nevel st rt net n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEVELÉSTÖRTÉNET PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEVELÉSTÖRTÉNET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

NEVELÉSTÖRTÉNET - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

NEVELÉSTÖRTÉNET. http://feherkatalin.hanoi.hu feher.katalin@ppk.elte.hu. A NEVELÉSTUDOMÁNY. A neveléstudomány az ember céltudatos alakításának tevékenységét tanulmányozó tudomány, mely feltárja az alakító és fejlesztő tevékenység alapvető összefüggéseit. Részterületei: neveléstörténet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NEVELÉSTÖRTÉNET


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a nevel studom ny
A NEVELÉSTUDOMÁNY

A neveléstudomány az ember céltudatos alakításának tevékenységét tanulmányozó tudomány, mely feltárja az alakító és fejlesztő tevékenység alapvető összefüggéseit.

Részterületei:

 • neveléstörténet
 • neveléselmélet
 • didaktika
 • tantárgyi módszertanok
a nevel st rt net
A NEVELÉSTÖRTÉNET
 • A neveléstörténet a neveléstudomány körébe tartozó tudományág, mely feltárja a nevelés történeti fejlődési folyamatát, az e folyamatban érvényesülő összefüggéseket, törvényszerűségeket.
a nevel st rt net t rgya
A neveléstörténet tárgya
 • A nevelési elméletek története
 • A nevelés gyakorlatának története
 • A nevelési intézmények története
 • A neveléspolitika története
a nevel st rt net vizsg l d si k re
A NEVELÉSTÖRTÉNET VIZSGÁLÓDÁSI KÖRE
 • Helytörténet
 • Nemzeti neveléstörténet
 • Egyetemes neveléstörténet
 • Problématörténet
 • Összehasonlító neveléstörténet
a nevel st rt net s m s tudom nyok
A NEVELÉSTÖRTÉNET ÉS MÁS TUDOMÁNYOK

Történettudomány Filozófia

- eszmetörténet Pszichológia

- társadalomtörténet Szociológia

- politikatörténet Etika

- jogtörténet Kulturális antropológia

- mentalitástörténet

- egyháztörténet

- tudománytörténet

nevel st rt neti kutat sok
NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK

ÍROTT FORRÁSOK

-Elsődleges forrás:

egy pedagógiai elméletíró által írt mű - kéziratos

- nyomtatott

- Másodlagos forrás

egy elméletíró munkásságáról, egy korszakról szóló mű

ikonogr fiai kutat sok
IKONOGRÁFIAI KUTATÁSOK
 • A neveléssel kapcsolatos jelenségek korabeli ábrázolásai
t rgyi eml kek kutat sa
TÁRGYI EMLÉKEK KUTATÁSA
 • Egyes korok iskolai berendezései, taneszközei, gyermekjátékok
nevel st rt neti kutat sok magyarorsz gon
NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON

Az első pedagógiai mű,

melyben egyetemes- és

magyar neveléstörténeti

összefoglalás és bibliográfia

található:

Beély Fidél: Alapnézetek a

nevelésről. Pozsony, 1848.

Beély Fidél

nevel st rt neti kutat sok magyarorsz gon1
NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON
 • Kiss Áron: A neveléstörténet kézikönyve, különös tekintettel Magyarországra. Pest, 1872.

Kiss Áron

nevel st rt neti kutat sok magyarorsz gon2
NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON
 • Békefi Remig: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. Bp., 1906.
 • Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp. 1910.

Békefi Remig

nevel st rt neti kutat sok magyarorsz gon3
NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON
 • Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Bp. 1906.
 • Fináczy Ernő: A középkori nevelés története. Bp. 1926.
 • Fináczy Ernő: A reneszánsz kori nevelés története. Bp. 1919.
 • Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története. Bp. 1927.(reprint 1986.)

Fináczy Ernő

nevel st rt neti kutat sok magyarorsz gon4
NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON
 • Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. Bp., 1981.
 • Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája. Bp. 1988.
 • Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon. Bp. 2002.
tank nyv
TANKÖNYV

Mészáros István- Németh András- Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskolázás történetébe. Osiris. Bp. 1999.

http://mek.oszk.hu/01800/01893/

k zik nyvek
KÉZIKÖNYVEK

Egyetemes neveléstörténet

 • Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Bp. 1906. (reprint. 1984)
 • Fináczy Ernő: A középkori nevelés története. Bp. 1926. (reprint. 1985.)
 • Fináczy Ernő: A reneszánsz kori nevelés története. Bp. 1919. (reprint. 1986.)
 • Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története. Bp. 1927.(reprint 1986.)
k zik nyvek1
KÉZIKÖNYVEK

Magyar neveléstörténet

 • A magyar nevelés története I-II. (szerk. Horváth Márton) Bp. 1988.;1993.
 • Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon. Bp. 1981.
forr sgy jtem nyek
FORRÁSGYŰJTEMÉNYEK
 • Tóth Gábor: Egyetemes neveléstörténeti kresztomátia. I-II. Tankönyvkiadó, Bp. 1980.
 • Mészáros István: Magyar neveléstörténeti szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, Bp. 1974.
 • Neveléstörténet szöveggyűjtemény. Szerk. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla. Osiris, Bp. 2003.