enerj hak m yet teor s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENERJİ HAKİMİYETİ TEORİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENERJİ HAKİMİYETİ TEORİSİ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
josephine-phelps

ENERJİ HAKİMİYETİ TEORİSİ - PowerPoint PPT Presentation

260 Views
Download Presentation
ENERJİ HAKİMİYETİ TEORİSİ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ENERJİ HAKİMİYETİ TEORİSİ Dr. Abdullah URAL E-posta: uralabdullah@gmail.com

 2. BİLİNEN GENEL HAKİMİYET TEORİLERİ • DENİZ HAKİMİYETİ TEORİSİ • KARA HAKİMİYETİ TEORİSİ • HAVA HAKİMİYETİ TEORİSİ • KENAR KUŞAK TEORİSİ

 3. DENİZ HAKİMİYETİ TEORİSİ • Denizlere hâkim olan, dünyaya hâkim olacaktır.

 4. KARA HAKİMİYETİ TEORİSİ • Dünya Adasının kalbinin en kritik kesimi Doğu Avrupa’dır.

 5. HAVA HAKİMİYETİ TEORİSİ • Uçaklar ve füzeler, coğrafi zorlukları ortadan kaldırmıştır. • Zaman ve mesafe kavramlarını değiştirmiştir. • Yıldız Savaşları Projesi, gündemde olmaya devam etmektedir.

 6. KENAR KUŞAK TEORİSİ • Dünya Adasına hakimiyet; merkez bölgesini çeviren kaynak ve imkanları daha geniş olan kenar kuşağa hakimiyet ile mümkündür.

 7. ENERJİ HAKİMİYETİ TEORİSİ • Enerji havzalarına ve iletim kanallarına hakim olan, dünyaya hakim olacaktır. Dünyada enerjiye duyulan ihtiyaç artmaktadır.

 8. ABD’NİN ENERJİ HAKİMİYETİ TEORİSİNİN AMAÇLARI • ABD, kendi enerji ihtiyacını karşılamayı garanti altına almak istemektedir. • ABD’nin Dünya üzerindeki rakipleri çok büyük ölçüde bu kaynaklara bağımlıdır. • ABD, kurulu ekonomik düzenin devam ettirilmesini sağlamak istemektedir.

 9. Tablo 1. Petrol Talebi ve İthal Bağımlılık Oranları Kaynak: IEA. International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook (WEO) 2006

 10. ENERJİ HAKİMİYETİ TEORİSİNİN UYGULAMA ALANI: BÜYÜK ORTADOĞU VE AVRASYA • Dünyanın enerji açısından en zengin bölgeleri Ortadoğu ve Avrasya’dır. • Bu bölgelerdeki Proje ve girişimleri, Enerji Hakimiyeti Teorisi çerçevesinde analiz etmek mümkündür.

 11. TEŞEKKÜRLER... uralus@yahoo.com