OLYMPIÁDA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OLYMPIÁDA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
OLYMPIÁDA
176 Views
Download Presentation
julian-best
Download Presentation

OLYMPIÁDA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OLYMPIÁDA Olympijské hry jsou vždycky velkou událostí na celém světě. Slyšíme o nich v rozhlase, vidíme záběry v televizi, čteme o všem, co se každý den událo v novinách a časopisech. OZNAČTE SLOVESA A SPOJKY.

  2. Z následujících podstatných jmen vyber dvě, které vzniklo ze slovesa. • MEDAILE • BĚH • FOTBAL • PLAVÁNÍ • SOUTĚŽE • SKOK • GYMNASTIKA • DISK • OŠTĚP • FLORBAL • LUKOSTŘELBA • OŠTĚP • LYŽOVÁNÍ • HOD

  3. ODDĚL JEDNOTLIVÁ SLOVA A NAJDI PŘÍDAVNÁ JMÉNA Olympijskéhryjsoubuďletnínebozimníapořádajísejedenkrátzačtyřirokypokaždévnějakéjinézemi.

  4. NĚKDO PŘEHÁZEL SLOVA… Pomozte větu znovu složit. jsou na Olympijské celém velkou hry událostí světě vždycky.

  5. ŘEŠENÍ Olympijské hry jsou vždycky velkou událostí na celém světě.

  6. Najděte předložky a spojky Olympijské hry jsou buď letní, nebo zimní, a pořádají se jedenkrát za čtyři roky, pokaždé v jiné zemi. Velkou favoritkou a vítězkou zimní olympiády v Itálii v roce 2006 byla ???????, která získala zlatou medaili v rychlobruslení.

  7. Citace: • Text Olympiáda: Dyslexie- Texty a hry pro děti s dyslexiií, Marie Černá, Iva Strnadová, str. 24,26 vydalo nakl. Fragment v roce 2006 • Obrázky dle pořadí v DUM: • Obr. Č. 1- dostupný z [http://www.cksinfo.com/sports/skating/figure/page2.html] dne 2.6. 2012 • Obr.č.2- dostupný z [http://www.dersport.estranky.sk/img/original/3/lopta.jpg] dne 2.6. 2012 • Obr.č. 3- dostupný z [http://www.unco.edu/campusrec/clubsport/Pics/_notes/WhiteIceSkates.gif] dne 2.6. 2012

  8. Metodický listUčitel postupuje dle pokynů v prezentaci, je na jeho uvážení, zda si některý z úkolů vytiskne jako pracovní list.