Iunonem interea rex omnipotentis Olympi adloquitur [ fulva ] pugnas [de nube ] tuentem : - PowerPoint PPT Presentation

torn
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Iunonem interea rex omnipotentis Olympi adloquitur [ fulva ] pugnas [de nube ] tuentem : PowerPoint Presentation
Download Presentation
Iunonem interea rex omnipotentis Olympi adloquitur [ fulva ] pugnas [de nube ] tuentem :

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Iunonem interea rex omnipotentis Olympi adloquitur [ fulva ] pugnas [de nube ] tuentem :
220 Views
Download Presentation

Iunonem interea rex omnipotentis Olympi adloquitur [ fulva ] pugnas [de nube ] tuentem :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IunoneminterearexomnipotentisOlympi adloquitur [fulva] pugnas[de nube] tuentem: 'quaeiamfiniserit, coniunx? quid deniquerestat? indigetemAeneanscisipsaet scirefateris debericaelo[fatis]que [ad sidera] tolli. 795 quid struis? aut[qua spe] [gelidisin nubibus] haeres? Red Nominative Circle ParticipleOrange Genitive Blue Vocative Purple Dative underline Ablative AbsoluteGreen Accusative [Brackets] Ablative Box Main Verb

  2. [mortali]nedecuitviolari[vulnere] divum? autensem(quid enim[sine te] Iuturnavaleret ?) ereptumreddiTurnoet vimcrescerevictis? desineiam tandem [precibus]queinflectere[nostris], 800 ne tetantusedit tacitamdolor et mihicurae saepe [tuodulci] tristes[ex ore] recursent.

  3. ventum[ad supremum] est. [terris] agitare[velundis] Troianospotuisti, infandumaccenderebellum, deformaredomumet [luctu] miscerehymenaeos: 805 ulteriustemptare veto.' sic Iuppiterorsus; sic dea[summisso] contra Saturnia[vultu]:

  4. ‘istaquidemquia nota mihitua, magne, voluntas, Iuppiter, et Turnumet terrasinvitareliqui; nectume[aeria]solamnunc[sede] videres810 dignaindignapati, sed[flammis] cincta[sub ipsa] starem [acie] traheremque[inimicain proelia] Teucros.

  5. Iuturnammisero(fateor) succurrerefratri suasiet [pro vita] maioraaudereprobavi, non uttelatamen, non utcontenderetarcum; 815 adiuroStygii[caput implacabilefontis], unasuperstitiosuperisquaeredditadivis.

  6. et nunccedoequidempugnasqueexosarelinquo. illudte, [nulla] fatiquod[lege] tenetur, [pro Latio] obtestor, [pro maiestatetuorum]:820 cum iam[conubiis] pacem[felicibus] (esto) component, cum iamlegeset foederaiungent, ne vetusindigenasnomenmutareLatinos neuTroasfieriiubeasTeucrosquevocari autvocemmutarevirosautverterevestem. 825

  7. sit Latium, sintAlbani[per saecula] reges, sit Romanapotens[Italavirtute] propago: occidit, occideritquesinas[cum nomine Troia].‘ ollisubridenshominumrerumquerepertor: 'esgermanaIovisSaturniquealteraproles, 830 irarumtantosvolvis[sub pectore] fluctus.

  8. verum age et inceptumfrustrasummittefurorem: do quod vis, et mevictusquevolensqueremitto. sermonemAusoniipatriummoresquetenebunt, utqueestnomenerit; commixti[corpore] tantum835 subsidentTeucri. moremritusquesacrorum adiciamfaciamqueomnes[uno ore] Latinos.

  9. hincgenus[Ausonio] mixtum quod [sanguine] surget, [supra homines], [supra] ire [deos] [pietate] videbis, necgens ullatuosaequecelebrabithonores.' 840 adnuithisIunoet mentemlaetataretorsit; intereaexcedit[caelo] nubemquerelinquit.