skogen och klimatet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skogen och klimatet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skogen och klimatet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Skogen och klimatet - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Skogen och klimatet. – 10 frågor och svar –. Varför ska vi plantera ett träd, gärna flera?. 10 frågor. Vad avses med växthuseffekt eller drivhuseffekt och vilka förändringar medför den i klimatet? Vad avses med kolets kretslopp – och vilken är effekten på klimatet?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Skogen och klimatet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skogen och klimatet

Skogen och klimatet

–10 frågor och svar –

Varför ska vi plantera ett träd,

gärna flera?

10 fr gor
10 frågor
 • Vad avses med växthuseffekt eller drivhuseffekt och vilka förändringar medför den i klimatet?
 • Vad avses med kolets kretslopp – och vilken är effekten på klimatet?
 • Hur blev det nu så här?
 • Varför ska vi använda trä?
 • Hur hjälper vi miljön genom att använda inhemska trädbränslen?
 • Hur mycket skog finns det i världen och i Finland?
 • Utplånar vi världens skogar och förstör vi klimatet när vi använder trä?
 • Hur skyddar skogarna vår planet?
 • Vad avses med hållbart nyttjande av skogarna – vad betyder skogen för dig?
 • Vad kan vi göra?
vad avses med v xthuseffekten och varf r leder det till en klimatf r ndring
Vad avses med växthuseffekten – och varför leder det till en klimatförändring?

ATMOSFÄREN

JORDENS YTA

slide4
MÄNNISKAN

Behöver ett skyddande täcke av CO2 och andra gaser som hindrar värme från att stråla tillbaka ut i rymden.

JORDEN

Behöver mat, energi, för att upprätthålla sina livsfunktioner

Om vi äter mera än vi förbrukar

Om halten CO2 ökar i atmosfären

är det första tecknet att vi blir feta. Småningom blir också vår hälsa lidande.

är det första tecknet att jordens temperatur stiger. Småningom börjar effekterna av att temperaturen stiger synas.

SITUATIONEN FÖRVÄRRAS OM INGENTING GÖRS

LÖSNING: mindre mat, mera motion

LÖSNING: mindre CO2 utsläpp, ökad upptagning av CO2

2 vad avses med kolets kretslopp och vilken r effekten p klimatet
2. Vad avses med kolets kretslopp – och vilken är effekten på klimatet?

Atmosfären

Förbränning

Fotosyntes

Jordens alla ekosystem

Marken

Hydrosfär

BIOSFÄR

GEOSFÄR

Litosfär (jordskorpan)

slide6

VAD HÄNDER MED KOLET UNDER ETT ÅR I EN HEKTAR SKOG I FINLAND AV MEDELBONITET? (siffrorna anger ton kol)

PRODUKTION AV TRÄDENS BIOMASSA

Växternas andning är beaktad i produktion av biomassa (3,9)

I en trädstam som innehåller 1 m3 virke finns det lagrat 200 kg kol och i trädets kvistar, löv, barr och rötter 200 kg.

KOLLAGRET I TRÄDEN

Kol lagras

Kol frigörs

Ökning av

kollagret/år +0,3

AVVERK-

NINGAR

FÖRNA

NATURLIG AVGÅNG

VIRKE

SOM FÖRS TILL FABRIK

när de sammanlagda avverkningarna under ett år i Finland divideras med den totala skogsarealen.

HYGGESRESTER

KOLLAGRET I MARKEN

NEDBRYTNING

Ökning av

kollagret/år +0,2

4 hur gick det nu s h r

CO2

CO2

CO2

1 m3

virke

1 ton

CO2

4. Hur gick det nu så här?

TIDSAXEL

TIDIGARE

NU

MÅL

m nniskan och kolets kretslopp
Människan och kolets kretslopp

Vi återför årligen CO2 till atmosfären:

mark som planterats med skog och världshaven binder 60 %

INDUSTRI 14 %

ANNAT 8 %

ENERGI 24 %

JORDBRUK 14 %

TRAFIK 14 %

40 % blir i atmosfären

SKOGSSKÖVLING 18 %

BYGGNADER 8 %

4 varf r ska vi anv nda tr

1 m3

virke

1 ton

CO2

4. Varför ska vi använda trä?
 • Fördelar med trä som byggmaterial:
  • förnybar naturresurs
  • det krävs mycket mindre energi att bygga ett hus av trä än t.ex. av betong
  • kol är bundet i trävirket så länge som byggnaden existerar
5 hur hj lper vi milj n genom att anv nda inhemska tr dbr nslen
5. Hur hjälper vi miljön genom att använda inhemska trädbränslen?
 • Energi som vi får från träd är förnybar bioenergi
 • Med trädbränslen kan vi ersätta fossila bränslen och
 • undvika CO2 utsläppen från dem
 • Vid förbränning av trädbränslen frigörs CO2, men genom att
 • plantera nya träd som i sin tur tar upp CO2 kan vi nollställa läget
6 hur mycket skog finns det i v rlden och i finland
6. Hur mycket skog finns det i världen och i Finland?

Skogsareal, %

(antal länder

inom parentes)

Källa: Fao 2000

Karta: Essi Puranen/Metla

Finlands skogar: 0,5 % av världens skogstillgångar

täcker 86 % av vår landareal

varje finländare äger ca 4,5 ha

slide12

7. Utplånar vi världens skogar och

förstör vi klimatet när vi använder trä?

Källa: FAO 2005

Ingen data tillgänglig

Tilltagande minskning av virkesförråd

Konstant minskning av virkesförråd

Avtagande minskning av virkesförråd

Virkesförrådets utveckling (ökning/minskning) mellan åren 1990–2000 och 2000–2005

Ingen förändring

Avtagande ökning av virkesförråd

Konstant ökning av virkesförråd

Tilltagande ökning av virkesförråd

8 hur skyddar skogarna v r planet
8. Hur skyddar skogarna vår planet?

SKOG 10 %

HAV 70 %

ANNAT 20 %

FOTOSYNTESEN PÅ JORDEN

JORDENS YTA

SKOG 42 %

HAV 37 %

ANNAT 21 %

10 vad kan vi g ra
10. Vad kan vi göra?
 • använda skogarna på ett hållbart sätt
 • motverka skogsskövling globalt
 • plantera ny skog i stället för skog som skövlats och beskoga nya områden

 vi ger akt på trädens förmåga att anpassa sig till förändringar i miljön till följd av klimatförändringen

 • använda trädbränslen och trä som byggmaterial

Vad annat kan du göra?

vad kan jag g ra
Vad kan jag göra?

använda allmänna fortskaffnings-medel i stället för egen bil

cykla

duscha kort och inte låtavattnet rinna i onödan

gynna produkter från närområdet

Spara energi…

byta till

energisparlampor

undvika att resa med flyg

släcka belysningen och koppla ifrån elapparater, när de inte används

– också standby läge!

äta mindre kött

…och plantera ett träd.

skogens roll f r att stoppa klimatf r ndringen
Skogens roll för att stoppa klimatförändringen

Vi ökar skogsarealerna och sköter och använder skogarna enligt principerna för ett hållbart skogsbruk

Vi väljer trä i stället för andra material

Vi återvinner träprodukter