vyh ad vanie inform cii o firm ch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vyhľadávanie informácii o firmách PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vyhľadávanie informácii o firmách

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Vyhľadávanie informácii o firmách - PowerPoint PPT Presentation

jessie
113 Views
Download Presentation

Vyhľadávanie informácii o firmách

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vyhľadávanie informácii o firmách Vyhľadávanie informácii Bc. Filip Štiglic

  2. Problém, Motivácia • Internet plný informácii o firmách • Výhody • Relatívne rýchlo nájdeme požadované informácie • Nevýhody • Veľké množstvo údajov • Neprehľadnosť • Pri väčšom počte firiem časová náročnosť manuálneho vyhľadávania • Potreba automatizovaného riešenia ktoré umožní • Rýchly prístup k požadovaným údajom • Prehľadné zobrazenie údajov vhodné na ďalšie spracovanie

  3. Existujúce riešenia • Katalógy • Registračné • Indexovacie • Vyhľadávače • Kombinácie + pridané hodnoty • Najznámejšie • Obchodný register (www.orsr.sk) • foaf.sk

  4. Postup Práce • Analýza existujúcich riešení • www.orsr.sk, foaf.sk • Návrh aplikácie • Implementácia aplikácie • Získanie údajov (ORSR, SK-NIC registrácie domén) • Extrakcia informácii - Regulárne výrazy • Grafický výstup –vizualizácia osôb vo firme, tabuľky • Vypočítanie zhody (Match) pre vyhľadávanie • Testovanie a vyhodnotenie • Vyhľadávanie pre rôzne • Vyhľadávanie firiem pre konkrétnu osobu • Porovnanie presnosti a pokrytia s foaf.sk a manuálne spracovanými dátami

  5. Softvér, Výstupy • Jednoduchá a prehľadná aplikácia na vyhľadávanie informácii o firmách • Prehľadný grafický výstup • Pokrytie a presnosť na lepšej úrovni ako foaf.sk • Výstupy • Obchodné mená, adresy(súčasné aj historické), IČO ,vyhodnotenie zhody hľadaného a nájdeného výrazu • Registrované domény pre danú firmu • Grafický prehľad osôb a ich pôsobenia vo firme • Vyhľadaná firma a v nej osoby, alebo osoba a k nej firmy

  6. Screenshot

  7. Vyhodnotenie • Test vyhľadávania firiem: • Test vyhľadávania firiem pre osobu: • Test zobrazenia počtu osôb v jednotlivých orgánoch

  8. Vyhodnotenie • Väčšia presnosť a pokrytie ako foaf.sk • Presnosť 99% a pokrytie 100% • Minimum chybne určených záznamov • Rýchlosť • Jednoduchosť • Intuitívnosť