slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Topologie sieciowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Topologie sieciowe

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Topologie sieciowe - PowerPoint PPT Presentation

jeb
720 Views
Download Presentation

Topologie sieciowe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Topologie sieciowe

 2. Topologia magistrali

 3. Wady i zalety topologii magistrali

 4. Topologia pierścienia

 5. Wady i zalety topologii pierścienia

 6. Topologia gwiazdy

 7. Zalety i wady topologii gwiazdy

 8. Topologia siatki

 9. Wady i zalety topologii siatki

 10. Topologia mieszana

 11. Pracę wykonali : Tomasz Nitkiewicz Dominik Rutkowski