Welttour to wyprawa po zdaną maturę! - PowerPoint PPT Presentation

jirair
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welttour to wyprawa po zdaną maturę! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welttour to wyprawa po zdaną maturę!

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Presentation Description
99 Views
Download Presentation

Welttour to wyprawa po zdaną maturę!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welttourto wyprawa po zdaną maturę!

 2. Egzamin maturalny z języka niemieckiego 2012 już za nami! Sprawdź zadania (fragmenty zadań) z poziomu podstawowego oraz ich odpowiedniki w publikacji Nowej Ery i przekonaj się, że Welttour! zabierze Twoich uczniów na wyprawę po zdaną maturę! Tu zamieściliśmy ćwiczenia z tegorocznego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Tu znajdziesz podobne zadania z Welttour.

 3. Rozumienie ze słuchu

 4. Rozumienie ze słuchu

 5. Rozumienie ze słuchu


 6. Rozumienietekstów pisanych

 7. Rozumienietekstów pisanych

 8. Rozumienietekstów pisanych

 9. Wypowiedź pisemna

 10. Welttour to: • autentyczne i interesujące materiały źródłowe • - filmy ZDF, artykuły z Dein Spiegel, Yuno • specjalne wsparcie oraz komfort pracy dla nauczyciela • - bogata obudowa metodyczna i multimedia • dopasowanie do potrzeb uczniów i nauczycieli • przejrzysty układ treści • lekcje języka niemieckiego zawodowego • praca z uczniami na różnym poziomie językowym i przy różnej siatce godzin

 11. UWAGA!! • Jesteś zainteresowany wprowadzeniem Welttourw swojej klasie? • Wystarczą 3 kroki! • Wejdź na www.jezyki.nowaera.pl i znajdź Konsultanta Metodycznego z Twojego terenu. • Skontaktuj się z nim mailowo lub telefonicznie i poinformuj o chęci wprowadzenia Welttourw swojej szkole. • Wypełnij dostarczoną przez Konsultanta deklarację, odeślij ją zgodnie z jego wskazówkami i czekaj na bezpłatne materiały dydaktyczne. 1. 2. 3. ŻYCZYMY POWODZENIA NA MATURZE ZA ROK!