Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Smrk z tepilý Přírodověda, 4. ročník VY_32_INOVACE_415 21. sada, Přírodověda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Smrk z tepilý Přírodověda, 4. ročník VY_32_INOVACE_415 21. sada, Přírodověda

Smrk z tepilý Přírodověda, 4. ročník VY_32_INOVACE_415 21. sada, Přírodověda

182 Views Download Presentation
Download Presentation

Smrk z tepilý Přírodověda, 4. ročník VY_32_INOVACE_415 21. sada, Přírodověda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Smrk ztepilý Přírodověda, 4. ročník VY_32_INOVACE_415 21. sada, Přírodověda Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  2. Smrk ztepilý Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  3. Smrk ztepilý Strom, krátké špičaté jehlice vyrůstají jednotlivě. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  4. Dva druhy květů: • žluté prašníkové (samčí) • červené pestíkové (samičí) • pyl přenáší vítr • Ze samičích květů se vyvíjejí šišky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  5. Původně horský strom, dnes se pěstuje i v nížinách pro dřevo: • papír • stavebnictví • nábytek… Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  6. Mělké kořeny, snadno se vyvrátí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  7. kůra smrku mladé smrky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  8. Čím se liší jedle od smrku: • Jedle • šišky rostou nahoru • rozpadají se na stromě • jehlice zaoblené • „učesané“ do dvou stran • Smrk • šišky visí k zemi • nerozpadají se • jehlice špičaté • kolem celé větvičky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  9. Poznáš smrk od jedle? jedle bělokorá smrk ztepilý Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Monika Chudárková

  10. Použité zdroje: Fotografický materiál: soukromý archiv Moniky Chudárkové Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková