experiment lne spr stup ovanie fyzik lnych poznatkov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Experimentálne sprístupňovanie fyzikálnych poznatkov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Experimentálne sprístupňovanie fyzikálnych poznatkov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Experimentálne sprístupňovanie fyzikálnych poznatkov - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Experimentálne sprístupňovanie fyzikálnych poznatkov. Marián Kireš. Osnova prezentácie. Prečo by mal byť pre žiaka fyzikálny experiment zaujímavý? Má žiak šancu realizovať experimentálne skúmanie javov? Turnaj mladých fyzikov, priestor pre vedecké skúmanie Ako pracujeme so študentmi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Experimentálne sprístupňovanie fyzikálnych poznatkov' - jerold


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
experiment lne spr stup ovanie fyzik lnych poznatkov

Experimentálne sprístupňovanie fyzikálnych poznatkov

Marián Kireš

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

osnova prezent cie
Osnova prezentácie
 • Prečo by mal byť pre žiaka fyzikálny experiment zaujímavý?
 • Má žiak šancu realizovať experimentálne skúmanie javov?
 • Turnaj mladých fyzikov,priestor pre vedecké skúmanie
 • Ako pracujeme so študentmi
 • Najmenšia berie všetko (viacnásobné zrážky nedokonale pružných gúľ)
 • Lekárske vyšetrenie gejzíru(meranie teploty a tlaku)

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

pre o by mal by pre iaka fyzik lny experiment zauj mav
Prečo by mal byť pre žiaka fyzikálny experiment zaujímavý?
 • prirodzená zvedavosť žiakov,
 • hravý prístup k riešeniu problému,
 • zaujímavé používanie meracích prístrojov,
 • zážitok z ovládania skúmaného procesu,
 • originálnosť prevedenia,
 • preukázateľnosť vlastných výsledkov,
 • ...

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

m iak ancu realizova experiment lne sk manie javov
Má žiak šancu realizovať experimentálne skúmanie javov?
 • slabé technické vybavenie škôl,
 • nízky počet laboratórnych pomôcok,
 • zastarané a málo spoľahlivé (presné) vybavenie,
 • časová náročnosť experimentov,
 • žiak sa najčastejšie stretne s experimentom:
  • demonštračným,
  • myšlienkovým,
  • podľa návodu (laboratórna práca),
 • väčší priestor môže žiak venovať experimentom v rámci: domáceho projektu, experimentálnej úlohy FO, práce SOČ, TMF, práce fyzikálneho krúžku.

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

turnaj mlad ch fyzikov priestor pre vedeck sk manie
Turnaj mladých fyzikov,priestor pre vedecké skúmanie
 • experimentálne ladená medzinárodná súťaž družstiev,
 • 17 otvorených problémov,
 • referovanie, oponovanie, recenzovanie úloh v presne vymedzenom čase,
 • dôraz sa kladie na:
  • vystihnutie podstaty javu,
  • komplexnosť jeho skúmania v duchu zadania,
  • jednoznačnosť výsledkov,
  • teoretický model skúmaného deja,
  • súlad teórie a praxe,
  • kvalitná dokumentácia riešenia,
  • presvedčivá prezentácia,
  • správne reakcie na pripomienky oponenta.

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

ako pracujeme so tudentmi
Ako pracujeme so študentmi
 • ako chápeme zadanie úlohy,
 • súvisiace fyzikálne problémy,
 • návrh prvotnej aparatúry,
 • demonštrácia javu,
 • prvotné výsledky meraní,
 • v čom vidíme fyzikálnu podstatu javu,
 • tvorba teoretického modelu,
 • inovácia meracej aparatúry,
 • spresnenie výsledkov meraní,
 • dokumentácia k meraniu,
 • tvorba ppt prezentácie,
 • nácvik prezentovania a diskusie s oponentom.

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

najmen ia berie v etko viacn sobn zr ky nedokonale pru n ch g
Najmenšia berie všetko(viacnásobné zrážky nedokonale pružných gúľ)

Zadanie:

Ak necháme spadnúť dvojicu loptičiek (menšia na vrchu) na tvrdý povrch, menšia loptičiek často vyletí oveľa vyššie, než by vyletela pri obyčajnom odraze.

Vyšetrite tento jav a zostrojte systém s maximálne štyrmi loptičkami, s pomocou ktorého vrchná loptička vyletí čo najvyššie.

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

najmen ia berie v etko viacn sobn zr ky nedokonale pru n ch g1
Najmenšia berie všetko(viacnásobné zrážky nedokonale pružných gúľ)
 • guľôčku necháme dopadnúť z výšky h na pevnú podložku,
 • pružná guľôčka sa odrazí a vystúpi do výšky h1,

Čo vieme povedať o výškach h1 a h?

Musí byť stále h1 menšie ako h?

 • ak sú rýchlosti po zrážke v,2, v,1, a pred nárazom v2, v1, definujeme koeficient reštitúcie:

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

najmen ia berie v etko viacn sobn zr ky nedokonale pru n ch g2
Najmenšia berie všetko(viacnásobné zrážky nedokonale pružných gúľ)
 • v našom prípade:
 • t.j:
 • guľôčka zvyčajne nevratne použije časť pohybovej energie na deformáciu, e<1,

Za akých podmienok by sa mohlo h1 = h?

Mohlo by byť h1 väčšie ako h?

m1_50

m1_50_10

m1_20

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

najmen ia berie v etko viacn sobn zr ky nedokonale pru n ch g3
Najmenšia berie všetko(viacnásobné zrážky nedokonale pružných gúľ)

Dve padajúce guľôčky

 • Čím je podmienený výsledok zrážky dvoch guľôčok pohybujúcich sa oproti sebe?
 • Ako by vyzerala zrážka, pri ktorej druhá guľôčka vyletí do najväčšej možnej výšky?
 • Aké guľôčky by ste vybrali pre dosiahnutie maximálnej výšky výstupu po zrážke?

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

najmen ia berie v etko viacn sobn zr ky nedokonale pru n ch g4
Najmenšia berie všetko(viacnásobné zrážky nedokonale pružných gúľ)

Dve padajúce guľôčky

Čo nám rovnice našepkávajú o maximálnej výške výstupu pre druhú guľôčku?

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

najmen ia berie v etko viacn sobn zr ky nedokonale pru n ch g5
Najmenšia berie všetko(viacnásobné zrážky nedokonale pružných gúľ)
 • potrebujeme mať situáciu, pri ktorej:

čo platí pre :

 • pričom rýchlosť druhej guľôčky po odraze bude:

Ak by sme mali e = 1, potom pri hmotnosti:

po zrážke prvá guľôčka ostane v pokoji a druhá vyletí

do maximálnej výšky:

Ak reálne e = 0,75, musíme pre maximálnu výšku výstupu použiť

guľôčky s hmotnosťami m1 = 3,08 m2,

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

najmen ia berie v etko viacn sobn zr ky nedokonale pru n ch g6
Najmenšia berie všetko(viacnásobné zrážky nedokonale pružných gúľ)

Tri padajúce guľôčky

V ideálnom prípade, keď e = 1, pri hmotnosti:

dosiahne guľôčka s hmotnosťou m3 rýchlosť:

V reálnom prípade, ak napr. e = 0,75, pri hmotnosti:

dosiahne guľôčka rýchlosť:

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

najmen ia berie v etko viacn sobn zr ky nedokonale pru n ch g7
Najmenšia berie všetko(viacnásobné zrážky nedokonale pružných gúľ)

Štyri padajúce guľôčky

V ideálnom prípade, keď e = 1, pri hmotnosti:

dosiahne guľôčka rýchlosť:

V reálnom prípade, napr. e = 0,75, pri hmotnosti:

dosiahne guľôčka rýchlosť:

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

najmen ia berie v etko viacn sobn zr ky nedokonale pru n ch g8
Najmenšia berie všetko(viacnásobné zrážky nedokonale pružných gúľ)

Výška výstupu

guľôčka padá z výšky h0

rýchlosť dopadu v0

rýchlosť odrazu v4

výška výstupu h4

Guľôčka pri e=1 získa rýchlosť

dosiahne výšku výstupu:

Ak budeme uvažovať veľkosť koeficientu reštitúcie pre všetky zrážky e = 0,75, guľôčka sa odráža rýchlosťou

a vystúpi do výšky:

astroblaster

high_speed

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

najmen ia berie v etko viacn sobn zr ky nedokonale pru n ch g9
Najmenšia berie všetko(viacnásobné zrážky nedokonale pružných gúľ)

Počítačové modelovanie

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

lek rske vy etrenie gejz ru meranie teploty a tlaku
Lekárske vyšetrenie gejzíru (meranie teploty a tlaku)
 • vyšetrime fyzikálne faktory charakterizujúce činnosť gejzíru,
 • zostrojíme model,
 • meranie tlaku a teploty v zásobníku vody,
 • meranie teploty povrchovej vrstvy vody.

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

lek rske vy etrenie gejz ru meranie teploty a tlaku1
Lekárske vyšetrenie gejzíru (meranie teploty a tlaku)

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

lek rske vy etrenie gejz ru meranie teploty a tlaku2
Lekárske vyšetrenie gejzíru (meranie teploty a tlaku)

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

lek rske vy etrenie gejz ru meranie teploty a tlaku3
Lekárske vyšetrenie gejzíru (meranie teploty a tlaku)

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008

kontakt
Kontakt

Ďakujem za pozornosť

RNDr. Marián Kireš, PhD.

Oddelenie didaktiky fyziky

Ústav fyzikálnych vied

PF UPJŠ v Košiciach

Angelinum 9

041 54 Košice

email: marian.kires@upjs.sk

Tvorivý učiteľ fyziky – Smolenice 22. – 25. jún 2008