html5-img
1 / 4

HLÍSTI (Hlístice – nejpočetnější skupina těchto bezobratlých živ.)

HLÍSTI (Hlístice – nejpočetnější skupina těchto bezobratlých živ.). Žijí v půdě, někteří jsou paraziti rostlin a živočichů. Tělo je válcovité, na koncích zašpičatělé. Povrch tvoří hladká pokožka. - vylučuje ochranou vrstvu - kutikulu. Pod pokožkou je tenká vrstva svaloviny.

judah
Download Presentation

HLÍSTI (Hlístice – nejpočetnější skupina těchto bezobratlých živ.)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HLÍSTI (Hlístice – nejpočetnější skupina těchto bezobratlých živ.) Žijí v půdě, někteří jsou paraziti rostlin a živočichů Tělo je válcovité, na koncích zašpičatělé Povrch tvoří hladká pokožka - vylučuje ochranou vrstvu - kutikulu Pod pokožkou je tenká vrstva svaloviny Kyslík přijímá pokožkou

  2. Trávící soustava je tvořena trávící trubicí, její části jsou HLÍSTICE - ústní otvor - svalnatý hltan – nasává živiny - střevo – probíhá zde rozklad a trávení - řitní otvor Vylučovací soustavu tvoří dva kanálky s vývodem

  3. HLÍSTICE Nervová soustava je provazcovitá Hlístice jsou vždy odděleného pohlaví – jedinec má vždy jen jeden typ pohlavních buněk Samice jsou často mnohem větší než samci Rozmnožují se vždy pohlavně vajíčko + spermie = nový jedinec

  4. HLÍSTICE Druhy hlístic Háďata Žijí v půdě, rozkládají rostlinné zbytky Háďátko bramborové – cizopasí na hlízách brambor Parazitické hlístice Vyskytují se nejčastěji ve střevech živočichů, ale některé i v jiných částech těl Roup dětský, Škrkavka dětská - střeva Svalovci, Vlasovci, Měchovci Obrana – řádná hygiena (mýt si zeleninu a ruce!!!)

More Related