beton 5 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Beton 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Beton 5 - PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on

Beton 5. Prof. Ing. Milan Holický, DrSc . ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224353842, Fax: 224355232 E-mail: holicky@vc.cvut.cz, http://web.cvut.cz/ki/710/prednaskyFA.html. Obecný postup návrhu obdélníkového průřezu Oboustranně vyztužený průřez T - průřez

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beton 5' - joie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beton 5
Beton 5

Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6

Tel.: 224353842, Fax: 224355232

E-mail: holicky@vc.cvut.cz, http://web.cvut.cz/ki/710/prednaskyFA.html

Obecný postup návrhu obdélníkového průřezu

Oboustranně vyztužený průřez

T - průřez

Interakce momentu a normálové síly

Centrický zatížený sloup

Otázky ke zkoušce

elezobetonov pr ez p i ohybu

fc

b

0,0035

Fc

0,8 x

x

M

z = d-0,4 x

d

As

es

Fs= As fy

fcd= fc /m, m= 1,5

Návrhové hodnoty

vnitřních síl:

Fcd= 0,8 x b fcd

Fsd=As fyd

fyd= fyk /s, s= 1,15

Železobetonový průřez při ohybu

Podmínky

rovnováhy:

Fcd= Fsd

Md= z Fsd

obecn postup

Bezrozměrné

veličiny:

Plocha výztuže

u obdélníka:

Plocha výztuže:

Omezení:

Obecný postup
obecn postup1
Obecný postup

Plocha výztuže:

wmax = 0,36

postup v po tu obd ln k
Postup výpočtu - obdélník

1. Ověření momentu

- pokud ne, změna rozměrů nebo oboustranná výztuž

2. Výpočet , tabulka

3. Výpočet plochy výztuže

p klad c20 25 s500

x

d=0,42

b=0,2

Příklad C20/25, S500

l[m]=

6,00

qd[kN/m]=

20

Md[kNm]=

90

w

m=

0,19

0,21

=

A[m^2]=

0,00055

r

[%] =

0,66

r

r

>

min ?

PRAVDA

m<mmax

PRAVDA

oboustrann vyztu en pr ez

0,0035

Beton. pr.

Ocel. pr.

b

a’

As2

As2

x

M

d

As1

As1- As2

As2

es=fyd/Es

Oboustranně vyztužený průřez

Plocha výztuže As1

’ max= 0,36

postup v po tu

2. Ověření momentu: je-li

- oboustranná výztuž, pak

3. Je-li

Postup výpočtu

1. Výpočet momentů

- není oboustranná výztuž nezbytná, pak

t pr e z

b = bw+0,2l0 < lt

b - bw

ht

d

As2

As

As1

bw

T – průřez

bw

Obdélníkový průřezb× d: m    x/d=1,25  

-- je-li x/d< ht/d, As

-- je-li x/d>ht/dAs2= ht(b-bw)fcd/fyd Md2 = As2 (d–ht/2) fyd

As1se stanoví pro Md1=Md–Md2As = As1 + As2

postup v po tu t pr ezu
Postup výpočtu T - průřezu

1.Obdélníkový průřezb× d:

2. Výška x:

3.Výztuž: -- je-li x/d< ht/d, pak As=wfcdbd/fyd

-- je-li x/d> ht/d 

As2=ht(b-bw) fcd/fyd Md2 = As2 (d – ht/2) fyd

4. VýztužAs1se stanoví pro Md1=Md–Md2m1 = m–m2

5. Výsledná výztuž: As = As1 + As2

kombinace momentu a norm lov s ly

fc

b

0,0035

Fc

0,8 x

M

x

h/2-0,4 x

N

h

h/2

Kombinace momentu a normálové síly

Průřez z prostého betonu:

Md=(0,5 h – 0,4 x) 0,8 xbfcd , Nd= 0,8 xbfcd x = Nd/ (0,8 bfcd)

Bezrozměrné veličiny:

m = 0,5 (n – n2)

Po dosazení:

interak n diagram

a/h=0,1

h

As

a

b

Interakční diagram

1,8

n

Asfy/bhfcd= 1,0

1,6

1,4

Asfy/bhfcd= 0,5

1,2

1

0,8

prostý beton

0,6

0,4

0,2

0

m

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

centrick zat en kr tk sloup

h

As

a

b

Centrický zatížený krátký sloup

Pro velmi malou výstřednost a  = 120,5l0/h < 25 ~ h > l0/7,

l0je vzpěrná délka, u vetknutých sloupů l0 ~ 0,7 l, h > l/10

Nd= 0,8 Acfcd + Asfyd

=0,8 b hfcd + Asfyd

V některých pramenech omezení fyd< 400 MPa

Návrh rozměru čtvercového sloupu:

b2 = h2 = (Nd - Asfyd) / (0,8 fcd)

nebo volíme As~ 0.01 b h

b2 = h2 = Nd/ (0,01fyd+ 0,8 fcd)

b> 0,20 m, běžně 0,30 až 0,50 m

Podmínka pro výztuž: 0,003 < As< 0,08

numerick p klad
Numerický příklad

Návrhová hodnota účinku zatížení

Nd 1000 kN = 1 MN

Návrhové hodnoty pevností

fyd= 500/1,15 = 435 MPa, fcd= 20/1,5= 13,3 MPa

Volíme stupeň vyztužení

As~ 0.01 b h< 0,08 b h

b2 = h2 = Nd/ (0,01fyd+ 0,8 fcd) = 1/15 = 0,067

b = h = 0,26 ~ 0,30 m > 0,20 m

ot zky ke zkou ce
Otázky ke zkoušce

Obecný postup návrhu obdélníkového průřezu

Omezení plochy výztuže

Oboustranně vyztužený průřez

Postup výpočtu, příklad

T - průřez

Postup výpočtu, příklad

Interakce momentu a normálové síly

Centricky zatížený sloup

Příklad výpočtu rozměrů sloupu