Bologna s rec kapsaminda b l mlerden beklenenler
Download
1 / 31

BOLOGNA S - PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BÖLÜMLERDEN BEKLENENLER. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 11 ŞUBAT 2010, ATAKÖY. İKÜ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK). Prof.Dr. Ahmet Özok Prof.Dr. Mahmut Paksoy Prof.Dr. Tülay Bozkurt Prof.Dr. Ertuğrul Eriş Doç.Dr. Bianca Kasier Yrd.Doç.Dr. Kadri Mirze

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BOLOGNA S' - johana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bologna s rec kapsaminda b l mlerden beklenenler

BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BÖLÜMLERDEN BEKLENENLER

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

11 ŞUBAT 2010, ATAKÖY

Ertuğrul Eriş


K bologna e g d m kom syonu bek
İKÜ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)

 • Prof.Dr. Ahmet Özok

 • Prof.Dr. Mahmut Paksoy

 • Prof.Dr. Tülay Bozkurt

 • Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

 • Doç.Dr. Bianca Kasier

 • Yrd.Doç.Dr. Kadri Mirze

 • Yrd.Doç.Dr. Güven Kıymaz

 • Öğr. Gör. Mutlu Çomak Özbatır

 • Öğr. Gör. Burak Kılanç

Ertuğrul Eriş


Bologna kapsaminda b l mlerden beklenen k temel ali ma
BOLOGNA KAPSAMINDA BÖLÜMLERDEN BEKLENEN İKİ TEMEL ÇALIŞMA

 • Bologna Kurumsal Raporu (Bu toplantı)

  • Her yıl Mayıs ayında hazırlanıp, Yök’e gönderiliyor

 • Kurumsal Değerlendirme Raporu (Ayrı toplantı)

  • Her yılın başında hazırlanıp YÖK’e gönderiliyor

 • NEDEN ÖNEMLİ?

  • Türkiyedeki ve Avrupadaki (Dünyadaki) üniversiteler karşılaştılabilir olacak

Ertuğrul Eriş


Bologna kurumsal raporu er
BOLOGNA KURUMSAL RAPORU İÇERİĞİ

 • Öğrenci ve Öğretim Üyeleri sayısı(7*)

 • Araştırma(3*)

 • İstihdam edilebilirlik(5*)

 • Kalite Güvencesi(10*)

 • Diploma Eki ve Kredi sistemleri(21*)

 • Yaşam Boyu Öğrenme(8*)

 • Ortak Dereceler(5*)

 • Hareketliliğin Özendirilmesi(25*)

 • Öğrenci ve sosyal boyut(6*)

* İstenen Ölçülebilir veri sayısı:sayı; E/H; seviye gibi

Ertuğrul Eriş


Kal te g vences 10
KALİTE GÜVENCESİ(10*)

 • D. KALİTE GÜVENCESİ

 • D.l. Kurumunuzda son bir yılda herhangi bir ''Sürekli Kalite Geliştirme Stratejisi''

 • hazırlandı rnı?

 • D.2. Kurumunuzda Bologna Süreciyle uyumlu kalite iyileştirme/geliştirme çalışmaları

 • başlatıldı rnı?

 • D.3. Kalite iyileştirme çalışması başlatılmış bölümleri belirtiniz.

 • D.4. Kalite iyileştirme çalışması başlatmayı planladığınız bölümleri belirtiniz.

 • D.5. Kurumunuzda İç Kalite Güvence mekanizmaları mevcut mudur?

 • D.6. İç Kalite Güvence mekanizmalarının örgütlenme yapısı, çalışması ve ne zamandan

 • beri faal olduğu hakkında kısaca bilgi verinİz

 • D. 7 .Kurumunuz dış kalite değerlendirme ve/veya akreditasyon süreçlerinden geçti mi?

 • D.8. Kurumunuzun ne tür dış kalite değerlendirme ve/veya akreditasyon süreçlerinden

 • geçtiğini, süreçlerin başladığı yılı ve kurum isimlerini de belirtinİz.

Ertuğrul Eriş


Bologna kurumsal raporu hazirlanma mekan zmasi
BOLOGNA KURUMSAL RAPORU HAZIRLANMA MEKANİZMASI

 • Üniversitlerde Bologna EşgüdümKomisyonu (BEK) kuruldu

 • Çalışma İlkeleri yayımlandı

  • Yıllık planlar/stratejiler hazırlanacak

  • İyileştirme mekanizmaları kurulacak

 • 4 Temel Alanı var

  • Diploma ve derecelerin tanınması

  • Kalite Güvencesi

  • Yeterlikler Çerçevesi

  • Öğrenci katılımı ve sosyal boyut

 • YÖK’te Bologna promotorları izliyor

Ertuğrul Eriş


Bologna s rec yle l k
BOLOGNA SÜRECİYLE İLİŞKİ

 • Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir dereceler;

 • Temel olarak üç seviye:lisans, y.lisans, doktora

 • Ortak Kredi sistemi: ECTS, Diploma Eki DS

 • Öğrenci/Öğretim üyesi hareketliliği (ERASMUS)

 • Kalite güvencesi konusunda işbirliği

  • Kalite güvenceli yönetim (ayrı bir bilgilendirme toplantısı)

  • AB yeterlilikler çerçevesi(Bu toplantı)

  • Akreditasyon mekanizmalarının kurulması

 • ‘Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’(EHEA)

 • Yaşam boyu öğrenim (LLL)

 • Öğrencilerin sürece aktif katılımını sağlamak,

 • ‘Avrupa Araştırma Alanı’ (ERA) ile ’(EHEA) arasında sinerji: Doktora çalışmaları.

 • Sosyal boyut

Ertuğrul Eriş


Bologna s rec nden ab sev yes nde etk lenme
BOLOGNA SÜRECİNDEN AB SEVİYESİNDE ETKİLENME

 • AB SEVİYESİNDE İZLENMELER

  • Mekanizmalar

   • BFUG (Bologna Follow Up Group)

   • Bologna Promotorluğu

  • Çıktılar

   • Yıllık ulusal raporlar

   • Trend raporları: Ülkelerin karşılaştırılması

   • http://bologna.yok.gov.tr/index.php

Ertuğrul Eriş


Bologna s rec nden ulusal sev yede etk lenme
BOLOGNA SÜRECİNDEN ULUSAL SEVİYEDE ETKİLENME

 • Mekanizmalar

  • Yök tarafından Üniversitelerde Kurulan Bologna Eşgüdüm Komisyonu(BEK)

 • Çıktılar

  • Yıllık Bologna Raporları

  • Üniversitelerin karşılaştırılması

  • Yayımlanmadı

Ertuğrul Eriş


Y k n yaptiklari yapacaklari
YÖK’ÜN YAPTIKLARI/YAPACAKLARI

 • Bologna Promotorları ile tanıtım (2005)

 • Üniversitelerde BEK’ler kuruldu(2008)

  • Çalışma ilkeleri var

 • Yeterlilikler çerçeveleri yayımlandı

  • Önlisans, Lisans, Yükseklisans, doktora

 • İzleyip, karşılaştırıyor

  • Bologna Kurumsal Rapor

  • Akademik Kurumsal Değerlendirme Raporu

 • Alan yeterlikleri hazırlanacak

 • Ulusal Akreditasyon birimi oluşturulacak

Ertuğrul Eriş


St y nt mlerden beklent ler
ÜST YÖNTİMLERDENBEKLENTİLER

 • Destekleme,

  • alt yapı (Veri, toplama, işleme→otomasyon)

 • Hedef verme(Takvim)

 • İzleme

 • BEK aracılığıyla

  • Eylem Planı hazırlama

  • Eğitim seminerleriyle bilgilendirme

  • Çalışmaları değerlendirme,

  • strateji geliştirme

Ertuğrul Eriş


B l mlerden beklent ler
BÖLÜMLERDEN BEKLENTİLER

 • Öğrenim programlarının

  • yeterlilikler çerçevesine uygun olarak yeniden tasarlanması

  • Ulusal/uluslararası akredite edilmesi

 • Heryıl Mayıs ayında, yaptıklarına ilişkin bilgileri raporlama

 • Bir öğrenim programı hazırlanması bu toplantıda özetlenecek

Ertuğrul Eriş


Kaynaklar
KAYNAKLAR

 • BOLOGNA PROCESS http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Bologna/

 • EUA http://www.eua.be/

 • ENQA http://www.enqa.

 • EURASHE http://www.eurashe.eu

 • ESIB http://www.esib.org

 • UNESCO-CEPES http://www.cepes.ro

 • YÖK http://bologna.yok.gov.tr

Ertuğrul Eriş


ÖĞRENİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI

AB/Ulusal ve alan yeterlilikleri

BÖLÜM

Mezun

Öğrenci

DEVLET

ÖĞRENCİ

ORYANTASYON

Yönetim,

idare

öğ

anket

P

R

M.

H

E

D

E

F

L

E

R

ÖZEL SEKTÖR

Yeni

Öğrenci

Ç

I

K

T

I

L

A

R

MEZUNLAR

Öğ.

anket

Öğ. elem

Öğrenci

anketi

MESLEK OD

?ÖĞRENİM

PROGRAMI?

VAKIF

Ders

öğ.

anket

ÖĞRENCİ, ÜRÜN

İç Paydaşlar

SİVİL TOP ÖR.

İyileştirmearaçları

Dış Paydaşlar

AİLELER

Hedefler için veri top ve değerlendirme

Ulusal/Global

ARAŞT. KUR

Ertuğrul Eriş

SONUÇ: ULUSAL/ULUSLARARASI AKREDİTASYON


YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ

(QUALIFICATION FRAMEWORKS)

QF-EHEA ve EQF-LLL

Çıktı

AVRUPA YETERLİLİK Ç

AB

Tanınma aracı,

Recognition, “hazır”

ULUSAL YETERLİLİK Ç

YÖK

müh – tıp –mim

ABET(müh:a-k)

QAA (UK), MÜDEK

ALAN YETERLİLİĞİ

YÖK?

Dış paydaş, AB

Toplum beklentisi

PROGRAM ÇIKTILARI

BÖLÜM

Bloom taxonomy

ölçülebilirlilik

DERS/ MODÜL

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

BÖLÜM

Instructional

Corporative PBL

ÖĞRENME VE ÖĞRETME

YÖNT. ECTS

BÖLÜM

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Oryantasyon,anketler

BÖLÜM

KALİTEYİ SÜREKLİ

İYİLEŞTİRME

Uluslararası/Ulusal

Akreditasyon

BÖLÜM

Ertuğrul Eriş

15


ÖĞRENİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI

AB/Ulusal ve alan yeterlilikleri

BÖLÜM

Mezun

Öğrenci

DEVLET

ÖĞRENCİ

ORYANTASYON

Yönetim,

idare

öğ

anket

P

R

M.

H

E

D

E

F

L

E

R

ÖZEL SEKTÖR

Yeni

Öğrenci

Ç

I

K

T

I

L

A

R

MEZUNLAR

Öğ.

anket

Öğ. elem

Öğrenci

anketi

MESLEK OD

?ÖĞRENİM

PROGRAMI?

VAKIF

Ders

öğ.

anket

ÖĞRENCİ, ÜRÜN

İç Paydaşlar

SİVİL TOP ÖR.

İyileştirmearaçları

Dış Paydaşlar

AİLELER

Hedefler için veri top ve değerlendirme

Ulusal/Global

ARAŞT. KUR

Ertuğrul Eriş

SONUÇ: ULUSAL/ULUSLARARASI AKREDİTASYON


ULUSAL LİSANS YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Ertuğrul Eriş


Alan yeterl l
ALAN YETERLİLİĞİ

 • Ulusal Yeterliliklerden sonra, alan yeterliliği gerekiyor

 • YÖK Tarafından henüz belirlenmedi

 • Kullanılabilecekler

  • ABET (ABD, Mühendislik için)

  • QAA (UK, Hemen hemen bütün dallar)

Ertuğrul Eriş


Bloom s taxonomy
BLOOM’S TAXONOMY

Anderson and Krathwohl (2001)

Bloom, 1956

http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm

Ertuğrul Eriş


Bloom s anderson and krathwohl taxonomy nouns verbs
Bloom’s / Anderson and KrathwohlTAXONOMY: NOUNS/VERBS

Ertuğrul Eriş


ÖĞRENİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI

AB/Ulusal ve alan yeterlilikleri

BÖLÜM

Mezun

Öğrenci

DEVLET

ÖĞRENCİ

ORYANTASYON

Yönetim,

idare

öğ

anket

P

R

M.

H

E

D

E

F

L

E

R

ÖZEL SEKTÖR

Yeni

Öğrenci

Ç

I

K

T

I

L

A

R

MEZUNLAR

Öğ.

anket

Öğ. elem

Öğrenci

anketi

MESLEK OD

?ÖĞRENİM

PROGRAMI?

VAKIF

Ders

öğ.

anket

ÖĞRENCİ, ÜRÜN

İç Paydaşlar

SİVİL TOP ÖR.

İyileştirmearaçları

Dış Paydaşlar

AİLELER

Hedefler için veri top ve değerlendirme

Ulusal/Global

ARAŞT. KUR

Ertuğrul Eriş

SONUÇ: ULUSAL/ULUSLARARASI AKREDİTASYON


ABET’İN MÜHENDİSLİK ALAN ÖĞRENİM ÇIKTILARI

ULUSAL’I HENÜZ ÇIKMADI

 • Apply knowledge of mathematics, science, and engineering

 • Design and conduct experiments, analyze and interpret data

 • Design a system, component, or process

 • Function on multidisciplinary teams

 • Identfy, formulate and solve engineering problem

 • Communicate effectively

 • Understand professional and ethical responsibility

 • Understand impact of engineering solutions in a global/societal context

 • Recognize need for and be able to engage in lifelong learning

 • Know contemporary issues

 • Use modern engineering techniques, skills, and tools

Ertuğrul Eriş


BİR DERS İLE ÖĞRENİM ÇIKTILARI

İLİŞKİSİ:COURSE ASSMENT MATRİX

Öğrenim çıktıları

CHE 205

Sarı işaretli

sözcükler

Bloom’s

taxonomy de

verilen

sözcükler

Ertuğrul Eriş


PROGRAMIN DERSLERİYLE ÖĞRENİM ÇIKTILARI

İLİŞKİSİ:PROGRAM ASSESMENT MATRİX

Öğrenim çıktıları

Reference:

Richard M. Felder, Rebecca Brent,

‘Designing and Teaching Courses

to Satisfy the ABET Engineering Criteria’

Journal of Engineering Educaion,

92(1), 7-25 2003

Micheal Carter, Rebecca Brent, Sarah Rajala,

‘EC2000 Criteron 2: A procedure for

Creating, Assesing, and Documenting

Program Educational Objectives’

Proceedings of the 2001 American Society

for Engineering Education Annual

Conference & Exposition, 2001

Ertuğrul Eriş


ÖĞRENİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI

AB/Ulusal ve alan yeterlilikleri

BÖLÜM

Mezun

Öğrenci

DEVLET

ÖĞRENCİ

ORYANTASYON

Yönetim,

idare

öğ

anket

P

R

M.

H

E

D

E

F

L

E

R

ÖZEL SEKTÖR

Yeni

Öğrenci

Ç

I

K

T

I

L

A

R

MEZUNLAR

Öğ.

anket

Öğ. elem

Öğrenci

anketi

MESLEK OD

?ÖĞRENİM

PROGRAMI?

VAKIF

Ders

öğ.

anket

ÖĞRENCİ, ÜRÜN

İç Paydaşlar

SİVİL TOP ÖR.

İyileştirmearaçları

Dış Paydaşlar

AİLELER

Hedefler için veri top ve değerlendirme

Ulusal/Global

ARAŞT. KUR

Ertuğrul Eriş

SONUÇ: ULUSAL/ULUSLARARASI AKREDİTASYON


Kaynaklar1
KAYNAKLAR

 • http://bologna.yok.gov.tr/index.php

  • Yeterlilikler

 • http://www.yodek.org.tr/

 • http://www.abet.org/

  • Alan yeterlilikleri

 • http://www.qaa.ac.uk/

  • Alan yeterlilikleri

 • http://www.abet.org/assessment.shtml

  • Assesment

 • http://ertugruleris.blogspot.com

  • Bologna süreci

 • Richard M. Felder, Rebecca Brent, ‘Designing and Teaching Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria’Journal of Engineering Educaion, 92(1), 7-25 2003

 • Micheal Carter, Rebecca Brent, Sarah Rajala,‘EC2000 Criteron 2: A procedure for

  Creating, Assesing, and Documenting Program Educational Objectives’Proceedings of the 2001 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, 2001

 • Stephen Adams ‘Learning outcomes based higher education:The Scottish experience’, Bologna seminar: 21-22 Feb., 2008

 • D.Kennedy, A.Hyland, N. Ryan Writing and Using Learning outcomes: A practical guide.

 • Ertuğrul Eriş


  Yaygin bologna s rec ele t r ler 1
  YAYGIN BOLOGNA SÜRECİ ELEŞTİRİLERİ-1

  • Avrupaya eğitilmiş adam yetiştirme projesi midir?

  • Standartlaşmış aynı kalıpta insan yetiştirme midir?

  • Sanayinin istediği ticari anlayışta insan yetiştirme midir?

  • Türkiye koşullarının hesaba katılmadığı programların tasarımı mıdır?

  • Öğretim üyeleri bu işleri yapıyor zaten, ne gerek var?

  Ertuğrul Eriş


  Yaygin bologna s rec ele t r ler 2
  YAYGIN BOLOGNA SÜRECİ ELEŞTİRİLERİ-2

  • Öğrenci öğretim üyesini değerlendirebilir mi, Türkiye koşullarında gerçekçi mi?

  • Yapılmasa ne değişir/Yapılsa ne değişir?

  • Ağırlıklı olarak kimi etkiler/Bizden önce yapılacaklar yapılmış mı?

  • Kazanan/Kaybeden kim?

  • Neden acele ediyoruz? Zaman içinde gelişir

  • Tepeden inme, demokratik değil tabandan gelmeli

  • Tehdit mi?

  Ertuğrul Eriş


  Sonu k m ne yapab l r
  SONUÇ: KİM NE YAPABİLİR?

  • BU SÜREÇTE ODAK ÖĞRENCİ

   • Onlara mutlaka anlatılmalıdır: Oryantasyon

   • Ders öğrenim çıktıları

   • Program Öğrenim çıktıları

  • ÖĞRETİM ELEMANLARI

   • Kendi derslerini bu anlayışla yeniden düzenleyebilirler

   • kendilerini sürekli yenileyebilirler

  • BÖLÜM BAŞKANLIKLARI

   • Bölüm programını bu anlayışla yeniden düzenleyebilirler;

  • REKTÖRLÜKLER/DEKANLIKLAR

   • Eğitim/öğretim, üniversitelerin üç temel görevinden en ağırlıklı olanı öncelikli olarak uygulamaya yardımcı olabilirler.

  Ertuğrul Eriş


  Sonu ne zaman ba lamali
  SONUÇ: NE ZAMAN BAŞLAMALI?

  • İlgili kişi ve/veya birimler kendi yapabileceklerine geciktirmeden başlayabilirler,

   • Kişilerin/Birimlerin yapabileceklerini, bağlı oldukları birimlerden önce yapması kayıp değildir, uyuma dönüştürülebilir

  • Kişi/birimlerin yapabileceklerini herhangibir nedenle geciktirmeleri,

   bireysel /kurumsal/toplumsal

   kaybımıza dönüşecektir.

  Ertuğrul Eriş


  TEŞEKKÜR EDERİM

  Ertuğrul Eriş


  ad