barns semantiske utvikling l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barns semantiske utvikling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barns semantiske utvikling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Barns semantiske utvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 515 Views
 • Uploaded on

Barns semantiske utvikling. Oppvarming 1. Skriv ned alle ord som faller deg inn når du hører disse begrepene: 17. mai 11. september 3. november. Oppvarming 2. Skriv ned det første ordet som faller deg inn når du hører disse begrepene: Seng Eple Stol Banan Hund Løpe Kald

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barns semantiske utvikling' - johana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oppvarming 1
Oppvarming 1
 • Skriv ned alle ord som faller deg inn når du hører disse begrepene:
 • 17. mai
 • 11. september
 • 3. november
oppvarming 2
Oppvarming 2
 • Skriv ned det første ordet som faller deg inn når du hører disse begrepene:
 • Seng
 • Eple
 • Stol
 • Banan
 • Hund
 • Løpe
 • Kald
 • Snill
oppvarming 3
Oppvarming 3
 • Hvilke av disse ordene:

Sykehus, ekorn, hytte, ulv, krokodille, slott, rotte, villa, skur, sommerfugl

hører sammen med:

 • pusekatt
 • fengsel
sentrale begrep
Sentrale begrep
 • semantikk
 • begrepsutvikling
 • uttrykk/betydning/referent,
 • indre leksikon
 • semantisk og fonologisk identitet
 • trekkteorier og prototypteorier
 • førstehåndserfaring og andrehåndserfaring
 • begrepsdybde
 • semantisk over og underordning
 • denotasjoner og konnotasjoner,
 • semantisk-assosiativt nettverk
hva menes med semantikk
Hva menes med semantikk?
 • Læren om betydning.
 • Legg merke til at vi ikke kan høre betydningen
syttende mai og ellevte september
Syttende mai og ellevte september
 • Siden ord er innvevd i et nett av assosiasjoner og følelsesreaksjoner, er det vanskelig å forklare nøyaktig hva vi mener med et bestemt ord.
denotasjoner og konnotasjoner
Denotasjoner og konnotasjoner
 • Ord har både en grunnbetydning (denotasjon) og medbetydninger (konnotasjoner)
semantisk assosiativt nettverk
Semantisk-assosiativt nettverk
 • Grunnbetydningen sammen med de mange assosiasjonene og følelsesreaksjonene som omgir ordet, kalles ofte ordets semantisk-assosiative nettverk
 • Den følelsesmessige komponenten dominerer lenger hos små barn enn vi som voksne ofte er klar over( jfr sorteringseksperimentene side 155
forholdet mellom begrepene uttrykk betydning og referent
forholdet mellom begrepene uttrykk, betydning og referent.
 • Uttrykket er det vi hører eller ser. Utrykket tilhører språkets formside.
 • Betydning er en abstrakt størrelse: det vi forstår når vi hører lydene eller ser bokstavene i ordet.
 • Referent er den gjenstanden det forholdet eller den egenskapen som vi viser til med ordet vi bruker.
semantisk og fonologisk identitet
semantisk og fonologisk identitet
 • Den delen av langtidsminnet om inneholder kunnskap om de enkelte ordene, kaller vi vårt indre leksikon.
 •  Vi sier at ordene er lagret med forskjellige identiteter i det indre leksikonet:
 • Kunnskapen om et ords lydstruktur utgjør ordets fonologiske identitet.
 • Kunnskapen om hva et ord betyr, utgjør ordets semantiske identitet
 • Mellom disse to identitetene er det assosiasjonsbaner
hva menes med begrepsutvikling
Hva menes med begrepsutvikling?
 • I læreboka brukes uttrykket om den prosessen der barna gradvis utvikler forståelsen for hva ordene betyr og hva de refererer til.
 • Begrepsutvikling blir brukt synonymt med uttrykket semantisk utvikling.
begrepsutviklingen hos barn
begrepsutviklingen hos barn?
 • Hvordan foregår begrepsutviklingen hos barn?
 • 4-5-månedersalderen: barns interesse for gjenstander?
 • Rundt ettårsalderen: barnet begynner å bruke de første ordene som symbol
 • 1-2-årsalderen: å navngi er en av de mest brukte språkhandlingene - ordsamlerårene
trekkteorier
Trekkteorier
 • Alle begreper er kjennetegnet ved et sett av begrepskjennetegn eller trekk.
 • Utviklingen går fra vide og generelle begrep (få trekk) til mer og mer spesifikke begreper (mange trekk)
prototypteorier
Prototypteorier
 • Først utvikler barnet en prototyp for ordet basert på den første konkrete gjenstanden som barnet forbinder med ordet.
 • Deretter vil de oppfatte nye, ukjente gjenstander som tilhørende begrepet avhengig av i den grad de likner (utseende, bruk og lignende)
en referent et ord
En referent – et ord
 • Fram til omkring 21/2-årsalderen oppfatter barn alle begrep som sideordnede.
 • Dyr – hund – bikkje – Passop
f rsteh ndserfaringer og andreh ndserfaringer
Førstehåndserfaringer og andrehåndserfaringer
 •  Førstehåndserfaringer: direkte, sansemessig erfaring
 • Andrehåndserfaring: forklaring, beskriving, definisjon
 • Hva viser rota i ordformen ”begrep”?
lesing og leking
Lesing og leking
 • Boklesing og lek utvider erfaringen
 • (Høyt)lesing tvinger oss til å skape indre bilder
 • Rolleleken er også avhengig av indre bilder
sp rrere og lyttere
Spørrere og lyttere
 • Ulike strategier
 • Aktiv taushet
 • Lett å overvurdere/undervurdere
 • Men svært viktig med god begrepsforståelse
begrepsdybde
Begrepsdybde
 • Begrepsdybde kjennetegnes av:
 • Flere trekk karakteriserer begrepet
 • Klare avgrensninger til nærliggende begreper
semantisk over og underordning
Semantisk over- og underordning
 • Ordene er knyttet til hverandre i et system av overordning og underordning.
 • Abstraksjonsstigen
 • Klassifiseringen i overordnede og underordnede begrep er en langvarig prosess som starter i 3-4-årsalderen og er gjennomført i ungdomsskolealderen
motsetninger
Motsetninger
 • 5-6-åringer har ofte ikke fått på plass systematiske forskjeller mellom stor, lang, tjukk, tung, sterk og eldst og liten, kort, tynn, lett, svak og yngst.
 • Lærebokkritikk: Er høyest også eldst og tjukkest?
oppvarming 2 l sningsforslag h ig rd s 152
Oppvarming 2 – ”løsningsforslag”Høigård s 152
 • Seng møbel sove
 • Eple frukt spise
 • Stol bord sitte
 • Banan appelsin nam-nam
 • Hund bikkje snill
 • Løpe springe fort
 • Kald varm fryse
 • Snill slem du