ra unarski praktikum 3 vje be 04 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Računarski praktikum 3 Vježbe 04 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Računarski praktikum 3 Vježbe 04

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Računarski praktikum 3 Vježbe 04 - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Računarski praktikum 3 Vježbe 04. Vinko Petričević. Sučelja. Sučelja (interface). C# ne podržava višestruko nasljeđivanje klasa, međutim svaka klasa/struktura može zadovoljavati više sučelja sučelje je ugovor koji nam garantira da se klasa ‘zna’ ponašati na određeni način

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Računarski praktikum 3 Vježbe 04' - jon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ra unarski praktikum 3 vje be 04

Računarski praktikum 3Vježbe 04

Vinko Petričević

Sučelja

su elja interface
Sučelja (interface)
 • C# ne podržava višestruko nasljeđivanje klasa, međutim svaka klasa/struktura može zadovoljavati više sučelja
 • sučelje je ugovor koji nam garantira da se klasa ‘zna’ ponašati na određeni način
 • sučelje možemo shvatiti kao čisto-apstraktnu klasu, koja može imati metode, svojstva, indeksere i događaje, ali ne može imati varijable
interface
Interface
 • struktura je vrijednosti tip
 • modifikator pristupa isti kao kod klasa
 • uobičajeno je nazive interfacea započimati velikim I (IStorable, IDisposable…)
 • tijelo opisuje metode koje implementirajuća klasa treba implementirati
  • nema modifikatora pristupa – sve je public
  • nema implementacije metoda

[pristup] interfacenaziv [: popis osnovnih sučelja]

{

// tijelo sučelja

}

primjer su elja
Primjer sučelja

interface IPohranjivo {

objectCitaj();

voidPisi(objecto);

intStatus { get; set; }

}

// deklaracija klase koja implementira sučelje IPohranjivo

class Osoba : IPohranjivo {

// implementacija sučelja

publicobjectCitaj() {

Console.WriteLine("Implementacija metode Citaj() iz IPohranjivo");

return"Nesto je procitano";

}

publicvoidPisi(objecto) {

Console.WriteLine("Implementacija metode Pisi() iz IPohranjivo");

}

privateintstatus = 0; // sprema vrijednost za svojstvo

publicintStatus {

get { returnstatus; }

set { status = value; }

}

// Ostatak implementacije klase

publicstringIme, Prezime;

publicOsoba(string ime, stringprezime) {

this.Ime = ime;

this.Prezime = prezime;

}

}

 • konstruktori se ne nasljeđuju. ako nemamo defaultni konstruktor, moramo ga pozvati eksplicitno
pretvaranje u su elje
Pretvaranje u sučelje
 • Instancu sučelja ne možemo izravno stvoriti, ali možemo stvoriti instancu klase koja implementira sučelje, te ju pretvoriti u sučelje
 • dogodila se implicitna pretvorba:
 • metode sučelja pozivamo kao da se radi o klasi

Osobao = newOsoba("Ivan", "Ivanković");

IPohranjivoipOsoba = o;

IPohranjivoipOsoba = (IPohranjivo) o;

ipOsoba.Status = 0;

ipOsoba.Citaj();

pretvaranje u su elje1
Pretvaranje u sučelje
 • Instancu sučelja ne možemo izravno stvoriti, ali možemo stvoriti instancu klase koja implementira sučelje, te ju pretvoriti u sučelje
 • implicitna pretvorba:
 • eksplicitna pretvorba

void f(IPohranjivo ip) { ... }

Osobao = newOsoba("Ivan", "Ivanković");

IPohranjivoipOsoba = o;

f(o);

objectobj =o;

f((IPohranjivo)obj);

primjer su elja1
Primjer sučelja

interface IPohranjivo {

objectCitaj();

voidPisi(objecto);

intStatus { get; set; }

}

 • nije toliko bitno kako klasa implementira metode
 • bitno je da da ih implementira sve

class Osoba : IPohranjivo {

publicobjectCitaj() { ... }

publicvoidPisi(objecto) { ... }

publicintStatus {

get { ... }

set { ... }

}

}

implementiranje vi e su elja
Implementiranje više sučelja

class Osoba : IPohranjivo, IKompresibilno

 • sada klasa Osoba mora implementirati oba sučelja
 • novo sučelje sada ima sve metode oba sučelja

interface IBiljezivoKompresibilno : IKompresibilno

{

void ZabiljeziPohranjeneBajtove();

}

interface IPohranjivoKompresibilno : IPohranjivo, IBiljezivoKompresibilno

{

void ZabiljeziOriginalnuVelicinu();

}

operator as i is
Operator as i is

ISifrabilno isOsoba = o; // implicitna pretvorba

ISifrabilno isOsoba = (ISifrabilno)o; // eksplicitna pretvorba pomoću cast operatora

ISifrabilno isOsoba = o as ISifrabilno; // pretvorba pomoću operatora as

 • kao dynamic_cast
 • ako samo želimo provjeriti je li moguće tip pretvoriti, možemo koristiti operator is

ISifrabilno isOsoba = o as ISifrabilno;

if (isOsoba != null) ...

if (o is ISifrabilno) …

apstraktne klase i interface
apstraktne klase i interface

interface IPohranjivo

{

void Citaj();

void Pisi(object o);

int Status { get; set; }

}

 • vrlo slično, ipak kod apstraktne klase nema višestrukog nasljeđivanja

abstract class Pohranjivo

{

abstract public void Citaj();

abstract public void Pisi(object o);

abstract public int Status { get; set; }

}

premo ivanje implementacije
premošćivanje implementacije
 • implementirajuća klasa može neke metode sučelja označiti kao virtualne. Tada izvedene klase mogu premostiti te implementacije

interface IPohranjivo { void Citaj(); }

class Osoba : IPohranjivo {

public virtual void Citaj() {

Console.WriteLine("Implementacija metode Citaj() u klasi Osoba");

}

}

class Student : Osoba {

public override void Citaj() {

Console.WriteLine("Premošćena metoda Citaj() u klasi Student");

}

}

zadatak 1
Zadatak 1
 • Napišite sučelje IPovrsina koje racuna povrsinu
 • Napišite sučelje IOpseg koje racuna opseg
 • Napišite klasu lik. Iz te klase izvedite klasu trokut, cetverokut, kvadrat, te krug
 • napisite program koji ispisuje povrsinu i opseg danog lika (ako je to moguce)
eksplicitna implementacija
Eksplicitna implementacija
 • ako više sučelja ima istu metodu

interface IPohranjivo {

void Citaj();

void Pisi();

}

interface IPrevodljivo {

void Citaj();

void Prevedi();

}

class Osoba : IPohranjivo, IPrevodljivo {

public virtual void Citaj() {

Console.WriteLine("Implementacija IPohranjivo.Citaj()");

}

public void Pisi() { …. }

void IPrevodljivo.Citaj() {

Console.WriteLine("Implementacija IPrevodljivo.Citaj()");

}

public void Prevedi() { …. }

}

eksplicitna implementacija1
Eksplicitna implementacija
 • kod eksplicitne implementacija nema modifikatora pristupa, ona je javna. Ne možemo staviti ni obstract, virtual, override ili new.
 • pozivamo ih preko reference sučelja

class Program {

static void Main(string[] args) {

Osoba o = new Osoba();

IPohranjivo ipohranjivoOsoba = o;

ipohranjivoOsoba.Citaj();

IPrevodljivo iprevodljivoOsoba = o;

iprevodljivoOsoba.Citaj();

o.Citaj(); // poziva se metoda sučelja IPohranjivo

}

}

implementacija u strukturi
Implementacija u strukturi
 • bolje pozivati direktno, jer se prilikom pretvorbe u interface vrši pakiranje, pa se mijenja zapakirani objekt, a ne sama struktura

interface IPohranjivo{

void Citaj();

int Status { get; set; }

}

public struct TestStruct : IPohranjivo {

public void Citaj() {

Console.WriteLine("Implementacija IPohranjivo.Citaj()");

}

private int status;

public int Status {

get { return status; }

set { status = value; }

}

}

implementacija u strukturi1
Implementacija u strukturi

static void Main(string[] args) {

// stvaramo instancu strukture

TestStruct ts = new TestStruct();

ts.Status = 0; // inicijaliziramo svojstvo

Console.WriteLine("Instanca inicijalizirana.");

Console.WriteLine("ts.Status: {0}", ts.Status);

// mijenjamo vrijednost instanci

ts.Status = 1;

Console.WriteLine("Instanca promijenjena.");

Console.WriteLine("ts.Status: {0}", ts.Status);

// pretvaramo u IPohranjivo (implicitno pakiranje u referentni tip)

IPohranjivo ipTemp = (IPohranjivo)ts;

// postavljamo novu vrijednost kroz referencu sučelja

ipTemp.Status = 2;

Console.WriteLine("Sučelje promijenjeno.");

Console.WriteLine("ts.Status: {0}, ipTemp.Status: {1}", ts.Status, ipTemp.Status);

// ponovno mijenjamo vrijednost instanci

ts.Status = 3;

Console.WriteLine("Instanca promijenjena.");

Console.WriteLine("ts.Status: {0}, ipTemp.Status: {1}“, ts.Status, ipTemp.Status);

}