informatikai m dszerek l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatikai módszerek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatikai módszerek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Informatikai módszerek - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

Informatikai módszerek. A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta. Howard Gardner " többrétű intelligencia " elmélete ( Theory of Multiple Intelligencies , Gardner, 1986). Nyelvi-kommunikatív intelligencia (anyanyelv, idegen nyelv) Matematikai-logikai intelligencia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informatikai módszerek' - johana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informatikai m dszerek

Informatikai módszerek

A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta.

howard gardner t bbr t intelligencia elm lete theory of multiple intelligencies gardner 1986
Howard Gardner "többrétű intelligencia" elmélete (Theory of Multiple Intelligencies, Gardner, 1986)
 • Nyelvi-kommunikatív intelligencia (anyanyelv, idegen nyelv)
 • Matematikai-logikai intelligencia
 • Térbeli intelligencia (konstruálás, érzékelés)
 • Zenei intelligencia (komponálás, előadás)
 • Kinetikus intelligencia (mozgás, sport, manipuláció tárgyakkal)
 • Interperszonális intelligencia (vezető, mester)
 • Intraperszonális intelligencia (sikeres önmegvalósító, képességeinek tudatában élő, fejlődő érett személyiség)
a digit lis r stud s digital literacy
A "digitális írástudás" (digital literacy)

Más néven: "új alapismeretek" (new basic skills) vagy informatikai képességek (IT skills). Összetevői:

  • idegen nyelvek ismerete,
  • technikai (technológiai) kultúra (technological culture),
  • vállalkozási készségek (entrepeneurship),
  • társas (szociális) kompetencia (social skills).

Seymour Papert (1993, 1996): a kétféle digitális képességszint

 • “számítógépes írástudás” (computer literacy) helyett
 • “információtechnikai jártasság” (technological fluency

„Kereszttanterv”: valamennyi tantárgyban fejlesztjük az IKT kompetenciát

a digit lis pedag gia m dszerei az iskol ban 1 tan r s di kszerepek ikt k rnyezetben
A digitális pedagógia módszerei az iskolában1: Tanár- és diákszerepek IKT környezetben

IKT = Információs és kommunikációs technológiák Forrás: Jones, 1999 (Ford. Kárpáti A.)

a digit lis pedag gia m dszerei az iskol ban 2 tan t si tanul si m dszerek
A digitális pedagógia módszerei az iskolában 2.: Tanítási – tanulási módszerek
 • Előadás, szemléltetés (prezentáció)
 • Multimédiás taneszközök használata
 • Tanuláselméleteken alapuló kognitív digitális taneszközök (cognitive tools) használata
 • Digitális projekt
 • Digitális értékelés és vizsga
a multim di s taneszk z k fajt i
A multimédiás taneszközök fajtái
 • “Üres”, tartalomnélküli munkaeszközök
 • A tanári felkészülés segédeszközei
 • Kommunikációs eszközök
 • Információforrások
 • Oktatóeszközök, integrált taneszköz-rendszerek
 • Számítógéppel segített értékelés
 • Oktatás-szervezési eszközök
sz m t g ppel seg tett rt kel s
Számítógéppel segített értékelés
 • Adatbázis tesztkészítővel, online tesztrendszer, adaptív teszt-program, kritériumrendszerek
 • Kevéssé vizsgált, mennyire befolyásolja az eredményeket az informatikai tudás
 • “Dinamikus tudástérkép”: részletes adatok az egyes itemekről - nehézség, megoldási idő...
 • Nyitott kérdések értékelése félig megoldott
 • Autentikus feladatok adhatók szimuláció, adatbázis, virtuális mérőeszközök segítségével
a movelex feladatgener tor
A Movelex Feladatgenerátor

Legfontosabb jellemzők

 • Sokféle feladattípus készíthető, rugalmas pontozás
 • A feladatok véletlenszerű sorrendben jelennek meg a diák gépén
 • A szerveren online követhető a tanuló munkája
 • Azonnali nyomtatható a feladatlapok kiértékelése
 • Magyarázat is beilleszthető a feladatlapokba
 • Gyakorló üzemmódban a tanuló látja a a megoldásokat
 • Beállítható kiértékelési szabályok (pl. ponthatárok)
 • A feladatlapok regisztrációs kulccsal védhetők
p lda a movelex h l zatos zemm dj ra egy nyelv rai feladat 1
Példa a MOVELEX hálózatos üzemmódjára:egy nyelvórai feladat 1.
 • A szokásos feladatok (feleletválasztás, párosítás, …) megoldhatók párokban vagy kiscsoportban.
 • A tanulók látják egymás megoldását, és üzenetekkel (chat) segíthetik egymást.
 • Vannak speciális "társasjátékok", ahol az egyik tanulónak a másik tanuló irányítása alapján kell megoldania valamilyen feladatot (pl. autó irányítása egy városban).
oktat s szervez si eszk z k
Oktatás-szervezési eszközök
 • Osztálynapló, órarend-készítő, digitális ellenőrző könyv, e-statisztika, levelező lista, fórum stb.
 • Közkedvelt  elterjedt  kötelező???
 • Az iskolai élet teljes nyilvánossága? – Adatvédelmi aggályok
 • Szülők tájékoztatása:
 • Osztályzat – SMS-ben: www.suliinfo.hu
 • Iskolai honlap fejlődése: imázsteremtő tabló  oktatási portál
 • Jó példa: www.vmg.sulinet.hu
a konstrukt v tanul s
A konstruktív tanulás
 • Gyakorlat-közeli tananyag
 • Cselekvési kompetencia, diák és tanár közös tudás-konstruálása
 • Szituatív tanulás, releváns és autentikus problémák megoldása
 • Többféle nézőpont érvényesítése
 • Egyéni haladást és együttműködést egyaránt segítő tanulási környezet

Módszerei:

 • Egyéni haladási tempót figyelembe vevő tanrend
 • Kognitív “tanonckodás” (cognitive apprenticeship
 • Moderált képzés (anchored instruction)
 • Enkulturáció: a diák bevezetése a szakértők világába
 • Rendszeres, célirányos tanári segítség az egyéni tanulásban: kollaboratív környezet (pl. SCALE vitakörnyezet
 • Sok páros és csoportmunka