html5-img
1 / 12

Topologie-onderzoek met RIPE data

Topologie-onderzoek met RIPE data. seminar Veiligheid en Prestatie van de Internet Infrastructuur. Jan-Pascal van Best. Faculteit Techniek, Bestuur en Management Sectie ICT. Agenda. Faillissement KPNQwest, uitschakelen Ebone netwerk: 2 juli 2002 Het RIPE-TT meetnetwerk

judah
Download Presentation

Topologie-onderzoek met RIPE data

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Topologie-onderzoek met RIPE data seminar Veiligheid en Prestatie van de Internet Infrastructuur Jan-Pascal van Best Faculteit Techniek, Bestuur en Management Sectie ICT

 2. Agenda • Faillissement KPNQwest, uitschakelen Ebone netwerk: 2 juli 2002 • Het RIPE-TT meetnetwerk • Analyse van meetgegevens • Visualisatie-methode • Rekenen aan delays

 3. Gevolgen van het uitschakelen van KPNQwest/Ebone • Ebone was één van de belangrijkste backbones van het Europese Internet • Na faillissement KPNQwest uitgeschakeld op 2 juli 2002 • Gevolgen: • (korte) uitvallen, langere delays • Meestal dezelfde dag verholpen • Sommige langduriger effecten

 4. Effecten uitschakeling Ebone (1): Karlsruhe->Wenen • Directe route via Ebone vervangen door route via Londen en Parijs Bron: RIPE

 5. Effecten uitschakeling Ebone (2): Stockholm->München • Volledig verlies van connectiviteit • Hier was maar één pad mogelijk, dat via Ebone liep Bron: RIPE

 6. Effecten uitschakeling Ebone (3): Bratislava<->Dublin • In beide richtingen 75ms hoger delay • Nieuwe route via Sprint/USA! Bron: RIPE

 7. Het RIPE Test-Traffic meetnetwerk • 73 testboxes • Meetapparatuur in het netwerk van ISP’s • Meet continue 2 zaken: • Alle onderlinge routes • Alle onderlinge delays • Mogelijk dankzij positie RIPE; zou voor overheid moeilijk zijn i.v.m. gevoeligheden! Bron: RIPE

 8. Analyse van meetgegevens (1) 25 juni 2001: • 1187 metingen • 2173 IP-adressen • 3235 verbindingen

 9. Analyse van meetgegevens (2) • 101 Autonome Systemen (AS) • 533 verbindingen

 10. Visualisatie • Methode: Simulated Annealing • Kruisingen tussen verbindingen • Langzaam afkoelen • Animatie niet real-time!

 11. Rekenen aan delays • Work in progress • Ga uit van end-to-end delaymetingen • Schatting voor delay van elke verbinding • Kleuring: groen=goedrood=langzaam

 12. Samenvatting • RIPE-meetgegevens bieden inzicht in de werkelijke topologie van het Internet, maar: • Door meten tot weten: ruwe data moet worden bewerkt en geïnterpreteerd • Nieuwste ontwikkelingen geven met behulp van end-to-end metingen inzicht in de prestatie van ISP’s binnenin het netwerk.

More Related