slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fynske infrastrukturforhold Fynsk Erhverv Den 26. juni 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fynske infrastrukturforhold Fynsk Erhverv Den 26. juni 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Fynske infrastrukturforhold Fynsk Erhverv Den 26. juni 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 75 Views
  • Uploaded on

Fynske infrastrukturforhold Fynsk Erhverv Den 26. juni 2013. Agenda. Indhold Baggrund og formål Undersøgelsesdesign Resultater . Baggrund og formål. Baggrund og formål. Baggrund

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fynske infrastrukturforhold Fynsk Erhverv Den 26. juni 2013' - jill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Fynske infrastrukturforhold

Fynsk Erhverv

Den 26. juni 2013

slide2

Agenda

Indhold

Baggrund og formål

Undersøgelsesdesign

Resultater

slide4

Baggrund og formål

Baggrund

Fynsk Erhverv ønsker at gennemføre en undersøgelse af fynboernes holdning til den fynske infrastruktur med særlig vægt på tilgængeligheden af Odense centrum som følge af den politiske beslutning om lukning af Thomas B. Thriges gade.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvad fynboerne mener om den kommende byudvikling i Odense centrum heriblandt lukningen af Thomas B. Thriges gade, og hvad det betyder i forhold til trafikken og forretningslivet. Derudover ønskes der en afdækning af den fynske infrastruktur i forhold til, hvor attraktivt det er at bo og arbejde på Fyn.

slide7

Undersøgelses-design

Metode

Undersøgelsen er gennemført som CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) via M3 Panelet i Danmark.

Målgruppe

Personer 18 år eller ældre, som er bosiddende på Fyn.

Interviews

Der er gennemført 1.000 interviews i målgruppen i perioden den 14.-19. juni 2013.

slide10
Mere end hver 3. fynbo mener, at Odense centrum bliver meget mere/mere attraktiv som indkøbssted.

Bliver Odense centrum mere eller mindre attraktiv som indkøbssted sammenlignet med i dag?

Base: n= 1.000

slide11
Halvdelen af dem der bor i Odense centrum mener, at Odense centrum bliver meget mere/mere attraktiv som indkøbssted. Blandt dem der ikke bor i Odense centrum er der 32%, der mener dette.

Bliver Odense centrum mere eller mindre attraktiv som indkøbssted sammenlignet med i dag?

Centrum

= 5000, 5100 og 5230

Base: n= 1.000

slide12
Q6:Mener du, at tilgængeligheden til Odense centrum bliver forbedret eller forringet sammenlignet med i dag?
slide13
Hver anden fynbo mener, at tilgængeligheden til Odense centrum bliver lidt eller meget forringet, sammenlignet med i dag.

Mener du, at tilgængelighedentil Odense centrum bliver forbedret eller forringet sammenlignet med i dag?

Base: n= 1.000

slide14
Knaphver anden af de, der bor i Odense Centrum mener, at tilgængeligheden bliver lidt eller meget forringet.

Mener du, at tilgængelighedentil Odense centrum bliver forbedret eller forringet sammenlignet med i dag?

Base: n= 1.000

slide15
Uanset alder, mener fynboerne, at tilgængeligheden til Odense centrum bliver lidt eller meget forringet sammenlignet med i dag.Dog tilkendegiver de ældre på 60+ år i større udstrækning, at tilgængeligheden bliver meget forringet.

Mener du, at tilgængelighedentil Odense centrum bliver forbedret eller forringet sammenlignet med i dag?

Base: n= 1.000

slide16
Over halvdelen af dem, der har bil i husstanden, mener i højere grad, at tilgængeligheden til Odense centrum bliver lidt eller meget forringet – sammenlignet med de der ikke har bil i husstanden.

Mener du, at tilgængelighedentil Odense centrum bliver forbedret eller forringet sammenlignet med i dag?

Base: n= 1.000

slide18
En stor andel af fynboerne tror, at deres indkøbsmønster i Odense centrum vil blive det samme som i dag.

Ca. en fjerdedel tror at de besøge Odense centrum sjældnere.

Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive sammenlignet med i dag?

Base: n= 1.000

slide19
Ca. en fjerdedel af dem der bor i Odense centrum, tror at de vil besøge Odense centrum oftere, mens 28% af dem der bor udenfor Odense centrum tror, at de vil besøge Odense centrum sjældnere.

Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive sammenlignet med i dag?

Base: n= 1.000

slide20
Jo ældre man er, desto sjældnere vil man besøge Odense centrum.

Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive sammenlignet med i dag?

Base: n= 1.000

slide21

Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive sammenlignet med i dag?

Dem der ingen bil har vil oftere besøge Odense centrum end dem der har bil.

Base: n= 1.000

slide22
Q8:Hvad er årsagen til, at du sjældnere vil besøge Odense centrum? (hvis svar: vil sjældnere besøge Odense centrum)
slide23
Udfordringer med tilgængeligheden og parkeringsforhold vil holde borgerne fra Odense centrum
  • Hvad er årsagen til, at du sjældnere vil besøge Odense centrum?

Base: n= 260

slide24
Blandt borgerne i centrum, der ændrer sit indkøbsmønster til sjældnere at handle i centrum, tilkendegiver hver tiende, at det bliver nemmere at handle i indkøbscenter.
  • Hvad er årsagen til, at du sjældnere vil besøge Odense centrum?

Base: n= 260

slide25
Q9:Hvor vil du i højere grad foretage dine indkøbsture? (hvis svar: vil sjældnere besøge Odense centrum)
slide26
Dem der mener, at de vil besøge Odense centrum sjældnere vil i højere grad foretage deres indkøb i lokalområdet og Rosengårdcentret.

Hvor vil du i højere grad foretage dine indkøbsture?

Base: n= 260

slide27
Hovedparten af dem der bor i Odense centrum og som vil besøge Odense centrum sjældnere ifm. indkøbsture vil i højere grad foretage deres indkøb i Rosengårdcentret. Derudover også i lokalområdet og andre steder i Odense.

Hvor vil du i højere grad foretage dine indkøbsture?

Base: n= 260

slide29
For halvdelen af fynboerne er gratis parkering, parkering tæt på indkøbssted og tilgængelighed via egen bil afgørende, når de skal vælge, hvor de foretager deres indkøbsture.

Hvad er afgørende for dig, når du skal vælge, hvor du foretager dine indkøbsture?

Base: n= 1.000

slide30

Hvad er afgørende for dig, når du skal vælge, hvor du foretager dine indkøbsture?

For dem der bor udenfor centrum er tilgængelighed og parkering afgørende for hvor de foretager deres indkøb.

Base: n= 1.000

slide31
Q11:I hvilken grad tror du, at byudviklingsprojektet vil skabe mere omsætning i Odense centrums butikker?
slide32
45% af fynboerne tror slet ikke eller i lille grad, at byudviklingsprojektet vil skabe mere omsætning i Odense centrums butikker.

I hvilken grad tror du, at byudviklingsprojektet vil skabe mere omsætning i Odense centrums butikker?

Base: n= 1.000

slide33
Blandt dem, der bor i Odense Centrum, er der 42 % , der slet ikke eller i lille grad tror, at byudviklingsprojektet vil påvirke omsætningen i byens butikker.

I hvilken grad tror du, at byudviklingsprojektet vil skabe mere omsætning i Odense centrums butikker?

Base: n= 1.000

slide34
Q12:Byudviklingsprojektet påbegyndes medio juli 2014, hvor Thomas B. Thriges Gade som nævnt lukkes for biltrafik og forventes at være færdiggjort omkring år 2020. Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive i byggeperioden sammenlignet med i dag?
slide35
Over en tredjedel af fynboerne mener, at de sjældnere vil besøge Odense centrum under byggeperioden.

Byudviklingsprojektet påbegyndes medio juli 2014, hvor Thomas B. Thriges Gade som nævnt lukkes for biltrafik og forventes at være færdiggjort omkring år 2020. Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive i byggeperioden sammenlignet med i dag?

Base: n= 1.000

slide36
38% af dem der bor udenfor Odense centrum mener, at de sjældnere vil besøge Odense centrum under byggeperioden.

Byudviklingsprojektet påbegyndes medio juli 2014, hvor Thomas B. Thriges Gade som nævnt lukkes for biltrafik og forventes at være færdiggjort omkring år 2020. Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive i byggeperioden sammenlignet med i dag?

Base: n= 1.000

slide37
Q13:Hvad er årsagen til, at du i byggeperioden vil besøge Odense centrum sjældnere? (hvis svar: vil sjældnere besøge Odense centrum)
slide38
Årsagerne til man vil besøge Odense centrum mindre er, at det er besværligt/uoverskueligt, man handler lokalt eller det er nemmere at tage i et indkøbscenter.

Base: n= 352

slide39
Q14:Hvor vil du i højere grad foretage dine indkøbsture i byggeperioden? (hvis svar: vil sjældnere besøge Odense centrum)
slide40
69% af dem der vil besøge Odense centrum sjældnere i byggeperioden, vil i højere grad foretage deres indkøb i lokalområdet. 65% vil i højere grad foretage deres indkøb i Rosengårdcentret.

Hvor vil du i højere grad foretage dine indkøbsture i byggeperioden?

Base: n= 352

slide41
Hovedparten af dem der bor i Odense centrum og som vil besøge Odense centrum sjældnere ifm. indkøbsture vil i højere grad foretage deres indkøb i Rosengårdcentret i byggeperioden.

Hvor vil du i højere grad foretage dine indkøbsture i byggeperioden?

Base: n= 352

slide42
Q15:Hvis det er muligt i byggeperioden at have en såkaldt sivegade med langsom kørsel, hvor biler kun må køre med stærkt nedsat hastighed og under hensyntagen til cyklister og fodgængere, hvor god eller dårlig idé synes du, det er?
slide43
Knap halvdelen af Fynboerne mener, at det er en meget god eller god idé med en sivegade med langsom kørsel i byggeperioden.

Hvis det er muligt i byggeperioden at have en såkaldt sivegade med langsom kørsel, hvor biler kun må køre med stærkt nedsat hastighed og under hensyntagen til cyklister og fodgængere, hvor god eller dårlig idé synes du, det er?

Base: n= 1.000

slide44
Blandt borgerne i Odense centrum er det knap halvdelen, der mener, at det er en meget god eller god idé med en sivegadei byggeperioden.

Hvis det er muligt i byggeperioden at have en såkaldt sivegade med langsom kørsel, hvor biler kun må køre med stærkt nedsat hastighed og under hensyntagen til cyklister og fodgængere, hvor god eller dårlig idé synes du, det er?

Base: n= 1.000

slide45
Q16: I hvilken grad går du ind for gennemførelsen af byudviklingsprojektet i Odense centrum, hvor Thomas B. Thriges Gade lukkes for biltrafik?
slide46
Knap halvdelen af fynboerne går kun i lille grad eller slet ikke ind for gennemførelsen af byudviklingsprojektet i Odense centrum med en lukning af Thomas B. Thriges Gade.

I hvilken grad går du ind for gennemførelsen af byudviklingsprojektet i Odense centrum, hvor Thomas B. Thriges Gade lukkes for biltrafik?

Base: n= 1.000

slide47
Blandt dem, der bor i Odense Centrum, er der 40% der i lille grad eller slet ikke går ind for gennemførelsen af byudviklingsprojektet, hvor Thomas B. Thriges Gade lukkes for biltrafik.

I hvilken grad går du ind for gennemførelsen af byudviklingsprojektet i Odense centrum, hvor Thomas B. Thriges Gade lukkes for biltrafik?

Base: n= 1.000

slide48
Q17: Mener du, at Odense Byråd skal ændre beslutningen om at lukke Thomas B. Thriges Gade for biler og sikre, at bilerne fortsat har adgang, når byudviklingsprojektet står færdigt?
slide49
Knap to tredjedel af Fynboerne foretrækker, at Odense Byråd skal ændre beslutningen om, at lukke Thomas B. Thriges Gade og sikre fortsat adgang for biler, når byudviklingsprojektet står færdigt.

Mener du, at Odense Byråd skal ændre beslutningen om at lukke Thomas B. Thriges Gade for biler og sikre, at bilerne fortsat har adgang, når byudviklingsprojektet står færdigt?

Base: n= 1.000

slide50
59% af dem, der bor i Odense Centrum, foretrækker fortsat passage på Thomas B. Thriges Gade – enten i form af en tunnel eller en grøn boulevard, når byudviklingsprojektet står færdigt.

Mener du, at Odense Byråd skal ændre beslutningen om at lukke Thomas B. Thriges Gade for biler og sikre, at bilerne fortsat har adgang, når byudviklingsprojektet står færdigt?

Base: n= 1.000

slide51
Q19: Når byudviklingsprojektet står færdigt, i hvilken grad tror du, at du vil lade bilen stå og i stedet anvende den kollektive trafik (inklusiv den kommende letbane) ved indkøbsture til Odense centrum? (hvis man har bil)
slide52
Over halvdelen vil slet ikke – eller kun i lille grad lade bilen stå og anvende kollektiv trafik ved indkøbsture til Odense centrum.

Når byudviklingsprojektet står færdigt, i hvilken grad tror du, at du vil lade bilen stå og i stedet anvende den kollektive trafik (inklusiv den kommende letbane) ved indkøbsture til Odense centrum?

Base: n= 869

slide53
Mange fynboeruden for Odense centrum er slet ikke villige til at lade bilen stå ved indkøbsture i Odense Centrum.

Når byudviklingsprojektet står færdigt, i hvilken grad tror du, at du vil lade bilen stå og i stedet anvende den kollektive trafik (inklusiv den kommende letbane) ved indkøbsture til Odense centrum?

Base: n= 869