Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konference HR ŽIVĚ Vzděláváním k vyšší výkonnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konference HR ŽIVĚ Vzděláváním k vyšší výkonnosti

Konference HR ŽIVĚ Vzděláváním k vyšší výkonnosti

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Konference HR ŽIVĚ Vzděláváním k vyšší výkonnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Konference HR ŽIVĚ Vzděláváním k vyšší výkonnosti Kdy je vhodný čas pro spolupráci s poradenskou společností Irena Grimová, Training & Development Head Citibank a.s. Filip Rulc, senior consultant M.C.TRITON, s.r.o. 24. dubna 2007

  2. O čem budeme hovořit Kdy využívá Citibank vzdělávací agenturu a kdy poradenskou firmu 5 příkladů konkrétních potřeb firmy a jak se na ně reagovalo Shrnutí -kdy se vyplatí spolupráce s poradenskou firmou Agenda

  3. Jaké služby nám nabízejí. Kdy je využíváme. Jaké typy firem využíváme v Citibank Vzdělávací agentury Poradenské firmy • Návrh koncepce rozvoje • Provázání do praxe • Rozšíření kapacity týmu • Propracované produkty • Jednotlivé rozvojové aktivity • Dílčí části rozvojových projektů Rozhodujícím faktorem je očekávaný efekt.

  4. Potřeba: Ucelený program rozvoje manažerů – pro všechny Návrh konceptu – spolupráce s M.C.TRITON Realizace více společnostmi Provázání na praxi Adaptační pohovory Nadstavbové aktivity dle konkrétní potřeb Konkrétní příklad – ucelený koncept rozvoje

  5. Potřeba: rychlé řešení konfliktů v oddělení vyvolaných enormním nárůstem objemu práce oddělení. Cíl: Podpořit manažery oddělení při řešení stávající situace Dodat jim manažerské nástroje formou koučinku a konzultací, aby se situace neopakovala Rozhovor kouče s každým manažerem Konkrétní příklad – Cílená podpora manažerům Rozhovor nadřízeného se skupinou – vyjasnění situace Rozhovor nadřízeného s každým manažerem Rozhovor kouče s oběma manažery - sladění • Efekt: • Oddělení plní požadované cíle • Odstranění příčin situace • Zvýšení manažerské jistoty Koučink každého manažera - předem stanovená témata Field assistance každého manažera při práci s lidmi Kontrolní schůzky

  6. Potřeba: obohatit odbornost produktových manažerů o prezentační a trenérské schopnosti, tak aby uměli lépe „prodat“produkty novým obchodníkům Konkrétní příklad – Train the trainer Aplikace do praxe Field assistance = podpora a zpětná vazba při konkrétním školení, které vedli produktoví manažeři Trénink prezentace a trenérských dovedností

  7. Potřeba: rozšířit kapacitu HR týmu Citibank a vybrat nejvhodnější kandidáty do programu talentů „Management Associate“ Konkrétní příklad – Management Associate Telefonický předvýběr - očekávání, angličtina Finální doporučení vhodných talentů Rozhovor a psychodiagn. blok Selekce absolventů do programu Assessment Centrum 70 30 200 15 5 • Kriteria: • Osobnost a uplatnění vlivu • Komunikační dovednosti • Schopnost spolupracovat • Schopnost nadhledu (General view)

  8. Potřeba: posunout přístup zaměstnanců od ryze akvizičního (nabídnout co nejvíce produktů) k servisnímu (soustředit se na kvalitu služby) Konkrétní příklad – servisní přístup ke klientům 2 denní trénink pro všechny Ucelený projekt Za stejné peníze

  9. Kdy využít poradenskou firmu Poradenské firmy a manažerské vzdělávání • Návrh koncepce rozvoje • Provázání do praxe • Rozšíření kapacity týmu Rozhodujícím faktorem je očekávaný efekt.

  10. Irena Grimová, Training & Development Head Citibank a.s. irena.grimova@citigroup.com Filip Rulc, senior consultant M.C.TRITON, s.r.o. rulc@mc-triton.cz Děkujeme za pozornost a rádi odpovíme na vaše otázky