ENKÖPING - PowerPoint PPT Presentation

john-curtis
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENKÖPING PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
ENKÖPING
119 Views
Download Presentation

ENKÖPING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Etappdragning för augusti månad Onsdag 31 aug kl 18.00, Korpens kansli Finaldragning 4 september kl.11.00 Cykel och andra fina priser lottas ut bland alla startkort från hela säsongen! i samarbete med: ENKÖPING GLÄDJE RÖRELSE GEMENSKAP BresseTuren VINNARLISTA juli månad 2011 1:a pris Kurt Östergren, 318 34 Brödpåse, Fabian Flink`s 2:a pris Inger Johansson, 359 14 Tillbringare & 4 st glas 3:e pris Rune Jonsson, 306 49 Presentkort, Ackes 4:e pris Kerstin Andersson, 362 99 Presentkort, Valja Mi 5:e pris Maud Rundström, 40 11 30 Presentkort, Asplunds Blomsterhandel 6:e – 12:e pris, valfri vinst 6:epris Kalle Sundqvist, 364 18 10:e pris Gudrun Lundholm, 369 03 7:e pris Gunnar Andersson, 210 87 11:e pris Britt-Marie Östergren, 318 34 8:e pris Lars Åberg, 368 08 12:e pris Rolf Andersson, 362 99 9:e pris Britt-Marie Östergren, 318 34 Ej uthämtade priser finns att hämta på Korpens kansli, Kristinagatan 17, måndag-fredag, kl. 9-12 Korpen Kristinagatan17, 745 30 Enköping. Tel: 0171-240 16, Fax: 0171-240 21, E-post: enkoping@korpen.se