tehokas palaveri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEHOKAS PALAVERI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEHOKAS PALAVERI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

TEHOKAS PALAVERI - PowerPoint PPT Presentation


 • 367 Views
 • Uploaded on

TEHOKAS PALAVERI. Puheenjohtajana toimiminen Osallistujana toimiminen (Diat 1-3 ja 5-16: Silfver, Raymond - Sippola, Jaakko 1998; Dia 4: Hopeavuori, Tuula 2010). ERILAISIA PALAVEREJA. kahdenkeskiset keskustelut esim. työhönottohaastattelu, kehityskeskustelu ryhmässä tapahtuva ideointi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEHOKAS PALAVERI' - jerold


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tehokas palaveri

TEHOKAS PALAVERI

Puheenjohtajana toimiminen

Osallistujana toimiminen

(Diat 1-3 ja 5-16: Silfver, Raymond - Sippola, Jaakko 1998;

Dia 4: Hopeavuori, Tuula 2010)

erilaisia palavereja
ERILAISIA PALAVEREJA
 • kahdenkeskiset keskustelut
  • esim. työhönottohaastattelu, kehityskeskustelu
 • ryhmässä tapahtuva ideointi
  • esim. aivoriihi
 • projektiryhmän toiminta
  • kestää rajallisen ajan
  • asioiden johdonmukainen käsittely, ajan tehokas käyttö
 • puhelinkeskustelu
 • videoneuvottelu
miksi palavereja pidet n
MIKSI PALAVEREJA PIDETÄÄN
 • synergian hyödyntäminen
  • ryhmän jäsenten kokemusten, tietojen ja mielipiteiden yhteisvaikutus
 • käsiteltävän asian jalostuminen
 • päätösten toimeenpanon nopeutuminen
 • tuen saaminen päätöksiin
 • tiedottaminen, palautteen saaminen
 • vuorovaikutustaidot
tavoitteena on ett puheenjohtaja
Tavoitteena on, että puheenjohtaja
 • osaa suunnitella ja valmistautua
 • osaa valmistella asialistan
 • hallitsee jämäkän aloituksen
 • osaa toimia tavoitteellisesti
 • hallitsee erilaiset työskentelytavat
 • osaa jakaa palaverin selkeisiin vaiheisiin
 • osaa edistää rakentavaa vuorovaikutusta
 • ymmärtää palaverin osallistujien erilaiset roolit
 • hallitsee päätöksen teon eri vaiheet
 • ymmärtää päätösten dokumentoinnin merkityksen
tavoitteena on ett osallistuja
Tavoitteena on, että osallistuja
 • ymmärtää osallistujan velvollisuudet
 • ymmärtää valmistautumisen merkityksen ja tietää, mitä siihen kuuluu
 • ymmärtää hedelmällisen vuorovaikutuksen perusteet
 • osaa käyttää ytimekkäitä, rakentavia ja oikea-aikaisia puheenvuoroja
valmistautuminen palaveriin
VALMISTAUTUMINEN PALAVERIIN
 • edellisen palaverin arviointi (mikä meni hyvin?)
 • asialistan valmistaminen
 • perehtyminen käsiteltäviin asioihin (taustatiedot)
 • ulkoiset olosuhteet (tila, välineet, istumajärjestys)
 • palaveriaika (ajankohdan merkitys)
 • osallistuja-analyysi (tehtävät, valtuudet, vaikuttamismahdollisuudet, luonne)
 • ongelmien ennakointi (eturistiriidat, mielipide-erot, henkilösuhteet)
hyv asialista
HYVÄ ASIALISTA
 • asialistan valmistaminen
  • aineiston seulominen, muokkaaminen ja lajittelu
 • tavoitteellisuus
  • asiayhteys ja asian käsittelyn tarkoitus
 • informatiivisuus
  • selkeä ja täsmällinen kuva käsiteltävän asian luonteesta
  • liitteissä tiiviissä muodossa taustatiedot
 • asioiden käsittelyjärjestys
  • looginen käsittelyjärjestys
  • 1) ilmoitusasiat ja nopeasti päätettävät asiat

2) vaikeammat asiat

3) keskusteluasiat

 • ajan käyttö
  • jämäkkyys, aikataulussa pysyminen
  • käsiteltävien asioiden tärkeys
 • asialistan toimittaminen osallistujille
  • liitteineen ajoissa - ei liian!
kuinka puheenjohtaja ohjaa toimintaa
KUINKA PUHEENJOHTAJA OHJAA TOIMINTAA
 • tavoitteiden pitäminen esillä
  • toiminnan suhde tavoitteiden saavuttamiseen
 • yhteenvedot, tulkinnat, selvennys
  • oleelliseen keskittyminen, seuraamisen helpottaminen
 • kysymykset
  • yhteenveto + kysymykset
 • uudet työskentelytavat
  • vaihtelu, lukkiutuneen tilanteen laukaiseminen
 • tauotus
aikataulu
AIKATAULU
 • pidä aikataulu
  • pyri pysymään asialistan osoittamassa aikataulussa
   • säästä vähemmän tärkeistä
 • aloita ajallaan
 • lopeta ajallaan
vaiheistaminen
VAIHEISTAMINEN
 • puheenjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huoli siitä, että kaikki osallistuja ovat samassa käsittelyvaiheessa
  • kaaos!
 • toiminnan koordinointi
  • muistuttaminen meneillään olevasta vaiheesta
 • asialistassa pysyminen
osallistuminen keskusteluun
OSALLISTUMINEN KESKUSTELUUN
 • kieli
  • selkeä, täsmällinen, johdonmukainen, vakuuttava
  • sävyltään asiallinen ja toisia kunnioittava
 • tiedon tulva
  • ehdotus voi hukkua
 • havainnollistaminen
  • kielellinen ja kuvallinen havainnollistaminen
   • esimerkit, vertailut
hyv puheenvuoro
Hyvä puheenvuoro
 • on selkeä, hahmottunut keskustelijalle itselleen
 • on lyhyehkö, niin että muillekin keskustelijoille jää tilaa
 • on jäsentynyt muodoltaan ehdotukseksi, mielipiteeksi, kysymykseksi…
 • liittyy sisällöltään käsiteltävään aiheeseen
 • ottaa huomioon edeltävät puheenvuorot
 • sisältää yksi tai kaksi keskeistä ajatusta; perustelee
hyv n kuuntelun esteit
HYVÄN KUUNTELUN ESTEITÄ
 • ennakkoluulot: ”Onpas tylsä aihe”
 • pika-arvio puhujasta
 • yksityiskohtiin takertuminen
 • huonot muistiinpanot

(ei ollenkaan/liikaa/jäsentelemätön)

 • supattelu
hyv kuuntelija
Hyvä kuuntelija
 • kuuntelee aktiivisesti
 • sanaton viestintä toimii
  • on katsekontaktissa
  • nyökyttelee silloin tällöin, hymyilee sopivissa kohdissa
  • keho on tarkkaavainen: eteenpäin nojautuminen
ilmapiiri
ILMAPIIRI

YHTEISTYÖHENKINEN

 • toisella puolella on yhteistyökumppani
 • palaverissa etsitään uusia ratkaisuja tai näkökulmia
 • neuvotteluratkaisuja etsitään yhdessä
 • vastaantulo tulkitaan yhteistyöhalun merkiksi
 • kumpikin osapuoli tuntee vastuuta onnistumisesta
 • osallistuminen on spontaania ja rakentavaa

KILPAILEVA

 • edessä on vastustaja tai tunkeilija
 • palaverissa etsitään voittajia tai häviäjiä
 • neuvottelija on valvomassa vain omia etujaan
 • vastaantulo tulkitaan vastarinnan murtamiseksi
 • vastuu epäonnistumisesta sysätään vastapuolelle
 • osallistuminen tähtää vastapuolen perustelujen kumoamiseen