toelichting regelgeving 2012 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Toelichting regelgeving 2012-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Toelichting regelgeving 2012-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Toelichting regelgeving 2012-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Toelichting regelgeving 2012-2013. Structuur en organisatie BuSO SO/2011/03/ BuSO – punt 8. Extramuros activiteiten bedrijfsbezoeken, observatieactiviteiten lessen in andere school of vormingsinstelling binnen- en buitenlandse schooluitstappen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Toelichting regelgeving 2012-2013' - joan-nelson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
toelichting regelgeving 2012 2013

Toelichting regelgeving 2012-2013

VVKBuO - Lieve Van Soom

structuur en organisatie buso so 2011 03 buso punt 8
Structuur en organisatie BuSO SO/2011/03/BuSO – punt 8
 • Extramuros activiteiten
 • bedrijfsbezoeken, observatieactiviteiten
 • lessen in andere school of vormingsinstelling
 • binnen- en buitenlandse schooluitstappen
 • lessen in bedrijf zonder deelname aan het arbeidsproces (richtlijn WPL)

VVKBuO - Lieve Van Soom

structuur en organisatie buso so 2011 03 buso
Structuur en organisatie BuSO SO/2011/03/BuSO
 • Extramurale BGV
 • OV 2 – OV3
 • te organiseren als stage
 • Praktijk op verplaatsing (POV)
 • OV4
 • te organiseren als stage

VVKBuO - Lieve Van Soom

onderwijs werkplekleren
Onderwijs: werkplekleren
 • Werkplekleren:
 • leeractiviteiten
 • verwerven van algemene en beroepsgerichte competenties
 • in arbeidssituatie !!!!!!!

arbeidsreglementering

VVKBuO - Lieve Van Soom

arbeidswetgeving werkplekleren
Arbeidswetgeving: werkplekleren
 • Beschrijft jeugdige werknemers - leerlingenstages
 • Term werkplekleren ?????

2012-2013 akkoord

Onderwijs en FOD WASO

 • 2 types werkplekleren
 • observatieactiviteiten
 • leerlingenstages

VVKBuO - Lieve Van Soom

arbeidswetgeving statuut leerling stagiair
Arbeidswetgeving: Statuut leerling-stagiair
 • Dubbel statuut:
 • Leerling voltijds onderwijs

(onderwijsregelgeving)

 • Gelijkgestelde werknemer

(arbeidsregelgeving)

VVKBuO - Lieve Van Soom

arbeidswetgeving definitie leerlingenstage kb 21 09 2004
Arbeidswetgeving: Definitie leerlingenstage KB 21/09/2004
 • Een leerling die:
 • leerprogramma
 • arbeid verricht
 • werkgever
 • zelfde omstandigheden als werknemers
 • beroepservaring

VVKBuO - Lieve Van Soom

kb 21 09 2004
KB 21/09/2004
 • Zegt niets over organisatie stage:
 • individueel of in groep
 • al of niet onder leiding van leraar

VVKBuO - Lieve Van Soom

leerlingenstages versus extramurale bgv pov
Leerlingenstages versus Extramurale BGV – POV
 • EMBGV – POV organiseren als stage:
 • - overeenkomst
 • - risicoanalyse
 • - werkpostfiche
 • - gezondheids-
 • onderzoek (RA)
 • - schoolverzekering
 • - arbeidsongeval-
 • lenverzekering
 • Een leerling die:
 • - leerprogramma
 • - arbeid verricht
 • - werkgever
 • - zelfde omstandigheden
 • werknemers
 • - beroepservaringe
 • Definitie leerlingen stage

VVKBuO - Lieve Van Soom

werkplekleren
Werkplekleren
 • Werkplekleren:
 • Observatieactiviteiten: geen deelname arbeidsproces
 • Leerlingenstages (EMBGV – POV): effectieve deelname arbeidsproces
 • Andere vorm werkplekleren: voorleggen aan begeleidingscommissie:

preventie.onderwijs@vlaanderen.be

VVKBuO - Lieve Van Soom

leerlingenstages en smt so 2002 11 buso
Leerlingenstages en SMTSO/2002/11(BuSO)
 • Leerlingenstages
 • OV1-OV2-OV3-OV4
 • Arbeidswetgeving van toepassing
 • Sociaal maatschappelijke training
 • OV1
 • Arbeidswetgeving niet van toepassing ….maar opportuun….

VVKBuO - Lieve Van Soom

leerlingenstages ov1
Leerlingenstages OV1
 • Facultatief
 • Handelingsplanning
 • Schriftelijk akkoord ouders – meerderjarige leerling
 • Kan vanaf 16jaar
 • Max. 30 werkdagen/schooljaar
 • Evt. opgesplitst per halve dag
 • Arbeidswetgeving van toepassing

VVKBuO - Lieve Van Soom

leerlingenstages ov1 verlenging
Leerlingenstages OV1 - verlenging
 • Tot max. 60 werkdagen
 • Individuele handelingsplanning
 • Gemotiveerde beslissing KR
 • Schriftelijk akkoord ouders – meerderjarige leerling
 • Schriftelijk melden aan inspectie

VVKBuO - Lieve Van Soom

sociaal maatschappelijke training ov1
Sociaal maatschappelijke training OV1
 • Facultatief
 • Individuele handelingsplanning
 • Schriftelijk akkoord ouders - meerderjarige leerling
 • Kan vanaf 16jaar
 • Max. 30 werkdagen/schooljaar
 • Evt. opgesplitst per halve dag
 • Arbeidswetgeving niet van toepassing - wel opportuun i.v.m. kwaliteitsvol onderwijs en burgerlijke- en strafrechtelijke aansprakelijkheid

VVKBuO - Lieve Van Soom

sociaal maatschappelijke training ov1 verlenging
Sociaal maatschappelijke training OV1 - verlenging
 • Tot maximum 60 werkdagen
 • Individuele handelingsplanning
 • Gemotiveerde beslissing KR
 • Schriftelijk melden aan inspectie

VVKBuO - Lieve Van Soom

sociaal maatschappelijke training ov1 extra verlenging
Sociaal maatschappelijke training OV1 - EXTRA verlenging
 • Individuele handelingsplanning
 • Gemotiveerde beslissing KR
 • Schriftelijk aanvragen inspectie

VVKBuO - Lieve Van Soom

leerlingenstages ov2
Leerlingenstages OV2
 • Stage niet verplicht
 • Stage verplichten als onderdeel pedagogisch project –> schoolreglement
 • Individuele handelingsplanning
 • Gemotiveerde beslissing KR
 • 2de fase max. 30 werkdagen/schjaar
 • Evt. opgesplitst per halve dag
 • Arbeidswetgeving van toepassing

VVKBuO - Lieve Van Soom

leerlingenstages ov2 verlenging
Leerlingenstages OV2verlenging
 • Laatste jaar OV2
 • Tot max. 60 werkdagen
 • Individuele handelingsplanning
 • Gemotiveerde beslissing KR
 • Schriftelijk melden aan inspectie

VVKBuO - Lieve Van Soom

leerlingenstage ov2 alternerend
Leerlingenstage OV2 alternerend
 • Laatste jaar 2de fase
 • Individuele handelingsplanning
 • Gemotiveerde beslissing KR
 • In samenspraak ouders en leerling
 • Stage en vorming op school alternerend op weekbasis
 • Zonder onderbreking tot max. 3 weken
 • Afwijkingen schriftelijk aanvragen inspectie

VVKBuO - Lieve Van Soom

leerlingenstages ov3
Leerlingenstages OV3
 • Kwalificatiefase
 • 1ste jaar: 5 – 15 werkdagen
 • 2dejaar: 15-30 werkdagen
 • Individuele handelingsplanning
 • Arbeidswetgeving van toepassing

VVKBuO - Lieve Van Soom

leerlingenstages ov3 verlening
Leerlingenstages OV3 verlening
 • 1ste jaar
 • Lln in verlengd traject: tot 30 werkdagen
 • individuele handelingsplanning
 • Schriftelijk melden inspectie
 • 2de jaar
 • Tot 60 werkdagen
 • Individuele handelingsplanning
 • Schriftelijk melden inspectie

VVKBuO - Lieve Van Soom

verzekering
Verzekering
 • EMBGV-Stages
 • Schoolpolis: burgerlijke aansprakelijkheid leerlingen en personeel, lichamelijke ongevallen leerlingen, …..
 • Arbeidsongevallenverzekering bij verzekeraar als MVD personeel
 • SMT
 • Schoolpolis

VVKBuO - Lieve Van Soom

regelgeving
Regelgeving
 • Structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs
 • http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14309
 • Leerlingenstages en sociaal maatschappelijke vorming
 • http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13314

VVKBuO - Lieve Van Soom

regelgeving1
Regelgeving
 • Welzijnswet 4/8/1996

http://www.werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx

 • Jongereen op het werk 3/5/1999

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=638

 • Interpretatieve nota wijziging KB 3/5/1999

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=4726

VVKBuO - Lieve Van Soom

regelgeving2
Regelgeving
 • Leerlingstagiairs
 • FOD WASO

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=400

 • Departement onderwijs

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13698

 • Arbeidsongevallen onbezoldigde stagiairs

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=639

VVKBuO - Lieve Van Soom

regelgeving3
Regelgeving
 • Werkplekleren

http://www.ond.vlaanderen.be/werkplekleren/

http://www.ond.vlaanderen.be/welzijn/

 • Andere vormen werkplekleren:

preventie.onderwijs@vlaanderen.be

VVKBuO - Lieve Van Soom

regelgeving4
Regelgeving
 • Arbeidsongevallen
 • http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1971041001
 • http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=24256

VVKBuO - Lieve Van Soom

o verleg inspectie
Overleg inspectie
 • Overlegcommissie:
 • Wel in BVR
 • Niet in omzendbrief
 • Niet effectief installeren – wel onderdeel beleidsvoerendvermogen ‘responsief vermogen’:

afstemmen op maatschappij –

netwerking - i.f.v. einddoelstelling

VVKBuO - Lieve Van Soom

overleg inspectie
Overleg inspectie
 • Integratiefase – ABO
 • BVR stelt 450 lesuren vorming op school en 700 uren werkervaring inrichten
 • DBO circulaire stelt minimum 400lesuren vorming op school en 700 uren werkervaring verricht hebben (motivatiepremie)

VVKBuO - Lieve Van Soom

overleg inspectie1
Overleg inspectie
 • Overgangscriteria: per fase kunnen motiveren a.d.h.v. criteria waarom een leerling een traject moet verlengen of mag verder zetten, gedifferentieerde sanctionering, stage - SMT, overgang fase1-fase 2, …

VVKBuO - Lieve Van Soom