Software opera n syst my
Download
1 / 28

Software & Opera č n é Syst é my - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Software & Opera č n é Syst é my. A. Software. Soft ware je súhrnné označenie pre programové vybavenie počítača. Softv ér rozdeľujeme na: Ope r ačné systémy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Software & Opera č n é Syst é my' - judith-vega


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Software opera n syst my

Software & Operačné Systémy


A software
A. Software

 • Software je súhrnné označenie pre programové vybavenie počítača.

 • Softvér rozdeľujeme na:

  • Operačné systémy

  • Ostatné druhy programov(napríklad textové editory a iné kancelárske aplikácie, grafické aplikácie, aplikácie na prehrávanie multimédií, utility, aplikácie na prácu so sietou/internetom).


B aplika n s oftware
B. Aplikačný software

 • Sietový softvér(Computer-Mediated Communication)

  • Webové prehliadače

  • E-mail / FTP / P2P klienti

 • Multimédiá(text, audio, video , 3D grafika , vektorova grafika , hry ...)

 • Kancelársky softvér(textové editory , tabulkové procesory ... )

 • Databázový softvér(SQL , Oracle , MS Access)

 • Bezpečnostný softvér(Antivírusové/Antimalware programy , Firewally ...)

 • Ostatné(výučbové a analytické programy ...)


C programovacie jazyky
C. Programovacie jazyky

 • je nástroj slúžiaci na opis riešenia problému, ktorý umožní jeho vykonanie pomocou počítača.

 • Proces vytvárania programu sa nazýva programovanie. Človekom čitateľná forma programu napísaná v programovacom jazyku sa nazýva zdrojový kód.


D malware
D. Malware

 • Je to súhrné označenie pre softvér, ktorý bez vedomia používaťľa poškodzuje nielen jeho ale ostatné počítače v sieti.

 • Rozdeľujeme ho na:

  • Vírusi

  • Červy

  • Trójske kone

  • Adware

  • Spyware

  • Spam

  • Backdoor


E o je to opera n syst m
E. Čo je to operačný systém?

 • Operačný systém (OS) je program fungujúci ako prostredník medzi používateľmi a hardvérom (technickým vybavením) počítačového systému. Vytvára prostredie pre spúšťanie programov používateľov. Hlavným cieľom je zabezpečenie pohodlného prístupu používateľov k programom a efektívne využívanie hardvéru. Podľa širšej definície je operačný systém všetko, čo dostanete v krabici s OS – kompilátory, editory, GUI nadstavby... Podľa odbornej definície je OS iba program, ktorý neustále beží na počítači – tzv. výkonné jadro (kernel) operačného systému.


B s asti os
B. Súčasti OS

 • Exekutíva - Jadro (kernel) - výkonná časť - je umiestnené v pamäti, podľa potreby sa inicializuje alebo nahráva do pamäte ostatné dôležité časti OS.

 • Interpreter príkazov (Monitor) - zabezpečuje komunikáciu systému s užívateľom. Prijíma a analyzuje impulzy z klávesnice, zisťuje význam systémových príkazov, vypisuje príslušné odozvy a oznamy na zobrazovacie (výstupné zariadenie).

 • Drivery – ovládače – obslužné programy periferií = vstupno-výstupných zariadení.


C zakladn funkcie os
C: Zakladné funkcie OS

 • komunikácia s užívateľom prostredníctvom periférnych zariadení

 • prideľovanie prostriedkov systému užívateľom alebo aplikáciám

 • prideľovanie času užívateľom (tzv. timesharing)alebo aplikáciám (multitasking)

 • organizácia programov a súborov údajov na vonkajších pamäťových médiách

 • vytváranie a spúšťanie užívateľských programov

 • správa pamäte

 • diagnostické funkcie- autokontrola systému, možnosť analýzy a odstraňovania chýb

 • zabezpečovacie funckie ochraňuje systém proti strate údajov pri výpadku napätia, proti neoprávnenej alebo neodbornej manipulácii, ktorá by mohla poškodiť programové produkty

 • komunikácia s inými systémami(počítačmi) v sieti


D multitasking
D. Multitasking

 • Termínom multitasking (z angl. multi, mnoho + task, úloha) sa označuje schopnosť počítača vykonávať (aspoň zdanlivo) niekoľko úloh súčasne. Väčšina dnešných operačných systémov je viacúlohová – patrí sem napríklad Linux , MacOS alebo Windows. Naopak DOS je príkladom jednoúlohového systému, na ktorom vždy beží len jediný program.

 • Základné delenie je na:

  • skutočný multitasking

  • zdanlivý multitasking


E vrstvy os
E. Vrstvy OS

 • Správa procesov

 • Správapamäte (primárnej t.j. RAM a sekundárnej t.j. diskových jednotiek)

 • Správa periférnych zariadení

 • Správa súborov

 • Komunikačný systém (sieťová podpora)

 • Používateľské rozhranie (textové alebo grafické = Graphic User Interface)


F bios
F. BIOS

 • Skratka BIOS znamená Basic Input/Output System , čo je v preklade základný systém vstupu a výstupu.

 • Úlohy BIOSu po štarte počítača:

  • Uskutočňuje jeho diagnostiku (Power On Self Test)

  • Umožňuje nastaviť základné parametre PC

  • Zabezpečí zavedenie OS

  • Poskytuje OS prostriedky na realizáciu viacúlohového prostredia


Operačné systémy môžeme rozdeliť podľa jadra na

jednoužívateľské

viacužívateľské

a

jednoúlohové

viacúlohové

Podľa iného kritéria rozoznávame systémy:

pamäťovo rezidentné OS

diskovo orientované OS

Podľa určenia, akému účelu má operačný systém slúžiť, rozoznávame univerzálne operačné systémy a systémy špecializované na konkrétny účel – vývojové, riadiace, komunikačné, diagnostické a pod. • DOS

 • Microsoft Windows

  • nadstavby nad MS-DOS (od verzie 95 je DOSové prostredie skryté)

   • Windows 1.0 a 1.01

   • Windows 2.0, 2.1/286 a 2.1/386

   • Windows 3.0, 3.1 a 3.11

   • Windows 95

   • Windows 98 a 98 SE

   • Windows Me

  • s jadrom Windows NT

   • Windows NT

   • Windows 2000 (interne označovaný ako Windows NT 5.0)

   • Windows XP (interne označovaný ako Windows NT 5.1)

   • Windows Vista (tyv. Longhorn)

   • Windows Blackcomb

  • ReactOS (Lindows)


 • Operačné systémy osobných počítačov Apple

  (Apple / Apple Computer)

 • prvé kroky, 1984-1987:

  • Systém 1-4

 • 1988-1999:

  • Systém 5 (multitasking)

  • Systém 6 (32bit)

  • Systém 7 (7.5 s označením Mac OS)

  • Mac OS 8 (HFS+)

  • Mac OS 9 (APIs, Carbon)

 • aktuálny:

  • Mac OS X (na bázi NeXTSTEP, Unix)

  • Debian Linux


G bsd
G. BSD

 • FreeBSD je operačny systém založený na Unixe. Vznikol ako sada záplat pre systém 386BSD, potom čo sa 386BSD prestal vyvíjať. V neskorších verziách bol prepísaný na základe verzie 4.4BSD-lite, ktorá neobsahovala sporný kód z hádky medzi Kalifornskou univerzitou v Berkeley a firmou Novell.

 • Z tohoto systému sa neskôr odštiepili (tzv. fork, podľa unixového systémového príkazu, ktorý vytvorí nový proces a okopíruje do neho ten aktuálny) systémy NetBSD a OpenBSD.


Stopy po FreeBSD sa najdu v mnohých komerčných operačných systémoch. Operačný systém firmy Apple Mac OS X, je založený na deriváte FreeBSD , kým jeho grafická nadstavba je komerčná. Operačný systém JunOS pre routre je odvodený od FreeBSD. Väčšina dnešných OS vrátane MS Windows obsahujú časti zdrojových kódov BSD


H windows
H. Windows operačných systémoch. Operačný systém firmy Apple Mac OS X, je založený na deriváte FreeBSD , kým jeho grafická nadstavba je komerčná. Operačný systém JunOS pre routre je odvodený od FreeBSD. Väčšina dnešných OS vrátane MS Windows obsahujú časti zdrojových kódov BSD

Microsoft Windows je séria komerčných operačných prostredí pre osobné počítače. Táto séria bola prvýkrát uvedená spoločnosťou Microsoft ktorú založil v roku 1985 Bill Gates a postupne sa stala dominujúcou na svetovom trhu s osobnými počítačmi. Všetky posledné verzie Windows sú plnohodnotné operačné systémy.


 • Najviditeľnejší rys ostatných verzií systému Windows (od Windows 95 a NT 4.0) je tzv. pracovná plocha (desktop) a typické používateľské rozhranie (shell), ktoré sú podobné prostrediu „Workplace Shell“ uvedenom pre operačný systém OS/2 2.0 v roku 1992 od spoločnosti IBM, čo je objektovo-orientované grafické používateľské rozhranie (GUI) bežiace na OS/2Presentation Manager. Rozhranie systému Windows však umožnilo obrovskú zmenu v spôsobe, akým ľudia a počítače navzájom komunikujú. Aj ľudia, ktorí majú len veľmi málo skúseností s počítačmi, dokážu vykonávať veľmi veľa úloh, a to aj vrátane tých zložitejších.

 • Systém Windows XP uviedol nový vizuálny štýl prezývaný „Luna“, ktorý upravil klasický štýl Windows na viac grafický a príťažlivejší. Používatelia si môžu stále zvoliť starý vizuálny štýl z Windows 95/2000.


I linux
I. Linux (od Windows 95 a NT 4.0) je tzv. pracovná plocha (desktop) a typické používateľské rozhranie (shell), ktoré sú podobné prostrediu „Workplace Shell“ uvedenom pre operačný systém

V roku 1984 založil Richard Matthew Stallman projekt GNU, ktorého cieľom bolo vytvoriť plnohodnotné free softvérové vybavenie, ktoré by bolo kompatibilné s Unixom.


Linus Torvalds naprogramoval začiatkom deväťdesiatch rokov jadro Linuxu. Zaujímal sa o operačný systém Minix (malý systém Unix) a rozhodol sa vytvoriť systém, ktorý by predstihol Minix.


 • Distribúcie: rokov jadro Linuxu. Zaujímal sa o operačný systém Minix (malý systém Unix) a rozhodol sa vytvoriť systém, ktorý by predstihol Minix.

  voľné: Debian, Gentoo, Slackware, Ubuntu

  projekt komunity: Fedora Core, OpenSuSE, TurboLinux

  komerčné: Mandriva, Red Hat, SuSE, Lindows, Linspire

  LiveCD distribúcie: Knoppix, Kanotix, Knoppix STD, Slax

  Špecialne distribúcie: Leaf


L mac os
L. Mac OS rokov jadro Linuxu. Zaujímal sa o operačný systém Minix (malý systém Unix) a rozhodol sa vytvoriť systém, ktorý by predstihol Minix.

Napriek tomu, že Mac OS X je nazývaný jednoducho verzia 10 operačného systému Mac OS, jeho pôvod je z veľkej časti nezávislý na predchádzajúcich verziách Mac OS. Je založený na jadre Mach a unixovej implementácii BSD, ktoré boli včlenené do objektovo-orientovaného operačného systému NeXTSTEP, vytvoreného spoločnosťou NeXT Steva Jobsa.


 • Mac OS X je zatiaľ poslednou verziou Mac OS, operačného systému pre počítače Macintosh. Tento operačný systém bol prvýkrát komerčne sprístupnený v roku 2001. Pozostáva z dvoch hlavných častí - z Darwinu, slobodného operačného prostredia založeného na BSD, ktorý bol prispôsobený a ďalej vyvíjaný spoločnosťou Apple Computer s prispením nezávislých vývojárov; a vlastného grafického rozhrania známeho ako Aqua, vytvoreného spoločnosťou Apple.


 • Významné črty systému pre počítače Macintosh. Tento operačný systém bol prvýkrát komerčne sprístupnený v roku 2001. Pozostáva z dvoch hlavných častí - z Darwinu, slobodného operačného prostredia založeného na

 • Používa podsadu Portable Document Format (PDF) ako základ svojho zobrazovacieho modelu (Quartz); Mac OS vie PDF nielen otvoriť, ale všetky aplikácie, ktoré podporujú príkaz tlač, vedia PDF aj vytvoriť

 • Tieň pod oknami a izolovanými textovými elementami na vytvorenie dojmu hĺbky

 • Globálna kontrola pravopisu

 • Vyhladzovanie textu, grafiky a súčastí okien

 • Nové elementy grafického rozhrania

 • Prelínanie okien

 • ColorSync - nastavovanie farieb zabudované do základneho zobrazovacieho systému (pre profesionálov z oblasti tlače a multimédií)

 • OpenGL pre hardvérovo urýchľované vykresľovanie. Táto technológia sa nazýva Quartz Extreme a po prvý raz bola použitá v Mac OS X v10.2 Jaguar.

 • Exposé (od verzie 10.3, "Panther") prehľadne zobrazí otvorené okná na ploche

 • Používanie systému Unicode v celom operačnom systéme


Windows verzus linux
Windows verzus Linux systému pre počítače Macintosh. Tento operačný systém bol prvýkrát komerčne sprístupnený v roku 2001. Pozostáva z dvoch hlavných častí - z Darwinu, slobodného operačného prostredia založeného na

Výhody Linuxu:-stabilita-bezpečnosť-rýchlosť-grafická dokonalosť-obrovské množstvo softvéru, ktoré je zadarmo-lokalizácia-sloboda a nezávislosť od veľkých korporácií-komunita-cenaNevýhody Linuxu:-mnohé úzko špecializované programy sa zatiaľ vyrábajú len pre Windows-užívateľ sa musí naučiť niečo nové-nemožnosť hrať niektoré hry pre Windows

Keby nejaká firma mala platiť za vývoj bežnej distribúcie, dostala by sa k astronomicky vysokej hodnote: 1 074 713 481 USD


ad