Dödlighetskurvan för
Download
1 / 20

Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas! - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas!. Dödlighetskurvan måste brytas !. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och även den cancerform som tar flest mäns liv. Varje år drabbas 9 000 män, dvs 25 män per dag eller en man i timmen 85 000 män lever med diagnosen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas! ' - jolie-vargas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas!


D dlighetskurvan m ste brytas
Dödlighetskurvan måste brytas !

Prostatacancer är Sveriges vanligastecancerform och även den cancerform som tar flest mäns liv.

 • Varje år drabbas 9 000 män, dvs 25 män per dag eller en man i timmen

 • 85 000 män lever med diagnosen

 • 2 400 avlider av sjukdomen – varje år För de flesta andra cancerformer minskar dödligheten men för prostatacancer står den still. Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas!


Sverige r bland de b sta p att bota cancer
Sverige är bland de bästa på att bota cancer

Sverige har en topplacering med den näst lägsta dödligheteni cancer i Europa.(Om man ser på samtligacancerformer)

Bild 1


Sverige har bland den h gsta d dligheten i prostatacancer i hela europa
Sverige har bland den högsta dödligheteni prostatacancer i hela Europa

Sverige har bland den högsta dödligheten i prostatacancer i hela Europa.

Detta jämfört med två andra cancerformer bröstcancer ochlungcancer där Sverige placerar sig bland dem med lägstdödlighet.


Prostatacancer kan botas eller hållas i schack om den upptäcks i tid.

År 2012 upptäcktes över 1 100 fall av prostatacancer för sent, det vill säga när tumören redan spridit sig.

 • Prostatacancerförbundet kräver attett system införs med allmänscreening för prostatacancer.

 • Samtliga män bör kallas tillPSA-prov vid uppnådda 45 års ålderför att få ett så kallat baslinjevärde.


Tidig uppt ckt r ddar liv
Tidig upptäckt räddar liv upptäcks i tid.

Bilden visar tumörstatus vid diagnos from 1998 för två undergrupperdels lågrisk, dels spridd prostatacancer. Till följd av att PSA-testet användes allt oftare, ökade antalet nyupptäckta fall kraftigt. Särskilt lågrisktumörer. Med viss fördröjning minskade antalet upptäckta fall med spridd cancer med 30%. Ingen annan rimlig förklaring finns än att PSA-testningen medför att fler upptäcks i tid.


Argument f r screening
Argument för screening upptäcks i tid.

Argument FÖR screening

 • Då PSA-testet började användas på 90-talet ökade antalet nydiagnosticerade. Däremot minskade antalet som upptäcktes för sent kraftigt.

 • En studie publicerad 2014, visar att dödligheten är 20% lägre i de landsting som ofta tar PSA-prov.

 • European Assdociation of Erology, världens största organisation inom urologi publicerades 2013 en omfattande genomgång av forskningsläget och sammanfattar: Ett baslinje-PSA bör erbjudas alla män i 40-årsåldern.


Argument mot screening
Argument mot screening upptäcks i tid.

Argument mot screening

 • Motståndet mot screening har främst motiverats av att tidig upptäckt leder till en omfattande överbehandling.- Prostatacancerförbundet instämmer med att överbehandling ska undvikas. Enligt de nya nationella riktlinjerna ska patienter med lågrisktumörer i första hand följas upp med regelbundna kontroller sk ”aktiv monitorering”. På så vis bedöms 2/3 av de med beskedlig prostatacancer aldrig behöver radikalbehandlas.

 • Ett annat vanligt argument i debatten är att screening skulle leda till att många män utsätts för oro i onödan.- Följden av denna strategi är naturligtvis att ett stort antal män även i fortsättningen kommer att få sitt cancerbesked för sent för att botande behandling ska vara möjlig.


Slutsats: upptäcks i tid.

Det nuvarande systemet är att PSA-prov endast ska ske på de män som själva tar initiativet. Dock är män mycket bra på att förringa och förneka egna fysiska och känslorelaterade problem och söker ogärna vård i tid. En generell screening i form av PSA-prov skulle förutom att finna fler i tid, lyfta prostatacancer i allmänhetens och männens medvetande. Om screening införs skulle ca 1 100 män slippa få beskedet att deras cancer ej går att bota.


Hej upptäcks i tid.

Flera nya effektiva läkemedel har introducerat mot spridd prostatacancer. Kostnaderna är dock höga och klinikernas givna budgetramar räcker inte till och många patienter får därmed inte tillgång till livsavgörande behandling. Någon egentlig politisk diskussion har inte förekommit trots att detta gäller en så stor patientgrupp som samhället inte anser sig ha råd att ge nya livsförlängande läkemedel.


Skillnaderna r oacceptabla
Skillnaderna är oacceptabla upptäcks i tid.

 • Prostatacancerförbundet anser att de skillnader som förekommer mellan olika landsting när det gäller användning av nya cancerläkemedel är oacceptabla. Alla cancerpatienter ska ha snabb tillgång till nya och effektiva läkemedel.

 • Prostatacancerförbundet föreslår att:- En effektiv nationell process för värdering, prisförhandling och introduktion av läkemedel snarast förverkligas.- Nya cancerläkemedel under en introduktionsfas finansieras med hjälp av en gemensam nationell fond.- En samverkansmodell mellan vård, akademi och industri etableras.


Hej upptäcks i tid.

Prostatacancerförbundet kräver krafttag mot de orimligt långa väntetiderna. Väntetiderna i cancervården är generellt för långa. Socialstyrelsen rekommenderar att väntetiderna från remiss till behandling –max 90 dagar.

När det gäller prostatacancer är väntetiderna längst av alla cancerformer.

För andra cancerformer är väntetiderna mindre än 60 dagar. För prostatacancer är de mellan 117-250 dagar med en medianväntetid på 177 dagar.


Prostatacancerförbundet anser att de stora skillnader upptäcks i tid.som finns i väntetider mellan olika landsting är oacceptabla. Behandlingsresultatet och patientens psykiska hälsa får aldrig riskera att försämras på grund av omotiverat långaväntetider.

Prostatacancerförbundet föreslår:- Fastställda ledtider för olika diagnoser införs- Ekonomiska incitament för förbättringar införs- Arbetet med öppna jämförelser vidareutvecklas

Väntetiderna skiljer sig markant mellan 110-245 dagar


Prostatacancerkampanjen 2014
Prostatacancerkampanjen 2014 upptäcks i tid.

 • Prostatacancerkampanjen 2014 blir större än någonsin tidigare. Över 180 aktiviteter i hela Sverige, debatter, informationsmöten, bil-tävlingar, golftävlingar, motorcykelkorteger, lotterier, travlopp, rockfestival och mycket annat.

 • Prostatacancerförbundet och 26 regionala prostatacancerföreningar samt ett antal aktiva samarbetspartners

Opinionsaktiviteter
Opinionsaktiviteter upptäcks i tid.

 • Förbundets 26 patientorganisationer arrangerar diskussioner, debatter och informationsmöten

 • Två informationsbroschyrer till politiker och vårdpersonal

 • Uppvaktningar och remisser

 • Almedalsveckan

 • Aktivt arbete gentemot medierna

 • Annonser

 • Pressreleaser

 • Medverkan i olika tidningar

 • Medverkan i radio och TV


P g ng under 2014
På gång under 2014 upptäcks i tid.

 • Nya hemsidor till föreningarna som byggerpå förbundets hemsida

 • Kunskapspaket till alla nydiagnostiserade

 • Kampanj med OLW – Rädda nötterna

 • Apoteksgruppen säljer Blå bandet

 • Movember

 • Julkampanj och vernissage på Lydmar i Stockholm


Tillsammans upptäcks i tid.

kan vibesegra

prostatacancern


ad