slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psykiatri på tre timer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psykiatri på tre timer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Psykiatri på tre timer - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Psykiatrisk klinikk. Psykiatri på tre timer. Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege. ICD – 10. F00-09: Organiske psykiske lidelser F10-19: Rusmisbruk F20-29: Schizofreni F30-39: Affektive lidelser F40-49: Angst, tvang (ocd) og PTSD F50: Spiseforstyrrelser F60: Personlighetsforstyrrelser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psykiatri på tre timer' - johnson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Psykiatrisk klinikk

Psykiatri på tre timer

Nils Håvard Dahl

avdelingsoverlege

slide2

ICD – 10

 • F00-09: Organiske psykiske lidelser
 • F10-19: Rusmisbruk
 • F20-29: Schizofreni
 • F30-39: Affektive lidelser
 • F40-49: Angst, tvang (ocd) og PTSD
 • F50: Spiseforstyrrelser
 • F60: Personlighetsforstyrrelser
 • F70-79: Psykisk utviklingshemming
 • F80-89: Utviklingsforstyrrelser
 • F90-99: Barnepsykiatri
slide3

F00-09: Organiske psykiske lidelser

 • I hovedsak demenser
  • Alzheimer, vaskulære, andre
 • Delir
 • Sekundære personlighetsforstyrrelser
 • Følger av rusmisbruk
 • Følger av hodeskader
slide4

Psykiske følger av rusmisbruk

 • Alkohol, opiater, cannabis, benzo, kokain osv
 • Skadelig bruk, avhengighetssyndrom
 • F1x.5: Psykotisk lidelse
sud og sosial fobi
SUD og sosial fobi
 • Debut <18 år > 18 år
   • M K M K
   • 59.6% 50.0% 34.3% 42.6%
   • Primær SUD
   • 14.3% 12.3%
   • Kjell Bakken, Kompetansesenter i rusproblematikk for Hedmark, Sanderud
forekomst
Forekomst
 • Sosial fobi er den nest hyppigste av alle psykiske lidelser etter depresjon.
 • Prevalens (ett år) 7-8% (Kessler 1994)
 • Arv : Kessler Torgersen
  • MZ 44,3% 49%
  • DZ 15,3% 30%
slide7

Rusmisbruk

 • Ofte primær psykisk lidelse
 • Nesten alltid sekundær psykisk lidelse
 • Personlighetsendring
 • Kognitiv svikt
 • Motivasjon er det sentrale
 • Tvangsbehandling virker ikke
slide8

F20 schizofreni

 • Den alvorligste av alle psykiske lidelser
 • Prevalens ca 0,3%
 • Incidens: NT ca 10 nye per år
 • Gener nødvendig
 • Skader i fosterliv og rundt fødsel
 • Prognose: 15 – 70 – 15
 • Et syndrom?
slide9

Schizofreni

 • Positive symptomer (Paranoid)
  • Vrangforestillinger, hallucinasjoner, aggressivitet, utagering
 • Negative symptomer (Hebefreni)
  • Passivitet, innesluttethet, interesseløshet, energiløshet, depresjon
 • Kognitiv svikt (Ungdomssløvsinn)
slide10

Behandling

 • Medisiner
 • Miljøterapi, ADL, sosiale ferdigheter, mestring, arbeid
 • Tverrfaglig, tverretatlig, begge nivå
slide11

Prognose

 • Sosiale ferdigheter
 • Kognitiv svikt, demens
 • Negative symptomer
 • Positive symptomer
 • Tidlig intervensjon / VUP ????
slide12

Paranoid psykose

 • Avgrenset vrangforestilling
  • Hypokonder
  • Erotisk
  • Kverulant
  • Sjalusi
 • Stort sett bevart personlighet
 • Kan bevare god funksjon
 • Upåvirkelig av behandling
slide13

F30 – affektive lidelser

 • Bipolar lidelse
 • Depresjon
  • Episode
  • Tilbakevendende
slide14

Bipolar lidelse

 • Bipolar I
 • Bipolar II
 • Bipolar III a og b
 • Bipolar IV
slide15

Bipolar I

 • Tidligere manisk depressiv lidelse
 • Både manier og depresjoner
 • Genetisk betinget
  • Konkordansrate MZ 85%, DZ 35%
 • Prevalens ca 1%
 • Incidens 10-30 per 100.000
 • Høy mortalitet ( x 7 )
slide16

Bipolar II

 • Depresjoner og (kun) hypomanier
 • Prevalens 3-5%
slide17

Bipolar lidelse - behandling

 • Medisiner (stemningsstabiliserende)
  • Litium
  • Antiepileptika ( Orfiril, Lamictal, Tegretol)
 • Psykoterapi ( i god fase)
 • Innleggelse ved akutt mani og alvorlig depresjon
 • ECT
 • Psykoedukasjon
slide18

Depresjoner

 • Genetisk
 • Tidlige tap
 • Langvarige belastninger
 • Nåværende konflikter
 • Arbeidsledighet
slide19

Depresjoner

 • Viktigste årsak til uførhet i verden
 • Prevalens 5%
 • Ca en av fire vil få lidelsen
 • Økende risiko for hver episode
slide20

Behandling

 • Antidepressiva
 • Kognitiv psykoterapi
 • Støttesamtaler – 4A
 • Fysisk trening
 • Aktivitet!
slide21

Angstlidelser

 • Sosial fobi – 8-10% (pp)
 • Panikklidelse – ca 3%
 • Generalisert angstlidelse – GAD – ca 5%
 • Enkel fobi – ca 10%
slide22

Angst

 • For noe som ikke er farlig
 • Feilvurdering av risiko for de som er farlig
slide23

Angst

 • Blandet arv og miljø
 • Spesielle kognitive skjema
 • Kognitiv psykoterapi
 • Medisiner
  • SSRI
  • Benzo
  • Andre
slide24

Tvangslidelse - OCD

 • Tvangstanker
 • Tvangshandlinger
  • Sjekkere
  • Vaskere
  • Tellere
  • Samlere
slide25

PTSD

 • Katastrofal opplevelse
  • Død, voldtekt, ran, gissel, KZ
 • Psykisk frisk før hendelsen
slide26

K - PTSD

 • Gjentatte alvorlige traumer fra barndom
  • Incest, fysisk og psykisk misbruk
 • Annen behandling enn PTSD
slide27

Spiseforstyrrelser

 • Anorexia nervosa
  • Alvorlig sinnslidelse
 • Bulimia nervosa
 • Binge – eating
 • EDNOS
 • Tvangsbehandling
slide28

Personlighetsforstyrrelse

 • Cluster A
  • Paranoid, schzoid
 • Cluster B
  • Dramatiserende
  • Narsissistisk
  • Emosjonelt ustabil (borderline)
  • Dyssosial (psykopat)
slide29

Personlighetsforstyrrelse

 • Cluster C
  • Avhengig
  • Unnvikende
slide30

Psykisk utviklingshemming

 • Mild IQ 50 – 70
 • Moderat 35 – 49
 • Alvorlig 20 – 34
slide31

Utviklingsforstyrrelser

 • Tale og språk
 • Skoleferdigheter og lærevansker
 • Motoriske ferdigheter
 • Autisme, Asperger
slide32

ADHD

 • Nedsatt oppmerksomhet
 • Overaktivitet
slide33

Tics

 • Tourette syndrom
slide34

Psykiatrisk klinikk

Psykiatri på tre timer

nils.h.dahl@hnt.no