Fiscaliteiten binnen een GGz instelling GGz Dichtbij – 26-5-2014 - Jurgen Teseling - PowerPoint PPT Presentation

jerome-marshall
fiscaliteiten binnen een ggz instelling ggz dichtbij 26 5 2014 jurgen teseling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fiscaliteiten binnen een GGz instelling GGz Dichtbij – 26-5-2014 - Jurgen Teseling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fiscaliteiten binnen een GGz instelling GGz Dichtbij – 26-5-2014 - Jurgen Teseling

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Fiscaliteiten binnen een GGz instelling GGz Dichtbij – 26-5-2014 - Jurgen Teseling
153 Views
Download Presentation

Fiscaliteiten binnen een GGz instelling GGz Dichtbij – 26-5-2014 - Jurgen Teseling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fiscaliteiten binnen een GGz instellingGGz Dichtbij – 26-5-2014 - Jurgen Teseling

 2. Algemeen 1 • Lastig • Complex • Onduidelijk • Waarom? • Ja maar,…

 3. Algemeen 2 • Vraag: • Wie is fiscaal aanspreekpunt • binnen jullie organisatie? • HEAD • Externe adviseur • Eigen fiscalist • Manager • ?

 4. Altrecht in het kort

 5. Fiscale thema’s binnen GGz Altrecht • Loonbelasting / VAR/ BTW /inhuur/detachering • Werkkostenregeling • BTW - Pro Rata regeling en suppletieregeling • WOZ (lasten en belastingen) • Vastgoed • Belastingdienst

 6. Loonbelasting / VAR/ BTW /inhuur/detachering • Zorg is vrijgesteld van BTW, echter… • Oerwoud aan regels en • (on)mogelijkheden:

 7. Loonbelasting / VAR/ BTW /inhuur/detachering • Moet ik BTW betalen als ik mijn POH-GGZ via een detachteringsconstructie of als ZZP’er wil aantrekken? • Bij detachering geldt als hoofdregel dat dit een prestatie met BTW is. De opdrachtnemer brengt dus BTW in rekening bij de opdrachtgever en draagt deze af aan de Belastingdienst. Alleen in zeer specifieke gevallen kan sprake zijn van een vrijstelling. • GGZ POH factureert aan huisarts > BTW van toepassing . Rechtsverhouding is niet medisch maar een uitleenprestatie. • Is uitzondering mogelijk: • Ja, maar is complex via structurele uitleen en allerlei voorwaarden zie: • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/brieven/2010/05/11/btw-problematiek+poh.html

 8. Loonbelasting / VAR/ BTW /inhuur/detachering • Moet ik als opdrachtgever een VAR (Verklaring Arbeids Relatie ) hebben als ik iemand inhuur? • Antwoord 90% wel en 10% niet. • Wat is inhuur: zzp-er, detachering, 0-urencontract etc. • Soorten VAR: DGA, WUO, ROW en Loon • Directeur Grootaandeelhouder, Winst uit Onderneming, resultaat overige werkzaamheden, loon • Welke zijn van toepassing? • Gezagsverhouding – meerdere opdrachtgevers – geen zekerheid! • Administratie goed inrichten: controle tot 5 jaar terug! • BTW van toepassing?

 9. Loonbelasting / VAR/ BTW /inhuur/detachering • Hoe zit het met samenwerkingsverbanden/ onderlinge dienstverlening: • Mogelijkheden: • NZA Beleidsregels - overeenkomst • Structurele detachering • Aparte juridische entiteit • Fiscale eenheid • Uitleen ‘om niet’ • Kosten voor gemene rekening • Maatwerkoplossing

 10. Werkkostenregeling • De werkkostenregeling regelt onbelaste vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever aan het personeel. De regeling ging in per 1 januari 2011 en is vanaf 1 januari 2015 voor iedere werkgever verplicht en kan tot die tijd door werkgevers vrijwillig toegepast worden.

 11. Werkkostenregeling

 12. BTW - Pro Rata regeling en suppletieregeling • Wat is de Pro Rata regeling? • BTW administratie • Complexiteit • Kosten/baten analyse • Levert het iets op? • Bij Altrecht €70 per FTE per jaar

 13. Pro rata en suppletie regeling

 14. WOZ (lasten en belastingen) • Scan van alle gebouwen • Kosten/baten analyse • Risico’s en kansen • No curenopay

 15. Vastgoed (1) • Verlaagd tarief onderhoudswerkzaamheden: • Scan van alle gebouwen ouder dan 2 jaar • Definitie: gebruik = wonen • Regeling duurt t/m 31-12-2014 • Kosten/baten analyse • Stopgezette bouwprojecten • BTW restitutie

 16. Vastgoed (2) • Integratieheffing • Vereenvoudiging van regels • Relatie met Pro Rata • Lopende bouwprojecten en ingebruikname • Overdracht verhuurd pand aan belegger na 1-1-2014

 17. Vastgoed (3) • Schoonmaakkosten • 6 of 21% BTW • Criteria • Pand ouder dan 2 jaar en functie > 50% wonen

 18. Belastingdienst • Controle • Horizontaal toezicht • Verschillen van inzicht • Vraag het aan collega instellingen en zo nodig: • Stel de vraag aan de belastingdienst als het niet duidelijk is! • Beter vooraf gevraagd als achteraf een probleem hebben.

 19. Vragen?