1 / 12

Coldplay

Coldplay. Chcete spustiť prezentáciu. Áno. Nie. Coldplay. Chcete spustiť prezentáciu. Nie. Áno. Obsah. O skupine Členovia Piesne Osobný život Zdroje Koniec. O skupine.

josh
Download Presentation

Coldplay

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Coldplay Chcete spustiť prezentáciu Áno Nie

 2. Coldplay Chcete spustiť prezentáciu Nie Áno

 3. Obsah • O skupine • Členovia • Piesne • Osobný život • Zdroje • Koniec

 4. O skupine • Coldplay je britpopová/alternatívna rocková skupina z Londýna vo Veľkej Británii, ktorá vznikla v roku 1996 sólovým vokalistom Chrisom Martinom a sólovým gitaristom JonnymBucklandom.

 5. Členovia • Chris Martin: hlavný spevák, klavír, gitara • JonBuckland: sólová gitara, harmonika, vokály • GuyBerryman: basová gitara, harmonika, vokály • WillChampion: bicie, klavír, vokály

 6. Piesne • Paradise • Viva La Vida • Every Teardrop Is a Waterfall • Clocks

 7. Osobný život • ChristopherAnthonyJohn Martin: Má obrovský talent čo prezentuje pri svojom speve, hre na klavír a gitaru. Jeho životnou partnerkou sa stala slávna americká herečka GwynethPaltrow s ktorou má syna aj dcéru ktorým je krstným otcom gitarista Jonny. Chris je vegetarián a nefajči. Ďalej

 8. Osobný život • WilliamChampion: Predtým ako sa dostal do Coldplay pôsobil v skupine zvanej FatHamster. Keďže nemali bubeníka tak sa obetoval a začal sa učiť hrať na bicie. Ako prvý člen Coldplay sa oženil a to v roku 2003 keď si povedal "áno" s učiteľkou Mariannou Dark s ktorou má tri deti. Ďalej

 9. Osobný život • JonathanMarkBuckland: Momentálne žije Jon so svojou dlhoročnou priateľkou a šperkárkouChloeLee-Evansovou v Londýne. Ďalej

 10. Osobný život • GuyBerryman: V roku 2004 vstúpil do manželstva s JoannouBristons ktorou má dcéru Nicol ktorá prišla na svet v roku 2006, no jeho vzťah nakoniec stroskotal.

 11. Zdroje • http://coldplay.blog.cz/0809/clenovia-kapely • http://coldplay.blog.cz/0809/clenovia-kapely • http://coldplay.blog.cz/0809/clenovia-kapely • http://coldplay.blog.cz/0809/clenovia-kapely • http://www.supermusic.sk/obrazky/181188_coldplay.jpg • http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x1200/coldplay/276377/coldplay-p-o-x-276377.jpg • http://www.jonathanfun.com/wp-content/uploads/2010/11/coldplay-1.jpg

 12. Ďakujem za pozornosť Štefan Straka 1.A

More Related