mezin rodn workshop holi ky e en n vesn ho prostoru n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MEZINÁRODNÍ WORKSHOP ÚHOLIČKY - ŘEŠENÍ NÁVESNÍHO PROSTORU PowerPoint Presentation
Download Presentation
MEZINÁRODNÍ WORKSHOP ÚHOLIČKY - ŘEŠENÍ NÁVESNÍHO PROSTORU

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP ÚHOLIČKY - ŘEŠENÍ NÁVESNÍHO PROSTORU - PowerPoint PPT Presentation

donoma
113 Views
Download Presentation

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP ÚHOLIČKY - ŘEŠENÍ NÁVESNÍHO PROSTORU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MEZINÁRODNÍ WORKSHOP ÚHOLIČKY-ŘEŠENÍ NÁVESNÍHO PROSTORU AUTOŘI: Radek Prokeš, Denisa Garčáková, Kateřina Roudná, Kristýna Slívová, Jana Kirchschlägerová

  2. Závěry analýz • Pastouška rámuje návesní prostor • Rozrušení zpevněných ploch • Nedostatek pěších komunikací • Potenciál spojení se zámeckým parkem • Koncentrování občanské vybavenosti v čp. 10

  3. Koncept

  4. Vizualizace

  5. Řez

  6. Rostlinný sortiment

  7. Inspirace Autobusová zastávka Zvonička