PRACTICI EUROPENE PRIVIND VOLUNTARIATUL ÎN SERVICIILE DE POMPIERI (SITUAŢII DE URGENŢĂ)
Download
1 / 19

PRACTICI EUROPENE PRIVIND VOLUNTARIATUL ÎN SERVICIILE DE POMPIERI (SITUAŢII DE URGENŢĂ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

PRACTICI EUROPENE PRIVIND VOLUNTARIATUL ÎN SERVICIILE DE POMPIERI (SITUAŢII DE URGENŢĂ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRACTICI EUROPENE PRIVIND VOLUNTARIATUL ÎN SERVICIILE DE POMPIERI (SITUAŢII DE URGENŢĂ)' - joelle-beasley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

„Patronul public sau privat al unui pompier-salvator voluntar, lucrătorii independenţi, membrii profesiilor libere şi nesalariaţii care au şi calitatea de pompier-salvator voluntar pot conlucra cu serviciul departamental de incendiu şi de ajutor, o convenţie precizând modalităţile şi disponibilităţile operative şi disponibilităţile pentru formarea pompierilor - salvatori voluntari. Această convenţie vine să asigure compatibilitatea acestei disponibilităţi cu necesităţile de funcţionare a operatorului economic sau ale serviciului public...”.


1. Considerând interesant parteneriatul între „patron” şi „S.D.I.S.” în scopul îmbunătăţirii reciproce a serviciilor, în vederea protecţiei şi salvării persoanelor, sănătăţii şi mediului înconjurător.

2. Considerând de asemenea, că disponibilitatea „pompierilor – salvatori voluntari” este o necesitate publică garantată de principiul egalităţii cetăţenilor în faţa acordării ajutorului.

3. Se încheie o convenţie.


Prevederi ale conven iilor de disponibilitate operativ
PREVEDERI ALE CONVENŢIILOR DE DISPONIBILITATE OPERATIVĂ „patron” şi „S.D.I.S.” în scopul îmbunătăţirii reciproce a serviciilor, în vederea protecţiei şi salvării persoanelor, sănătăţii şi mediului înconjurător.

Convenţiile stabilesc condiţiile şi modalităţile de disponibilitate operativă/formare acordate de „patron” pe timpul programului de lucru, cu respectarea necesităţilor de funcţionare a operatorului economic şi dacă este cazul ale serviciului de care aparţine fiecare funcţionar (salariat) înscris pe lista „pompierilor–salvatori voluntari” de la operatorul economic denumit în continuare “pompier – salvator voluntar”.

În ajutorul „pompierilor–salvatori voluntari”, „S.D.I.S.” întocmeşte o listă complementară cuprinzând şi angajamentul tuturor noilor „pompieri–salvatori voluntari” de respectare a convenţiei.


 • Legea prevede că „patronul” poate acorda „pompierilor–salvatori voluntari” autorizaţii de absenţă pentru efectuarea, în timpul programului, de activităţi operative (misiuni de ajutor de urgenţă persoanelor victime ale accidentelor, sinistrelor sau catastrofelor, evacuarea acestora şi protecţia persoanelor, sănătăţii, mediului în caz de pericol) şi de pregătire.

 • În acest cadru, timpul petrecut în afara locului de muncă, pe timpul orelor de program, de către „pompierul-salvator voluntar” este asimilat unei durate de lucru efectiv, pentru determinarea duratei concediilor plătite, drepturilor prestaţiilor sociale şi pentru drepturile care ţin de vechime.

 • În legătură cu absenţele rezultate de aplicarea dispoziţiilor legii, „pompierul-salvator voluntar” nu poate fi declasat profesional, nu poate fi sancţionat disciplinar şi nici concediat.

 • Dacă un accident intervine pe timpul activităţilor operative sau de formare „pompierul-salvator voluntar” se încadrează în prevederile referitoare la protecţia socială a „pompierilor – salvatori voluntari”.


A obiectul conven iei pentru interven ie
A. OBIECTUL CONVENŢIEI PENTRU INTERVENŢIE „pompierilor–salvatori voluntari”

 • Convenţia vine să stabilească condiţiile şi modalităţile de disponibilitate operativă acordată de „patron” pe timpul programului de lucru, cu respectarea necesităţilor de funcţionare a operatorului economic şi dacă este cazul ale serviciului de care aparţine fiecare funcţionar (salariat) înscris pe lista „pompierilor–salvatori voluntari” de la operatorul economic, denumit ”pompier – salvator voluntar”.

 • Doar acţiunile administrate de S.D.I.S. fac obiectul convenţiei.


B obiectul conven iei pentru formare preg tire
B. OBIECTUL CONVENŢIEI PENTRU FORMARE (PREGĂTIRE) „pompierilor–salvatori voluntari”

 • Convenţia vine să stabilească condiţiile şi modalităţile de disponibilitate pentru formare (pregătire) acordată de „patron” pe timpul programului de lucru, cu respectarea necesităţilor de funcţionare a operatorului economic sau colectivităţii publice şi dacă este cazul ale serviciului de care aparţine.

 • Formarea (pregătirea) „pompierilor–salvatori voluntari” cuprinde: formarea iniţială de aplicaţie, formarea de perfecţionare şi continuă, formarea de adaptare la utilizare (folosire) şi formarea operativă specifică.

 • Doar acţiunile administrate de S.D.I.S. fac obiectul convenţiei.


Durata conven iei
DURATA CONVENŢIEI „pompierilor–salvatori voluntari”

 • Convenţia este încheiată pe durata unui an şi reînnoită în mod tacit.

 • Convenţia poate fi reziliată de un semnatar cu un preaviz de o lună.

 • Convenţia poate fi modificată de comun acord, la solicitarea uneia sau alteia din părţi, mai ales în cazul modificării situaţiei „pompierului-salvator voluntar” în ceea ce priveşte legăturile sale cu „patronul” sau „S.D.I.S.”.

 • Convenţia intră în vigoare la data semnării de cele două părţi.


A condi iile de autorizare pentru interven ie
A.CONDIŢIILE DE AUTORIZARE PENTRU INTERVENŢIE „pompierilor–salvatori voluntari”

 • Doar operaţiile angajate prin centrul de triere a alertei (CTA) fac obiectul unei convenţii.

 • Durata autorizării absenţelor pentru misiunile operative acordată de „patron” se calculează începând cu alarmarea „pompierului-salvator voluntar” până la revenirea acestuia la locul de muncă.

 • La fiecare plecare „pompierul-salvator voluntar” s-au toate celelalte persoane mandatate vor anunţa şeful ierarhic direct. Interesul este de a nu se pierde din vedere postul respectiv şi de a se aplica măsurile de securitate ce se impun în absenţa acestuia sau a tuturor celorlalte persoane mandatate.

 • Sunt excluse din câmpul de aplicare al unei convenţii situaţiile ce prezintă un caracter excepţional:

  • planurile ORSEC declanşate de prefect;

  • intervenţiile de foarte lungă durată.


 • În aceste două cazuri angajamentul „pompierului-salvator voluntar” nu se poate face fără obţinerea acordului prealabil al „patronului”.

 • Autorizaţiile de absenţă privind activităţile de prevenire şi intervenţie fără pericol iminent sunt eliberate în urma unui acord prealabil al „patronului”.

 • „Patronul” autorizează „pompierul-salvator voluntar” să absenteze pe timpul programului de lucru:

  • când nu este de realizat o sarcină de muncă imperativă;

  • cu excepţia perioadei 01.10 – 31.12;

  • în limita a 3 ore cumulate pe lună.

 • „Patronul” acordă o disponibilitate cu o singură absenţă stabilită la 35 ore/an (maximum).

 • „Patronul” impune o imposibilitate totală de plecare (absenţă) în următoarele situaţii:

  - pe timpul campaniei de la sfârşitul lunii septembrie la sfârşitul lunii noiembrie;

  - în cazuri de muncă foarte urgente notificate de şeful de echipă.


B condi iile de autorizarepentru formare
B. CONDIŢIILE DE AUTORIZAREPENTRU FORMARE voluntar” nu se poate face fără obţinerea acordului prealabil al „patronului”.

 • „Patronul” cere să îi fie comunicat programul stagiilor de formare ale „pompierilor–salvatori voluntari” încă de la apariţia stagiilor anuale următoare şi cu 6 luni înainte pentru stagiile din semestrul doi al anului în curs. Acest program este stabilit sub controlul directorului departamental al serviciilor de incendiu şi de ajutor.

 • Durata autorizaţiilor de absenţă pentru şedinţa de formare acordată de „patron” se calculează de la plecarea „pompierului-salvator voluntar” la formare (pregătire) până la întoarcerea sa la locul de muncă.

 • „Patronul” autorizează „pompierul - salvator voluntar” să absenteze atât cât ţine stagiul dar în limita a 5 zile pe an.

 • Pentru fiecare din activităţile de formare se poate solicita „patronului” încheierea unei convenţii simplificate de formare profesională continuă conform dispoziţiilor Codului Muncii.


Programarea disponibilit ii imediate
PROGRAMAREA DISPONIBILITĂŢII IMEDIATE voluntar” nu se poate face fără obţinerea acordului prealabil al „patronului”.

 • Programarea în forţă (urgentă), stabilită de şeful de centru al „pompierului-salvator voluntar” sub controlul directorului departamental al serviciilor de incendiu şi de ajutor, este comunicată „patronului” într-un termen prealabil de 7 zile înainte de perioada vizată.

 • În cazul absenţei de programare forţată (urgentă) „patronul” poate propune perioadele din lună în care „pompierul-salvator voluntar” poate absenta în timpul programului său de lucru.

 • Atunci când „patronul” garantează disponibilitatea operativă imediată a pompierului-salvator voluntar S.D.I.S.-ul rambursează prestaţia realizată sub forma unei contribuţii egale cu 9% din funcţia corespondentă la gradul pompierului pe ora de disponibilitate imediată.


Refuzul autoriz rii
REFUZUL AUTORIZĂRII voluntar” nu se poate face fără obţinerea acordului prealabil al „patronului”.

 • „Patronul” poate refuza autorizarea absenţei.

 • Toate refuzurile de autorizare a absenţei vor fi motivate. Patronul este obligat să notifice această situaţie „pompierilor–salvatori voluntari” şi să informeze în scris S.D.I.S., în cele mai mici detalii.

 • Este obligaţia „pompierului-salvator voluntar” de a nu se angaja într-o operaţie de ajutor, dacă cunoaşte că are de rezolvat o problemă de muncă urgentă.


A controlul autoriz rii pentru interven ie
A. CONTROLUL AUTORIZĂRII PENTRU INTERVENŢIE voluntar” nu se poate face fără obţinerea acordului prealabil al „patronului”.

 • Modalităţile de control al autorizării fac obiectul unei înţelegeri între „patron”, S.D.I.S. şi „pompierul-salvator voluntar”.

 • Pentru a face aceasta „pompierul-salvator voluntar” trebuie să verifice completarea corectă a datelor din informările privind stadiul (etapele) producţiei.

 • În caz de întârziere (chemare/alarmare înaintea orei de angajare sau altele ....) „patronul” este anunţat de către centrul de ajutor sau de „pompierul-salvator voluntar”. Se înmânează „patronului” un stat de intervenţii efective, realizate de „pompierul-salvator voluntar”, în timpul programului de lucru. Acest stat trimestrial este transmis „patronului” în luna următoare desfăşurării exerciţiilor.


B controlul autoriz rii pentru formare
B. CONTROLUL AUTORIZĂRII PENTRU FORMARE voluntar” nu se poate face fără obţinerea acordului prealabil al „patronului”.

Se înmânează (prezintă) „patronului” un stat de formare efectivă realizată de „pompierii-salvatori voluntari” în timpul programului de lucru ceea ce permite acestuia să efectueze un control uzual al autorizaţiilor de absenţă.

Trimestrial acest stat este transmis în luna următoare desfăşurării exerciţiilor „patronului”.


A indemniza iipentru interven ie
A. INDEMNIZAŢIIPENTRU INTERVENŢIE voluntar” nu se poate face fără obţinerea acordului prealabil al „patronului”.

 • La ţinerea evidenţei remuneraţiei şi a altor avantaje acordate „pompierului-salvator voluntar”, în urma participării la operaţii, „patronul” poate opta pentru o indemnizaţie de mecenat.

 • Mecenatul conform prevederilor legale(circulara din 14.11.2005, modificată în 04.03.2006, a Ministerului de Interne referitoare la dezvoltarea voluntariatului „pompierilor-salvatori voluntari”) precizează:

 • „ Este admis ca la punerea la dispoziţie de către un agent economic a salariaţilor pompieri-salvatori voluntari pe timpul programului de lucru cu titlu gratuit în folosul (beneficiul) serviciilor departamentale de incendiu şi de ajutor, organisme de interes general, conform art. 238 bis, constituie o donaţie în natură oferind dreptul de reducere a impozitului egală cu 60% din suma lor totală dar în limita a 5 la 1000 din cifra de afaceri. Salariaţii puşi la dispoziţie de un agent economic trebuie să desfăşoare efectiv şi real o activitate de pompier-salvator în cadrul serviciilor departamentale de incendiu şi de ajutor”.

 • Donaţia va fi evaluată la preţul său de întoarcere (revenire), cum se spune remuneraţie şi sarcină socială aferentă.


 • Menţinerea remuneraţiei şi avantajelor anexate este acordată dar „patronul” nu poate să nu acorde dreptul „pompierului-salvator voluntar” referitor la banii ce decurg din acestea.

 • Banii nu sunt supuşi nici unui impozit sau prevederilor din legislaţia socială.

 • Se va înmâna (prezenenta) „patronului” un stat recapitulativ trimestrial înaintea virării contribuţiei corespunzătoare lunii pentru intervenţiile realizate de „pompierii-salvatori voluntari” în timpul programului de lucru. Taxa pentru onorariul de bază este stabilită fără grad şi reactualizată periodic prin decret interministerial. Majorările taxei se fac la plaja orară (noapte, week-end şi zile festive) şi sunt integral aplicabile „patronului”

 • „Patronul” nu va putea fi substituit (deranjat) dacă „pompierul-salvator voluntar” recuperează orele în schimb (prin înţelegere) cu „patronul” său în mod indirect (prin acord) cu un credit de ore. In Franţa, la nivel naţional, exista posibilitatea sa-ti faci un credit de ore, un cumul de ore lucrate, care nu-ti sunt plătite imediat dar care pot fi utilizate atunci când ai nevoie (daca eşti bolnav poţi folosi aceste credite in ore si nu pierzi la bani, eşti plătit ca si cum ai fi prezent).


B indemniza ii pentru formare preg tire
B. INDEMNIZAŢII PENTRU FORMARE (PREGĂTIRE) acordată dar „patronul” nu poate să nu acorde dreptul „pompierului-salvator voluntar” referitor la banii ce decurg din acestea.

La ţinerea evidenţei remuneraţiei şi a altor avantaje acordate „patronul” poate permite (dispune) ca suma totală corespunzătoare formării următoare a „pompierilor–salvatori voluntari” să se dea înapoi considerându-se ca formare în timpul programului de lucru.

Taxele orare destinate acţiunilor de formare, reactualizate periodic prin decrete interministeriale sunt stabilite prin decizia consiliului de administraţie a S.D.I.S. la valoarea de 75% din taxa orară de bază în vigoare la data formării pentru „pompierul–salvator voluntar” stagiar.

Sumele nu sunt supuse nici unui impozit şi nici prevederilor legislaţiei sociale.

Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică şi „patronului” beneficiar al unei indemnizaţii pentru formare profesională continuă prevăzută de Codul Muncii.


ad