PowerPoint PPT Presentation

55 Views
Download Presentation
A PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZOLGÁLAT ALAPTEVÉKENYSÉGEKÉNT VÉGZETT UTÓGONDOZÁS
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZOLGÁLAT ALAPTEVÉKENYSÉGEKÉNT VÉGZETT UTÓGONDOZÁS ÉS AZ INTENZÍV UTÓGONDOZÁS – KAPCSOLÓDÁSI PONTOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS Kóta Tünde a Pártfogó Felügyelői Szolgálat vezetője Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Osztály vezetője 2013. május 15.

 2. Szervezeti ábra 2012. augusztus 16-tól Pártfogó Felügyelői Szolgálat

 3. 3

 4. Pártfogás és utógondozás • Az utógondozás és a pártfogó felügyelői tevékenység fejlődési azonossága • XIX-XX. század fiatalkorúak büntetőjoga, patronázs, javító, rehabilitációs eszme, feltételes elítélés, pártfogó felügyelet, pénzbüntetés • 1970-es évek krízis: a) tapasztalati, b) forrás, c) elméleti • ALTERNATÍV SZANKCIÓK KÖZÖSSÉGI SZANKCIÓK • 1980- Felügyeleti és kontroll elemek, menedzsmentszemlélet (angolszász nyelvterület) • a) szervezetfejlesztés, • b) feladat és funkció, • c) hatékonyság, eredményesség. • d) személyi állomány, humán kapacitás erősítése • e) források kímélése (kettős nyomtávú büntetőpolitika, elterelés • HATÉKONYSÁG → pilot rendszerű kipróbálás • Specifikus jellemzői: • Végrehajtásuk nem intézményes, hanem közösségi keretek között. • Kontroll és támogató funkciót egyaránt tartalmaz • Folyamatos és tartós kapcsolat a pártfogó felügyelői szolgálattal.

 5. Szabadságelvonással nem járó szankciók Szóbeli szankciók; Feltételes elítélés Státusz büntetések; Anyagi szankciók Elkobzás, Vagyonelkobzás Önálló mellékbüntetések; Intézkedések Jóvátétel, Kompenzáció Mediáció Házi őrizet Elektronikus felügyelet Próbára bocsátás Felfüggesztett szab.veszt. Feltételes szabadság Felf. szv. + Pártf.felügy. Próba + Pártf.felügyelet Közérdekű munka Nappali foglalkoztató Kombinált szankciók Feltételes szabadság +pártfogó felügyelet Alternatív szankciók Közösségi szankciók

 6. Intenzív utógondozás 1960-1980 • Közösségi elemekkel erősített alternatív szankciók → Intenzív utógondozás • USA 1960-as évek, programok magas kockázatú elkövetőknek, kockázatelemzés, klasszifikálás • cél: esetszám csökkenése, színvonal emelkedése ↓ 1970-80-as évek cél: Börtönártalmak csökkentése, közösség biztonságának növelése, felügyeleti, kontroll technikák erősödése - elektronikus nyomonkövetés, - házi őrizet, - drog- és alkohol tesztek használata „Erőszakos, fiatalkorú elkövető” Violent Juvenile Offender projekt, közösségi reintegrációs modell.

 7. Intenzív utógondozás 1980-1990. • Jellemezői: • A kockázatok és szükségletek objektív felmérésének igénye • Személyre szabott felügyelet és beavatkozások • Szabadulás előtti tervezés és előkészítés a közösségben történő konzisztens és szisztematikus utánkövetés érdekében • A célcsoporttal foglalkozó szakemberek csökkentett esetszáma • Hatékonynak bizonyult kezelési modalitások alkalmazása • Az esetkezelés „team” megközelítése • Intézményközi együttműködés

 8. UTÓGONDOZÁS Az utógondozó személye változik Havonta egyszer Más ügycsoportban is van feladata Egyre bővülő esetszám Fix szolgáltatási kör Nincs infrastruktúra Nincs, vagy esetleges szupervízió, képzés, minőségbiztosítás Nincs intézményesített együttműködés INTENZÍV UTÓGONDOZAS Az utógondozó koordinátor állandó Hetente többször Más munkája nincs Fix esetszám Bővülő szolgáltatás sor Infrastruktúra Szakmai képzés, minőségbiztosítás, szupervízió Intézményesített együttműködés

 9. A modell egybevetése a klasszikus szociális munkával • Az első interjú • konzultáció a másik két szakmai megvalósítóval. Megismerkedés, kapcsolatteremtés/kapcsolatfelvétel, bizalomépítés, létrejön a második találkozás. Dokumentáció kitöltése, információ gyűjtés. Probléma és célmeghatározás, szükségletfelmérés együttműködés, a segítő folyamat megindulása és a megvalósulás tényezői. • A segítő munka folyamata Bizalmi viszony. A találkozások gyakorisága személyenként, és probléma típusonként eltérő, de legfőbb ismére a folytatólagosság és rendszeresség kell hogy legyen. A találkozások időbeni intervalluma eseti jellegű. • Megvalósíthatósági terv (erőforrások, a beavatkozások területe/i, megoldási alternatívák, illetve kockázatok.) • A kitőzött célok megvalósulása. • Lezárás • Leválás, a szabadulás utáni utógondozás lehetősége.

 10. A közösség elvárása • az elkövetők/elítéltek érezzenek felelősséget az általuk okozott kárért, bajért; • értsék meg azokat a következményeket, amelyet az általuk elkövetett cselekmény okozott; • ismerjék el és be, hogy amit tettek, az rossz volt; • kérjenek bocsánatot; • javítsák meg, amit elrontottak; és • állítsák helyre a kárt, amit a bűncselekménnyel okoztak.

 11. KÖSZÖNÖM A FGYELMET www.kih.gov.hu Kota.Tunde@kimisz.gov.hu 06-30/68-09-322