barns spr kutvikling l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barns språkutvikling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barns språkutvikling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Barns språkutvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 361 Views
 • Uploaded on

Barns språkutvikling. Del 1: Språktilegnelse – det tidlige samspillet og språket i bruk. Barns språkutvikling. Dialogferdighet/samspill Hva er språk/hvordan lærer barn språk Språkbruk – hva gjør vi med språket? Språkutvikling og lek. Språk og virkelighet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barns språkutvikling' - emily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
barns spr kutvikling

Barns språkutvikling

Del 1:

Språktilegnelse – det tidlige samspillet og språket i bruk

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

barns spr kutvikling2
Barns språkutvikling
 • Dialogferdighet/samspill
 • Hva er språk/hvordan lærer barn språk
 • Språkbruk – hva gjør vi med språket?
 • Språkutvikling og lek

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

spr k og virkelighet
Språk og virkelighet
 • Ved hjelp av språket lærer barnet
  • å forstå og skape et bilde av virkeligheten
  • å forstå seg selv og andre
  • å mene noe om og handle i forhold til virkeligheten
  • å uttrykke sine tanker og følelser

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

system og bruk
System og bruk
 • System
  • grammatikk
   • morfologi (ord)
   • syntaks (setninger)
   • fonologi (lyder)
   • semantikk (betydning)
 • Bruk
  • kommunikasjon, tekst
   • pragmatikk (språkbruk, ytringer)
   • semiotikk (tegn, mening)

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

fra signal til tegn
Fra signal til tegn
 • Signal
  • instinkt
  • reaksjon
  • smil, ansiktsuttrykk, lyder, gråt
 • Tegn
  • sosial overenskomst /konvensjon
  • forståelse

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

begrepsutvikling
Begrepsutvikling

Tegnet: uttrykk, betydning og referent

/sau/ +

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

hva er et tegn
Hva er et tegn?
 • Et tegn er noe som viser til noe annet enn seg selv. Tegnet er en forbindelse mellom uttrykk og innhold.
 • Tegnet er arbitrært (F. Saussure)
 • Ulike typer tegn (C. S. Peirce)
  • Ikoniske tegn: Likhet mellom tegn og representert objekt
  • Indeksikalske tegn: Nærhet mellom tegn og representert objekt. Tegnet peker mot objektet.
  • Symboler: Konvensjonell sammenheng mellom tegn og representert objekt (sosial overenskomst)
 • Denotasjon (hovedbetydning, ordboksdefinisjon) og konnotasjon (bibetydninger)

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

spr k tekst og kontekst
Språk, tekst og kontekst

Kommunikasjonssituasjon

(tid, sted, deltakere, medium)

Kultur (normer, verdier, verdenssyn)

Ytring / tekst

mæmmæmmæmmæm

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

spr ktilegnelse som samspill
Språktilegnelse som samspill
 • Dialog
 • Protodialog
 • Egosentrisk tale (autopoiesis, selvkommunikasjon)
 • Samspillet utvikler barnets
  • tanker, meninger og følelser
  • motorikk
  • forholdet til andre og seg selv

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

fins det motargumenter
Fins det motargumenter?
 • Noam Chomsky, 1960-tallet:
  • Språket er først og fremst en biologisk evne
  • Språket eksisterer kun som system i hjernen og utvikles uavhengig av det sosiale
  • Språket læres gjennom prøving og feiling (behavoristisk teori)
 • Steven Pinker,The Language Instinct, 1994:

In many communities in the world, parents do no

indulge their children in Motherese. In fact, they do

not speak to their prelinguistic children at all, except

for occasional demandes and rebukes. […]. Needless to say,

the children in theses communities, overhearing adults and

other children, learn to talk.

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

motargumenter mot motargumentene
Motargumenter mot motargumentene
 • Eskimo-myten
 • Å lære å mene (M. Halliday)
 • Språkhandlinger – det vi gjør ved hjelp av språket (fortelle, argumentere, forklare, informere, overtale, påstå)
 • Austin og Searle: Speech acts (talehandlinger)
 • Hvordan bruke språkhandlinger i forhold til barn?
  • varierte språkhandlinger
  • åpne spørsmål

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

spr ket i bruk

DET

referensiell

funksjon

YTRING I

KONTEKST

metafunksjon

poetisk funksjon

JEG

ekspressiv

funksjon

DU

appellativ

funksjon

Språket i bruk
 • Språkfunksjoner – forholdet mellom ytring, avsender, mottaker og objekt
 • Roman Jacobson – 6 grunnleggende språkfunksjoner

kontaktfunksjon

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

kontekst og dialogferdighet
Kontekst og dialogferdighet
 • Her og nå-kommunikasjon
  • samme tid og sted
  • samme opplevelser og hendelser
 • Der og da- kommunikasjon

(kontekst må synliggjøres)

  • ikke samme tid og sted
  • ikke samme opplevelser og hendelser
 • Særlig når barnet skal lære å skrive må det ha evnen til å dekontekstualisere

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

spr kutvikling og lek
Språkutvikling og lek
 • Lek stimulerer barnets evne til å
  • metakommunisere (rim, homonymi)
  • utføre ulike språkhandlinger (rollelek)
  • utvikle dialogferdighet (samarbeid, turtaking, lytting, innføre samtaleemne)
  • være sosiale, lære spilleregler/

normer for kommunikasjon

  • utvikle begreper (ta i bruk

nye ord, fylle ord med innhold)

  • fortelle
  • dekontekstualisere

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold