mezin rodn rada sester international council of nurses icn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mezinárodní rada sester – International Council of nurses - ICN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mezinárodní rada sester – International Council of nurses - ICN

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Mezinárodní rada sester – International Council of nurses - ICN - PowerPoint PPT Presentation

joy
238 Views
Download Presentation

Mezinárodní rada sester – International Council of nurses - ICN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mezinárodní rada sester – International Council of nurses - ICN Martina Lerchová

 2. CO JE ICN ? ICN = mezinárodní organizace, sdružující jednotlivé sesterské organizace členských zemí - organizace založená sestrami pro sestry roku 1899 - v současnosti sdružuje 126 členů, včetně ČR

 3. Naše členství v ICN r. 1933- Československo poprvé přijato do ICN na kongresu v Paříži pod tehdejší sesterskou organizací - Spolek diplomovaných sester (1928- 1942) r.1947 – potvrzen zánik SDS v ICN r.1994 – začlenění ČAS do ICN, obnova spolupráce

 4. Sídlo ICN, kontaktní adresa Sídlo – Ženeva , Švýcarsko Adresa – International Council of Nurses 3, Place Jean Marteau 1201 – Geneva, Switzerland E – mail : www.icn.ch

 5. Vedení činnosti ICN Prezidentka – Christine Hancock ( GB ) - r. 2001 zvolena na posledním kongresu ICN v Kodani - volena na funkční období čtyř let - nová volba 2005

 6. Spolupráce ICN, cíle ICN ICN koordinuje svou činnost ve spolupráci se : - Světovou zdravotnickou organizací – WHO - Organizací spojených národů – OSN - Mezinárodní organizací práce – ILO

 7. 3 hlavní strategické cíle ICN • celosvětově podporovat a ovlivňovat ošetřovatelství • pomáhat sestrám při zdokonalování ošetřovatelských standard • po celém světě podporovat národní asociace sester

 8. V současné době ICN orientuje svůj zájem na tyto oblasti : 1. Společensko – ekonomické zajištění sester - orientace na bezpečnost při práci - plánování lidských zdrojů - možnost kariérního růstu

 9. 2.Regulaci sesterské profese - ošetřovatelství - vývoj vzdělávání sester - etické problémy - lidská práva

 10. 3.Profesionální činnost sester - oblast HIV/ AIDS - péče o ženy - oblast primární péče

 11. Publikační činnost ICN • International Nursing Rewiev • ICN Calling • News Letter ICN