slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MUNKAJOG PowerPoint Presentation
Download Presentation
MUNKAJOG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 91

MUNKAJOG - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

MUNKAJOG. MUNKAJOG MINT JOGÁG. szabályozás. EU- s irányelvek. MENNYI? Mit?. 2012. évi I.tv . Munka törvénykönyve. MUNKASZERZŐDÉS. Szerződést kötő felek….. (mint régen) Cs .képességében korlátozott is! ALAKJA 44. §. írásba foglalás elmulasztása?. Tartalma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MUNKAJOG' - joshua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
munkajog mint jog g

MUNKAJOGMINT JOGÁG

szabályozás

munkaszerz d s
MUNKASZERZŐDÉS

Szerződést kötő felek…..

(mint régen)

Cs .képességében korlátozott is!

ALAKJA 44. §

slide7
Tartalma
 • 45. §a feleknek meg kell állapodniuk
 • alapbérben
 • munkakörben
 • tartam
 • hely
slide9
MUNKÁBA LÉPÉS NAPJA

Szerz, vagy köv.nap

slide10
MAGATARTÁS

felek a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdetének napja közötti időszakban nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a munkaviszony létrejöttét meghiúsítaná

2014.III. HÓ2012.X.1.

el ll s joga
Elállás joga:
 • ha a munkaszerződés megkötését követően a felek körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna.
munkaid
MUNKAIDŐ

Teljes munkaidő: 8 ó

Hosszabb teljes napi munkaidő megállapodás alapján napi 12 ó

FELTÉTEL: a munkavállaló

 • készenléti jellegű munkakört lát el,
 • a munkáltató vagy a tulajdonos (./.) hozzátartozója

2014.III. HÓ2012.X.1.

ki tekinthet tulajdonosnak
KI TEKINTHETŐ TULAJDONOSNAK?

gt. tagja, ha a társaságra vonatkozó döntések meghozatala során a szavazatok több mint 25 %-val rendelkezik.

x

slide16
napi munkaidőről,
 • alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
 • munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
slide17
munkakörbe tartozó feladatokról,
 • szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának,
slide18
munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,
 • munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

x

slide19
Nem terheli a munkáltatót a tájékoztatási kötelezettség – a mtatói jogkör gyakorlóján kívül -, ha a munkaszerződés alapján
 • munkaviszony tartama a 1 hót, vagy
 • midő a heti 8 órát nem haladja meg.
slide20
15 napot meghaladó

KÜLF-I MVÉGZÉSNÉL → ELŐTTE

legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző 7 nappal - írásban tájékoztatni + ról is

slide22
MUNKAVÁLLALÓ

KÖTELEZETTSÉGEI

slide23
MEGJELENÉS

hol?

elmaradása

mikor és hogyan?

jogszerű vagy jogszerűtlen ?

munkav gz s
MUNKAVÉGZÉS
 • személyesen
 • Együttműködés
 • munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani
 • a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki
 • űűű
slide26
köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

(utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni)

slide27
gazdasági érdeket nem veszélyeztethet
 • Titoktartás
 • utasítások teljesítése xxx

2014.III. HÓ2012.X.1.

munkav llal i jogok
MUNKAVÁLLALÓI JOGOK
 • mentesülés a munkavégzés alól….
 • díjazás
 • szabadság
 • egészséges környezet
 • biztonságos környezet xxx
hozz j rul sa n lk l nem k telezhet m s helys gben v gzend munk ra 2013 i 1 t l
hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára(2013.I.1-től)
 • várandóssága megállapításától gyermeke 3 koráig,
 • gyermeke 16 éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,
 • hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,
 • rehabilitációs szakértői szerv legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodását megállapította.

2014.III. HÓ2012.X.1.

slide30
megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
munkaid kedvezm nyek
MUNKAIDŐKEDVEZMÉNYEK

Ált. érvényes kedvezmények

 • Munkaközi (ha 6 órát meghaladja, húsz perc, 9 órát meghaladja, további 25 perc)
 • munkanapok közötti
 • munka hetek közötti
 • ápolás

Csak anyákraApanap (2 hón belül)

szoptatási (6, 9) 5 nap, iker 7

szülési szabadság (24 HÉT,de 2 hét igénybevétele kötelező)

b rhez val jog
Bérhez való jog
 • Személyi alapbérként,
 • teljesítménybérként

LEGALÁBB a minimálbér!

2013 t l
2013-tól
 • 20-on felüli napok PÓTSZABADSÁGOK
 • 25. életévétől +1
 • 28. életévétől +2
 • 31. életévétől +3
 • 33. életévétől +4
 • 35. életévétől +5
 • 37. életévétől +6
 • 39. életévétől +7
 • 41. életévétől +8
 • 43. életévétől +9
 • 45. életévétől +10 munkanap (HOSSZABB AMELYIK ÉVBEN BETÖLTI)
slide35
munkavállalónak a 16 évesnél fiatalabb
 • 1 gyermeke után 2,
 • 2 gyermeke után 4,
 • kettőnél több gyermeke után összesen 7

munkanap pótszabadság jár.

5 nap p tszabads g v
5 nap pótszabadság/év
 • föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább 3 ó/nap
 • legalább 50 %-os egészségkárosodású
 • fogyatékossági támogatásra jogosult
 • vakok személyi járadékára jogosult

2014.III. HÓ2012.X.1.

slide37
A munkáltató évente 7 munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb 2 részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni.

(15 nappal előbb bejelenteni)

 • A szabadságot úgy kiadni, hogy legalább összefüggő 14 napot elérjen.
slide38
Naptári évre kötött megállapodás alapján a szabadság kiadása az esedékességet köv. év végéig lehet
slide39
FIZETÉS NÉLKÜLI
 • BETEGSZABADSÁG (15 mnap távolléti díj 70 %-a jár 146.§

XXXX

2014.III. HÓ2012.X.1.

a t voll ti d j sz m t sa 2013 t l
A távolléti díj számítása (2013-tól)
 • 148. § (1) az esedékessége időpontjában érvényes alapbér, valamint az utolsó 6

naptári hónapra (irányadó időszak) kifizetett teljesítménybér és bérpótlék figyelembevételével

slide43
SZONDÁZÁS
 • ELTILTÁS
 • KÁRTÉRÍTÉS
 • KIKÖTNI A GAZD-I VESZÉLYEZTETÉS TILALMÁT

xxx

2013 i 1 t l
2013.I.1-TŐL

53. §

 • jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni.
 • Max: 44 mnap/év vagy 352 ó / év
munk ltat k telezetts gek
MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEK
 • Foglalkoztatás
 • Feltételek biztosítása
 • munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.
slide46
munkavállalót csak olyan munkára alkalmazhatja, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat

2014.III. HÓ2012.X.1.

slide47
biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit

2014.III. HÓ2012.X.1.

slide48
rendszeres időközönként ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát

2014.III. HÓ2012.X.1.

fogyat kos szem ly
fogyatékos személy?

gondoskodni az ésszerű alkalmazkodás feltételeiről

2014.III. HÓ2012.X.1.

slide50
81. §munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább 1 évig fennállt, a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) vagy legfeljebb az ezt követő 1 éven belül a munkavállaló munkájáról írásban értékelést adni

xxxxx

2014.III. HÓ2012.X.1.

munkaviszony
MUNKAVISZONY

MEGSZŰNÉSE MEGSZÜNTETÉSE

slide53
HATÁROZOTT IDŐ LEJÁRTA
 • JOGVISZONYVÁLTÁS ( jogügylet vagy jsz. alapján a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az MT hatálya alá tartozik)
 • JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉS
 • MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA
slide55
közös megegyezéssel
 • felmondással
 • azonnali hatályú felmondással
slide57
megállapodása esetén - legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított 1 évig - a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg.

2014.III. HÓ2012.X.1.

v gkiel g t s
VÉGKIELÉGÍTÉS
 • munkáltatói felmondás
 • jogutód nélküli megszűnés
 • jogviszonyváltás esetén

1 - 6 havi

2014.III. HÓ2012.X.1.

felmond si v delem
FELMONDÁSI VÉDELEM

Például:

./.

2014.III. HÓ2012.X.1.

slide60
Várandósság
 • reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, max. megkezdésétől számított hat hónap alatt (ha ezekről előbb tájékozatatást adott)

2014.III. HÓ2012.X.1.

mtat a hat rozott idej munkaviszonyt felmond ssal megsz ntetheti
Mtató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti
 • felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt
 • munkavállaló képességére alapított okból
 • a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.
felmond si id kezdete legkor bban a k zl st vagy id tartam lej rt t k vet napon 68
felmondási idő kezdete:legkorábban a közlést vagy időtartam lejártát követő napon68. §./.

2014.III. HÓ2012.X.1.

milyen id tartam
MILYEN IDŐTARTAM?
 • betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő 1 év,
munkav llal mond fel 67
MUNKAVÁLLALÓ MOND FEL? 67. §
 • határozatlan idejűt nem köteles indokolni
 • határozott idejűt köteles megindokolni.

(csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna)

felmond si id
Felmondási idő

MIN: 30 NAP

MEGHOSSZABBODIK: a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

 • 3 év után 5 nappal,
 • 5 év után 15 nappal,
 • 8 év után 20 nappal,
 • 10 év után 25 nappal,
 • 15 év után 30 nappal,
 • 18 év után 40 nappal,
 • 20 év után 60 nappal

2014.III. HÓ2012.X.1.

azonnali hat llyal mind 2 f l
AZONNALI HATÁLLYAL(mind 2 fél)
 • a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
 • olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

2014.III. HÓ2012.X.1.

mennyi id n bel l
Mennyi időn belül?
 • okról való tudomásszerzéstől 15 napon, max. ok bekövetkeztétől 1 éven belül,
 • bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig
slide75
79. §

- fél a munkaviszonyt a próbaidő alatt,

- munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt(de a munkavállaló jogosult 12 havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő 1 évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára)

XXXX

munkav llal k rt r t si k telezetts ge 167 t l
Munkavállaló kártérítési kötelezettsége167 §-TÓL

Vétkes gondatlan szándékos

mvállaló felel, munkáltató bizonyít

2014.III. HÓ2012.X.1.

k rt r t s m rt ke
KÁRTÉRÍTÉS MÉRTÉKE
 • Max a munkavállaló 4 havi távolléti díja
 • Szándékos vagysúlyosan gondatlan károkozás :100 % kár megtérítése
milyen k rt nem kell megt r teni
MILYEN KÁRT NEM KELL MEGTÉRÍTENI?
 • nem volt előrelátható, vagy
 • munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy
 • amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

2014.III. HÓ2012.X.1.

munk ltat k rt r t si k telezetts ge 174
Munkáltató kártérítési KÖTELEZETTSÉGE. 174.§
 • vétkességére tekintet nélkül 100 %-ban
 • FELTÉTEL:

munkavállaló bizonyítja, hogy a károkozás a munkaviszonyával okozati összefüggésben következett be. xxxx

mentes l a felel ss g al l
Mentesül a felelősség alól

ha bizonyítja, hogy

 • a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy
 • a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

2014.III. HÓ2012.X.1.

bedolgoz i munkaviszony 198
Bedolgozói munkaviszony198.§
 • olyan önállóan végezhető munkára létesíthető, amelyre a felek a munkabért kizárólag teljesítménybér formájában határozzák meg.
slide83
munkaszerződésben meg kell határozni:
 • Tevékenységet
 • Helyet
 • ktg.térítés módját és mértékét.

2014.III. HÓ2012.X.1.

slide84
Munkahely mi lehet?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

slide85
Egyszerűsített foglalkoztatásra

vagy

alkalmi munkára irányuló munkaviszony

munkaer k lcs nz s
MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS

tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi

2014.III. HÓ2012.X.1.

munkajogi ig ny el v l se
Munkajogi igény elévülése
 • 3 év
 • Bcs-el okozott kár 5 év

- kár megtérítésére vagy

- személyiségi jogsértéssel összefüggő sérelemdíj megfizetésére

irányuló igény esetén

(ha a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el.)

2014.III. HÓ2012.X.1.

a munkav llal k relm re a b r s g a munkaviszonyt helyre ll tja ha p ld ul
A munkavállaló kérelmére a bíróság a munkaviszonyt helyreállítja, hapéldául
 • munkaviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe
 • felmondási védelem alatt áll a mvállaló
 • a munkaviszony megszüntetésekor munkavállalói képviselő volt,
 • munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.(83.§)

2014.III. HÓ2012.X.1.

slide91
munkaviszony megszüntetése (megszűnése) és annak helyreállítása közötti tartamot munkaviszonyban töltött időnek kell tekinteni.
 • Meg kell téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét, egyéb járandóságát és ezt meghaladó kárát. Elmaradt munkabérként a munkavállaló távolléti díját kell figyelembe venni.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx