ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ - PowerPoint PPT Presentation

joshua-fischer
algoritmizace a z klady programov n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ
167 Views
Download Presentation

ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ DATOVÝ TYP POLE – FIBONACCIHO POSLOUPNOST Vytvořila: RNDr. Ivanka Dvořáčková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 březen 2013

  2. Příklad FIBONACCIHO POSLOUPNOST a) Vytvořte algoritmus pro výpočet a výpis prvních N členů posloupnosti, jejíž každý další prvek je součtem dvou předcházejících, znáte-li první dva členy a1 = 1, a2 = 1. c) Program přepište v programu Free Pascal do počítače a odlaďte.

  3. Použité zdroje Všechny grafické prvky a obrázky algoritmů jsem vytvořila sama s využitím volně šiřitelného programu Open Office. HUBKA, J. a L. SILVERIO. Sbírka příkladů ze základů programování. Krajský pedagogický ústav Hradec Králové: Sdružení uživatelů počítačů JSEP a SMEP Hradec Králové, 1988.