Kidung 18
Download
1 / 10

Kidung 18 - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

Kidung 18. Masmur 68. Masmur 68. Pangeran jumeneng Raja Mungsuhe padha buyara Sami Paduka tundhung Upami kabur ing kukus Lir malam ajur ing latu Mekaten tumpesipun. . . . Nanging tyang mursid bingaha Lincak-lincak dening suka Wonten ing ngarsa Tuwan Sarta agiyak-giyaka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kidung 18' - jerry-king


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kidung 18

Kidung 18

Masmur 68


Kidung 18

Masmur 68

Pangeran jumeneng Raja

Mungsuhe padha buyara

Sami Paduka tundhung

Upami kabur ing kukus

Lir malam ajur ing latu

Mekaten tumpesipun

. . .


Kidung 18

. . .

Nanging tyang mursid bingaha

Lincak-lincak dening suka

Wonten ing ngarsa Tuwan

Sarta agiyak-giyaka

Ngrepekna pujine Allah

Asmanya linuhurna


Kidung 18

2.

Allah aneng kadatonNya

Ramane pra bocah lola

Lan angemong wong randa

Wong anglembara rineksa

Padha pinaringan uga

Papan kang den enggoni

. . .


Kidung 18

. . .

Allah ngirid wong bandhangan

Temah nemu gung kabegjan

Nanging wong ambalila

Kang den alami mung susah

De padha andhok ing tanah

Kang gosong kepanasen


Kidung 18

3.

Dhuh Yehuwah Allah amba

Tuwan minggah ing sasengkan

Ambandhang tyang tawanan

Salir tiyang sowan samya

Dalah ingkang ambalila

Nyaosaken pisungsung

. . .


Kidung 18

. . .

Pinuji-puji Pangeran

Sadina-dina angrembat

Momotaning pra abdi

Yehuwah Pamarta kita

Luwih gedhe pangwasanya

Ngluwari saka pati


Kidung 18

4.

Sakehing kraton ing bumi

padha repekna memuji

Pangeran kang Ma'kwasa

Saosana kaluhuran

Akanthi swaraning kawat

Ngidungaken asmaNya

. . .


Kidung 18

. . .

Wit kaluhurane Allah

Angayomi mring kang umat

Ngetingalken kwasanya

De umate pinaringan

Santosa lan kaluhuran

Pinujia asmaNya