cvi en 1 vyu it ploch n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Cvičení 1: Využití ploch. Zadání. Ve zvoleném území zhodnoťte změny vybraných typů využití ploch mezi lety 1896 a 2007 Ve zvoleném území zhodnoťte prostorovou distribuci německy mluvícího obyvatelstva Základní prostorová jednotka je obec v současném administrativním vymezení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jonas-baxter


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zad n
Zadání
 • Ve zvoleném území zhodnoťte změny vybraných typů využití ploch mezi lety 1896 a 2007
 • Ve zvoleném území zhodnoťte prostorovou distribuci německy mluvícího obyvatelstva
 • Základní prostorová jednotka je obec v současném administrativním vymezení
1 historick podkladov materi l
1. Historický podkladový materiál
 • Lexikon ze sčítání 1900 převést do elektronické formy (do excelu), a to ve struktuře obcí zachycené v lexikonu
2 zaji t n zemn srovnatelnosti
2. Zajištění územní srovnatelnosti
 • Administrativní strukturu z roku 1900 je nutné přizpůsobit současnému stavu
 • Současný stav: Statistický lexikon obcí České republiky 2005
 • Může pomoci:
  • Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005. Počet obyvatel a domů podle obcí a částí obcí v letech 1869–2001 podle správního rozdělení České republiky k 1. 1. 2005. Vydal Český statistický úřad podle výsledků sčítání lidu 1869–2001. Praha, 2006.
  • Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850–1970. Počet obyvatelů a domů podle obcí a částí obcí podle správního členění k 1. lednu 1972 a abecední přehled obcí a částí obcí v letech 1850–1970. Vydal Federální statistický úřad na základě výsledků sčítání lidu z let 1850–1970. Praha, 1978.
3 s t n zem d lsk ch ploch a les ke konci roku 1896
3. Sčítání zemědělských ploch a lesů ke konci roku 1896
 • Lexikon obcí pro Čechy. Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne 31. prosince 1900. Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí. Ve Vídni, 1904.
 • Lexikon obcí pro Moravu. Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne 31. prosince 1900. Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí. Ve Vídni, 1906.
 • Lexikon obcí pro Slezsko. Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne 31. prosince 1900. Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí. Ve Vídni, 1906.
3 s t n zem d lsk ch ploch a les ke konci roku 18961
3. Sčítání zemědělských ploch a lesů ke konci roku 1896
 • Vše převést do excelu (soubor je povinná příloha ke cvičení!!!)
 • Tabulky v excelu budou obsahovat kódy!!! (viz dále)
 • Tabulka bude obsahovat současnou administrativní strukturu
4 sou asn vyu it ploch
4. Současné využití ploch
 • 2007 – soubor bude k dispozici
operace s daty
Operace s daty
 • Porovnání zastoupení vybraných typů ploch (současné administrativní vymezení!)
  • Pole (orná půda)
  • Louky
  • Zahrady
  • Vinice
  • Pastviny
  • Lesy
   • Louky a pastviny = trvalé travní porosty
   • Rok 1900 = 100 %
operace s daty1
Operace s daty
 • Zastoupení německy mluvícího obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel (za rok 1900)
v stupy
Výstupy
 • Mapy
  • Změny zastoupení orné půdy (pole)
  • Změny zastoupení TTP
  • Změny zastoupení zahrad
  • Změny zastoupení vinic (pokud nejsou tak samozřejmě nic)
  • Změny zastoupení lesů
  • Zastoupení německé národnosti na celkovém počtu obyvatelstva
v stupy1
Výstupy
 • Graf: oba časové okamžiky a sledované kategorie za celé zkoumané území
 • ½ komentáře ke zjištěným výsledkům
rekapitulace odevzd n
Rekapitulace odevzdání
 • Zadání
 • 6 (5) map
 • 1 graf
 • ½ stránky komentáře
 • Soubor v excelu s převedeným lexikonem z roku 1900 za zkoumané území (v administrativní struktuře k roku 1900!!!)
 • Soubor v excelu s výpočty změn využití ploch a zastoupení německého obyvatelstva
  • (oba soubory budou obsahovat kódy prostorových jednotek - ICZUJ)
podklady k dispozici
Podklady k dispozici
 • Mapa obvodů ORP s názvy
 • Mapa obvodů ORP s kódy
 • Seznam obcí seřazených podle
  • Příslušnosti k obvodu ORP
  • Abecedy
 • Vrstva obvodů ORP („moravské“ kraje)
 • Vrstva obcí („moravské kraje“)
 • Statistický lexikon obcí
 • Historický lexikon obcí 1869 - 2005
ad