hvorfor skal spildevand renses n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hvorfor skal spildevand renses

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Hvorfor skal spildevand renses - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Hvorfor skal spildevand renses. Anlægsarbejde. Kloakering på landet i Middelfart Kommune 2014 Gennemgang af projektet Hvad betyder det for den enkelte husejer Hvad betyder det for lodsejere i øvrigt Økonomi ved løsningen Film

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvorfor skal spildevand renses' - jordan-hamilton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anl gsarbejde
Anlægsarbejde
 • Kloakering på landet i Middelfart Kommune 2014
 • Gennemgang af projektet
 • Hvad betyder det for den enkelte husejer
 • Hvad betyder det for lodsejere i øvrigt
 • Økonomi ved løsningen
 • Film
 • Bonnerup Consult udarbejder projekt, herunder gennemgår og aftaler løsningen med de enkelte husejere og lodsejere
anl gsarbejde1
Anlægsarbejde
 • Hvad laver Kloakforsyningen?
 • Nedgravning af pumpebrønd lige indenfor skel.
 • Tilslutning af pumpebrønd til kloakledningen.
 • Opsætning af separat sikringsgruppe i husets eltavle.
 • Eltilslutning til spildevandspumpen.
 • Tinglysning af deklaration
slide12

Traditionel kloakering kontra pumpeløsning

Traditionel kloakering Pumpeløsning -lille gravedybde/boring af ledning

anl gsarbejde2
Anlægsarbejde
 • Hvad skal I selv lave?
 • Tilslutning af husets spildevand til pumpebrønd.
 • Overfladevand og tagvand må ikke tilsluttes pumpebrønd.Det kan betyde større omlægninger af kloakledninger
 • Eksisterende septiktank skal nedlægges.
 • Tegninger af det færdige anlæg skal godkendes.
 • Giver tilsagn om deklaration af spildevandsanlæg, hvor man accepterer at el-tilslutningen tages fra husets el-tavle

Kloakarbejder skal udføres af autoriseret kloakmester.

Bonnerup Consult vil i perioden feb.- april 2014 gennemgå projektet med hver

enkelt lodsejer.

slide14

Deklaration og tinglysning

 • Deklaration
 • Skal sikre at pumpebrønd og trykledninger tilhører spildevandsforsyningen, og skal ligge uforstyrret
 • Mulighed for at få ledningen flyttet
 • El-installation tages fra husets el-tavle og skal ligeledes ligge uforstyrret
 • Tinglysning varetages af landinspektør
 • Digital tinglysning kræver fuldmagt fra ejer(e)
 • Accept af at landinspektør må foretage tinglysningen
 • Husejer skal give accept til deklaration og til fuldmagt.
 • Gennemgås af medarbejder fra BC
tidsplan kloakering middelfart
Tidsplan – kloakering Middelfart
 • Feb. - maj 2014: Alle kontaktes angående placering af pumpestation og trykledninger, deklarationer, fuldmagter og erstatningsaftaler
 • Maj-juni 2014: Anlægsarbejde påbegyndes af entreprenør.
 • Juni - august 2014: Nedgravning af pumpestationer af entreprenør
 • September – december 2014: Alle private tilslutninger udføres.
 • Januar 2015: Tilslutning skal være afsluttet.
kloakering ved tryksat system
Kloakering ved tryksat system
 • Tilslutningsbidrag kr. 35.778,49 kr. pr. boligenhed – ved huse uden erhvervsmæssig udnyttelse.
 • Omlægning af eksisterende kloakledninger 15-20.000 kr.
 • Eventuelle udgifter til egen stikledning

I alt ca. kr. 50.000-55.000 kr.

Driftsudgifter

 • Fast bidrag 0 kr. Afledningsbidrag kr.  51,53 kr./ m3.
 • 6.183,60 kr. per år ved 120 m3 om året
 • 8.760,10 kr. per år ved 170 m3 om året
 • Alle priser 2014 inkl. moms

Hvad koster det ved kloakering ?

ledninger over landbrugsjord mv
Ledninger over landbrugsjord mv

Erstatning ved placering af ledninger i landbrugsjord

 • Landsaftale 2014 mellem Dansk Landbrug og DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening)
 • Grundbeløb
 • Deklarationserstatning.
 • Strukturerstatning
 • Afgrødeerstatning

Bonnerup Consult vil tage kontakt til berørte lodsejere for afklaring af placering og erstatning

ad