Regelgeving software - PowerPoint PPT Presentation

albert
regelgeving software n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regelgeving software PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regelgeving software

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Regelgeving software
202 Views
Download Presentation

Regelgeving software

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regelgeving software ‘Omgaan met licenties’

 2. Eigendom • Van veel software koop je het recht om het te gebruiken voor een (on)bepaalde tijd. • De software zelf is dus niet je eigendom.

 3. Overeenkomst • Bij de installatie moet een over-eenkomst geaccepteerd worden. • Hierin is het gebruiksrecht geregeld (althans volgens Ameri-kaans recht).

 4. OEM-licentie • OEM = Original Equipment Manufacturer ≈ originele fabrikant. • OEM-licentie is pc-gebonden. Als de pc vervangen wordt (moederbord kapot), vervalt de licentie. • Aanschaf van een nieuw systeem betekent dus ook aanschaf van een nieuwe licentie.http://www.microsoft.com/netherlands/partner/licenties/correctsoftwaregebruik/faq.aspx

 5. Kopiëren • Software mag (vrijwel) altijd voor noodgevallen gekopieerd worden: bijvoorbeeld als je originele cd-rom kapot gaat. • Kopiëren om aanschaf uit te sparen is (vrijwel) nooit toegestaan; wordt als diefstal beschouwd. Het gaat hier immers om commerciële producten

 6. Controle • BSA (Business Software Alliance) helpt organisaties bij het voorkomen van problemen met licenties.http://www.bsa.org/netherlands/index.cfm • Campagnes tegen illegaal softwaregebruik, informatie over wet- en regelgeving

 7. Soorten softwarepiraterij (1) • Piraterij door de eindgebruiker: • Met licentie voor één computer een programma op meerdere computers installeren. • Gebruik maken van upgrade-aanbiedingen zonder een legaal exemplaar te hebben. • Schoolversies verkrijgen zonder een licentie voor commercieel gebruik. • Overgebruik van client/server:Te veel gebruikers (netwerk) gebruiken tegelijkertijd een programma op de server.

 8. Soorten softwarepiraterij (2) • Internetpiraterij:Software wordt zonder licentie van internet gedownload. • Laden van de harde schijf:Nieuwe computers worden verkocht met illegale software op de harde schijf om ze aantrekkelijker te maken. • Software vervalsen:Illegaal verveelvoudigen en verkopen van materiaal waarop auteursrecht rust om het product rechtstreeks te imiteren.

 9. Freeware • Software waar wel copyright op zit maar die gratis gebruikt mag worden. • Blijft eigendom van de maker. • Wijzigingen aanbrengen is verboden.

 10. Shareware • Software die tijdelijk gratis uitgeprobeerd mag worden. • Na een vastgestelde tijd van uitproberen moet er gewoon betaald worden voor gebruiksrecht. • Soms wordt functionaliteit beperkt in de uitprobeerfase.

 11. Zo kan het ook • Gratis software waar een vrijwillige bijdrage voor gevraagd wordt

 12. Open source (1) • Heel ander principe dan de commerciële gedachte • Basis: kennis moet gedeeld worden en samen verder uitgebouwd • Broncode wordt openbaar gemaakt en kan door elke programmeur worden aangepast/verbeterd

 13. Open Source (2) • Voorbeelden: • besturingssysteem Linux • browser Mozilla • officepakket OpenOffice • CMS Joomla • ELO Moodle • zeer veel andere

 14. Open source (3) • Open source betekent niet alle vrijheid. • Vaak geldt licentie-overeenkomst om oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld verkoop voor winst) tegen te gaan • Dienstverlening rond open source software kan weer wél commercieel worden ‘uitgebuit’. • Licentieregelingen niet altijd helder:http://www.iusmentis.com/computerprogrammas/opensourcesoftware/licentieproblemen/

 15. CAL • CAL (= Client Access License); is voor serversoftware. • Een CAL geeft het recht om bepaalde software op een server vanaf een werkstation te benaderen. • Voorbeeld: Windows 2000 Server. Voor één server met dertig werkstations, heb je één licentie Win2000 en dertig CAL's nodig.

 16. Diversen • Sommige mensen zijn erg creatief in het bedenken van nieuwe licentievormen. Kijk maar eens op Wikipedia.

 17. Eigen licentie maken? • Maak je zelf software, dan kun je een licentievorm bepalen. • Zie voor het denkwerk:http://www.iusmentis.com/computerprogrammas/licenties/kiezen/ • Zie voor hulp bij automatisch opstellen:http://creativecommons.org/license/

 18. Einde