1 / 10

Smrk z tepilý Přírodověda, 4. ročník VY_32_INOVACE_415 21. sada, Přírodověda

Smrk z tepilý Přírodověda, 4. ročník VY_32_INOVACE_415 21. sada, Přírodověda. Smrk ztepilý. Smrk ztepilý. Strom, krátké špičaté jehlice vyrůstají jednotlivě. Dva druhy květů: ž luté prašníkové (samčí) č ervené pestíkové (samičí) p yl přenáší vítr Ze samičích květů se vyvíjejí šišky.

jirair
Download Presentation

Smrk z tepilý Přírodověda, 4. ročník VY_32_INOVACE_415 21. sada, Přírodověda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Smrk ztepilý Přírodověda, 4. ročník VY_32_INOVACE_415 21. sada, Přírodověda Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  2. Smrk ztepilý Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  3. Smrk ztepilý Strom, krátké špičaté jehlice vyrůstají jednotlivě. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  4. Dva druhy květů: • žluté prašníkové (samčí) • červené pestíkové (samičí) • pyl přenáší vítr • Ze samičích květů se vyvíjejí šišky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  5. Původně horský strom, dnes se pěstuje i v nížinách pro dřevo: • papír • stavebnictví • nábytek… Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  6. Mělké kořeny, snadno se vyvrátí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  7. kůra smrku mladé smrky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  8. Čím se liší jedle od smrku: • Jedle • šišky rostou nahoru • rozpadají se na stromě • jehlice zaoblené • „učesané“ do dvou stran • Smrk • šišky visí k zemi • nerozpadají se • jehlice špičaté • kolem celé větvičky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  9. Poznáš smrk od jedle? jedle bělokorá smrk ztepilý Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  10. Použité zdroje: Fotografický materiál: soukromý archiv Moniky Chudárkové Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

More Related