n zk teplot y supravodivost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
N ízké teplot y Supravodivost PowerPoint Presentation
Download Presentation
N ízké teplot y Supravodivost

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
jin-garrison

N ízké teplot y Supravodivost - PowerPoint PPT Presentation

102 Views
Download Presentation
N ízké teplot y Supravodivost
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nízké teplotySupravodivost Scientia Pragensis 21. 11. 2008 UK MFF M. Rotter

  2. Příroda Pokojová teplota 90,2 K O2 Cailletet, Pictet 1877 77,3 K N2 Wroblewski, Olszewski 1883 100 K 10 K 1 K 0.1 K 10 mK 1 mK 0.1 mK 10 µK 1 µK 100 nK 10 nK 1nK 100 pK Teplotní stupnice 20,4 K H2 Dewar 1898 2,73 K 4,2 K 4He Kamerlingh Onnes 1908 3,2 K 3He 3He-4He rozpouštěcí refrigerátory Pomerančukovo chlazení Adiabatická demagnetizace paramegnetických solí (CMN) (1933 Giaque, Kurti, Simon) Laserové chlazení Chlazení vypařováním Člověk v laboratoři BEC Jaderná demagnetizace nejnižší změřená teplota krystalické mřížky 6µK (Lancaster) 1µK (Bayreuth) 100 pK jádra atomů Rh (Helsinky)

  3. Supravodivost 1911 Heike Kamerlingh - Onnes supravodiče 1. druhu první měření supravodivosti

  4. 1933 Meissnerův – Ochsenfeldův jev • supravodič 1. druhu • ideální diamagnetikum • levitace supravodivost v magnetickém poli magnetizace supravodiče 1. a 2. druhu

  5. Supravodiče 2. druhu supravodiče 2. druhu – smíšený stav magnetické pole proniká do supravodiče podél vírů supravodiče 2. druhu v magnetickém poli

  6. 1957 Bardeenova – Cooperova – Schriefferova teorie párování elektronů prostřednictvím výměny virtuálního bozonu (kmitů mřížky) - Cooperovy páry – základní energetický stav slabá supravodivost - Josephsonovy jevy Φ0 = 2,05.10-15 Wb SQUID – Superconducting Quantum Interference Device

  7. Využití slabé supravodivosti model vysokofrekvenčního skvidu MEG - magnetoencefalograf 306 kanálů – 102 jednotky (2 ortogonální gradiometry + 1 magnetometr) 64 kanálů EEG jednotka skvidů

  8. Využití supravodivosti B = 0,5 – 1,5 T - perzistentní mód uzavřený chladicí okruh, autonomie ~ 3 měsíce MRI – rezonanční tomografie supratekuté LHe, chladicí výkon 140 kW / 4,5 K zásoba 700 m3 LHe (87,5 t ) CERN – LHC 1296 dipólů (Nb-Ti) B = 8,36 T; T = 1,9 K

  9. Využití supravodivosti - levitační vlaky 2002 Šanghaj - komerční trať z letiště (450 km/h) JR Maglev Japonsko 1996 zkušební provoz v Mayazaki 1996 zkušební provoz v Mayazaki trať 7 km v Yamanashi u Tokya rekord 581 km/h (2005)

  10. Vysokoteplotní supravodiče 1986 Müller, Bednorz, Chu YBa3Cu3O7 90 K HgBa2Ca2Cu3O8 134 K