t itmine 2006 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Täitmine 2006 - 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Täitmine 2006 - 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Täitmine 2006 - 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Täitmine 2006 - 2008. Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2006 – 2010 ja sotsiaalhoolekande tegevuskava 2006 – 2008 Malle Ojamaa Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist 2008. Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006-2008. Puuetega inimesi Tallinnas:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Täitmine 2006 - 2008


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t itmine 2006 2008
Täitmine 2006 - 2008

Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2006 – 2010 ja sotsiaalhoolekande tegevuskava 2006 – 2008

Malle Ojamaa

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist

2008

puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 2008
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006-2008

Puuetega inimesi Tallinnas:

2004 – 15 012 nendest lapsi 940

2005 – 16 474 nendest lapsi 917

2006 – 17 399 nendest lapsi 927

2007 – 18 367 nendest lapsi 918

2008 – 19 533 nendest lapsi 929

Puuetega inimeste arv suurenes 4521 isiku võrra

Asutused:

Tallinna Vaimse Tervise Keskus

Päevakeskus KÄO

Puuetega Noorte Keskus Juks

Lepinguid teenuste osutamiseks oli sõlmitud 28

puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 20081
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • Puude liigiti seisuga 01.01.2008
  • Liikumispuudega 7281
  • Nägemispuudega 886
  • Psüühiliste erivajadustega 4140
  • Kõne- ja kuulmispuudega -556
puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 20082
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • Eesmärgid puuetega inimeste hoolekandes:
 • Tallinna füüsilise keskkonna sh hooned, tänavad, ühistransport arendamine puuetega inimestele ligipääsetavaks ja kasutuskõlblikuks.
 • ELIL poolt koostati projekt ligipääsetavuse kaardistamiseks ja käivitati webi lehekülg, linn toetas projekti läbiviimist Kaardistatud üle 1000 objekti
 • Kättesaadav aadressil www.epik.ee
puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 20083
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • Taksoteenuse osutamine üle 65 aastastele puudega isikutele, transport tööle ratastooli kasutajatele. Tagada kõigile liikumispuudega inimestele juurdepääs ravi- ja REHA teenustele.
 • järjekord magnetkaartidele likvideeriti
 • taksolimiit suurenes 450 –lt 600 kroonini, rt 2150 kroonini
 • transporti tööle ratastooli kasutajatele 10-11 inimest

Koostöös linnaosadega:

käivitati taksotalongide süsteem

puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 20084
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • TRANSPORDITEENUS

Transport 338 inimest iga päev – (regulaarvedu)

Magnetkaarti kasutab – 650 inimest kuus

puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 20085
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • Teenuse kvaliteet :
 • Termaki Autopargi AS lühendas kliendi sõiduaega 15 minuti võrra, osteti 15 ratastooli, 4 bussile paigaldati tõstukid, osteti 2 uut bussi
 • Viidi läbi kliendi rahulolu uuringud taksoteenuse kasutajatele - 149 vastajat (rahulolematus-väike limiit, pikk ooteaeg)
 • trükiti 1650 infovoldikut
 • Koolitati 145 takso ja bussijuhti (2008)
puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 20086
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • Korraldada õppusi isiklikele abistajatele ja

toetada viipekeele tõlkide koolitust.

Koostöös TPIK korraldati 2 koolitust

 • Luua Päevakeskuse Käo täiskasvanute

osakonda täiendavaid kohti, osutada

intervallhoolduse teenust

RenoveeritiPäevakeskuse Käotäiskasvanute osakond Avati intervallhoolduse osakond - 5 kohta 01.01.2007

Avati kaks rühma kohtade arv suurenes 21 koha võrra

puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 20087
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • Laiendada igapäevaelu toetamise ja

kogukonnatöö teenuse mahtu psüühiliste

erivajadustega inimestele.

Haabersti Klubimaja sai uued ruumid

Käivitati Lasnamäe Töö- ja Tegevuskeskus

Käivitati võrgustikutöö linnaosadega

- kogukonnatöö vajab juurde spetsialiste

puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 20088
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • Suurendada puudega inimeste perekonda toetavaid teenuseid sh korraldada päevahoiu ja –tegevuse teenust kõikidel koolivaheaegadel raske ja sügava puudega lastele, kelle vanemad töötavad.

Teenuse osutamine toimub kõikidel koolivaheaegadel vaimupuudega, kurtidele, liikumispuudega ja nägemispuudega lastele teenust osutatakse 125 lapsele

puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 20089
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • Arendada toetatud elamise teenust psüühiliste erivajadustega täiskasvanutelerehabilitatsiooniplaanide alusel

Teenusele on suunatud kokku 27 vaimupuudega noort, 2006. aastal eraldati 2 neljatoalist korterit ja üks liikumispuudega inimesele kohandatud korter (Hooldekodu teel). Toetatud elamisele suunati 2006.a 7 vaimupuudega lastekodust elluastujat.

Psüühikahäirega inimestele toetatud elamise kortereid pole eraldatud.

VTK toetatud elamise teenust 25 kohta saab riigi fin 01.2008

puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 200810
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • Töötada välja omaosaluse printsiibid teenuste osutamisel puuetega inimestele.

Omaosalust rakendatakse taksoteenuse kasutajatele ja transpordi kasutajatele tööle, Keskuses KÄO, isikliku abistaja teenuse osutamisel, viipekeele tõlketeenusel, intevalhooldusel

 • Arendada välja tugiteenused puuetega täiskasvanute hooldamiseks kodus.

Puuetega inimeste hooldusvajadus on Tallinnas hinnatud ja hooldajad määratud, teenuste arendamine on olnud vähene.

puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 200811
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • Suurendada toetatud töötamise

mahtu kõikidele puuetega inimestele

Linna eelarvest toetatakse 30 nägemispuudega inimese tööd Harineris ja Pimemassööride koolitus- ja töökeskust 30 in aastas ja Merimetsa Tugikeskuse kommunaalkulude tasumist (142)

puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 200812
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • Isikliku abistaja tunnitasu viidi vastavusse vabariigis kehtestatud miinimumtunnitasuga
 • Kliendi rahulolu uuringud: transporditeenus, isiklik abistaja
 • Rakendati nõustamisteenus abivahendite eraldamiseks ja eluruumide kohandamiseks projekt koos SM
 • Hakkas tööle puuetega inimeste nõustamistelefon
 • Võeti kasutusele transporditeenuse tellimuste esitamise elektrooniline kord
puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 200813
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • Käivitati võrgustikutöö psüühiliste erivaj. in ja linnaosad
 • Võeti kasutusele uued personaliseeritud taksoteenuse magnetkaardid
 • Paranes invatransporditeenuse ja taksoteenuse kvaliteet Koolitati bussi- ja taksojuhte
 • Elanikkonna teavitamiseks, trükiti infovoldikuid ja teenuste kataloog
 • Koostamisel on eluruumide kohandamise ja transporditeenuse osutamise kord
 • 01.09. 2008 rakendub kutseõpe Päevakeskuses Käo ja Puuetega Noorte keskuses Juks
puuetega inimeste hoolekanne t itmine 2006 200814
Puuetega inimeste hoolekanne Täitmine 2006 - 2008
 • Täitmata planeeritud tegevustest 2006-2008
 • Päevakeskuse Käo tööaja pikendamine – ei osutunud vajalikuks
 • Puuetega Noorte Keskus autistidele rühma avamine
tallinna linna teenused puuetega isikutele 2008 a 45 234 000 krooni
Tallinna linna teenused puuetega isikutele 2008. a 45 234 000 krooni
 • Transporditeenused – 14 000 000 krooni
 • Isikliku abistaja teenused - 3 227 000 krooni
 • Töö – ja rakenduskeskuse teenused -1 620 000 krooni
 • Viipekeele tõlketeenus – 442 000 krooni
 • Nõustamisteenused - 240 000 krooni
 • Päevategevus ja hoid – 90 000 krooni
 • Puuetega inimeste perekonda toetavad teenused – 315 000
 • Viipekeele õpetamine kuulmispuudega laste vanematele –

42 000 krooni

 • Eluruumide kohandamine eakatele ja puuetega isikutele - 400 000
 • Nõustamistelefon puuet inimestele - 50 000 krooni (tel 608 8860)
 • Lugemisteenus pimedatele – 50 000 krooni
 • Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele VTK – 4 915 000
 • Päevakeskus KÄO - 10 383 krooni
 • Puuetega Noorte Keskus Juks – 8 793 00 krooni