1 / 10

Konference HR ŽIVĚ Vzděláváním k vyšší výkonnosti

Konference HR ŽIVĚ Vzděláváním k vyšší výkonnosti Kdy je vhodný čas pro spolupráci s poradenskou společností Irena Grimová, Training & Development Head Citibank a.s. Filip Rulc, senior consultant M.C.TRITON, s.r.o. 24. dubna 2007. O čem budeme hovořit

jonny
Download Presentation

Konference HR ŽIVĚ Vzděláváním k vyšší výkonnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Konference HR ŽIVĚ Vzděláváním k vyšší výkonnosti Kdy je vhodný čas pro spolupráci s poradenskou společností Irena Grimová, Training & Development Head Citibank a.s. Filip Rulc, senior consultant M.C.TRITON, s.r.o. 24. dubna 2007

  2. O čem budeme hovořit Kdy využívá Citibank vzdělávací agenturu a kdy poradenskou firmu 5 příkladů konkrétních potřeb firmy a jak se na ně reagovalo Shrnutí -kdy se vyplatí spolupráce s poradenskou firmou Agenda

  3. Jaké služby nám nabízejí. Kdy je využíváme. Jaké typy firem využíváme v Citibank Vzdělávací agentury Poradenské firmy • Návrh koncepce rozvoje • Provázání do praxe • Rozšíření kapacity týmu • Propracované produkty • Jednotlivé rozvojové aktivity • Dílčí části rozvojových projektů Rozhodujícím faktorem je očekávaný efekt.

  4. Potřeba: Ucelený program rozvoje manažerů – pro všechny Návrh konceptu – spolupráce s M.C.TRITON Realizace více společnostmi Provázání na praxi Adaptační pohovory Nadstavbové aktivity dle konkrétní potřeb Konkrétní příklad – ucelený koncept rozvoje

  5. Potřeba: rychlé řešení konfliktů v oddělení vyvolaných enormním nárůstem objemu práce oddělení. Cíl: Podpořit manažery oddělení při řešení stávající situace Dodat jim manažerské nástroje formou koučinku a konzultací, aby se situace neopakovala Rozhovor kouče s každým manažerem Konkrétní příklad – Cílená podpora manažerům Rozhovor nadřízeného se skupinou – vyjasnění situace Rozhovor nadřízeného s každým manažerem Rozhovor kouče s oběma manažery - sladění • Efekt: • Oddělení plní požadované cíle • Odstranění příčin situace • Zvýšení manažerské jistoty Koučink každého manažera - předem stanovená témata Field assistance každého manažera při práci s lidmi Kontrolní schůzky

  6. Potřeba: obohatit odbornost produktových manažerů o prezentační a trenérské schopnosti, tak aby uměli lépe „prodat“produkty novým obchodníkům Konkrétní příklad – Train the trainer Aplikace do praxe Field assistance = podpora a zpětná vazba při konkrétním školení, které vedli produktoví manažeři Trénink prezentace a trenérských dovedností

  7. Potřeba: rozšířit kapacitu HR týmu Citibank a vybrat nejvhodnější kandidáty do programu talentů „Management Associate“ Konkrétní příklad – Management Associate Telefonický předvýběr - očekávání, angličtina Finální doporučení vhodných talentů Rozhovor a psychodiagn. blok Selekce absolventů do programu Assessment Centrum 70 30 200 15 5 • Kriteria: • Osobnost a uplatnění vlivu • Komunikační dovednosti • Schopnost spolupracovat • Schopnost nadhledu (General view)

  8. Potřeba: posunout přístup zaměstnanců od ryze akvizičního (nabídnout co nejvíce produktů) k servisnímu (soustředit se na kvalitu služby) Konkrétní příklad – servisní přístup ke klientům 2 denní trénink pro všechny Ucelený projekt Za stejné peníze

  9. Kdy využít poradenskou firmu Poradenské firmy a manažerské vzdělávání • Návrh koncepce rozvoje • Provázání do praxe • Rozšíření kapacity týmu Rozhodujícím faktorem je očekávaný efekt.

  10. Irena Grimová, Training & Development Head Citibank a.s. irena.grimova@citigroup.com Filip Rulc, senior consultant M.C.TRITON, s.r.o. rulc@mc-triton.cz Děkujeme za pozornost a rádi odpovíme na vaše otázky

More Related