Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EBSCOhost 2.0 Tıp Veritabanları Eğitim Toplantısı PowerPoint Presentation
Download Presentation
EBSCOhost 2.0 Tıp Veritabanları Eğitim Toplantısı

EBSCOhost 2.0 Tıp Veritabanları Eğitim Toplantısı

167 Views Download Presentation
Download Presentation

EBSCOhost 2.0 Tıp Veritabanları Eğitim Toplantısı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EBSCOhost 2.0 Tıp Veritabanları Eğitim Toplantısı

 2. EBSCOhost 2008’de EKUAL’deDynamedMEDLINE EBSCOhost EKUAL’in en yeni Türkiye’deki en eski veritabanı

 3. DynaMed nedir ? • Kanıta dayalı “klinik referans sistemidir” • 3.000’e yakın klinik başlık hakkında en güncel bilgileri verir • Basit ancak güçlü menüleri, hastalıklar hakkında en güvenilir bilgiye en kısa sürede erişimi sağlar • DynaMed içerisindeki bilgiler “her gün” gözden geçirilir • 500’den fazla tıp dergisi doğrudan ve dolaylı olarak izlenir • Her bir dergi, kapak kapak incelenir ve her bir makale, bilimsel geçerlilik açısından değerlendirilir • Bu sistematik literatür takibi sayesinde, DynaMed’in içeriğini kanıta dayalı bilgiler oluşturur.

 4. DynaMed: Kanıta Dayalı Referans • Eldeki en iyi kanıtlara dayanan sistematik sonuçlara varma yöntemidir • DynaMed, Cochrane Database of Systematic Reviews ve diğer kanıt kaynaklarını kullanır • DynaMed, çoğu birinci basamak klinik sorulara yanıt verebilen, kanıta dayalı tek referanstır • DynaMed, günlük olarak gözden geçirilen “tek” kanıta dayalı klinik referans sistemidir

 5. DynaMed’in İçeriği • DynaMed 3000’e yakın hastalık hakkında organize edilmiş özetler sunar • Konu özetleri aşağıdaki özelliklere dayanır: • Sık ve nadir rastlanan hastalıklar ve koşullar • Semptomlar • Klinik açıdan önemli diğer konular(örneğin, emzirme, kardiyak stres testi) • Halkın özellikle ilgisini çeken konular (örneğin, Batı Nil virüsü, antraks, SARS, kuş gribi) • Gelişmekte olan araştırmalara dayanan yeni bilgi kapsamı (örneğin, metabolik sendrom ve D-dimer testi dahil) • DynaMed kullanıcılarının önerileri

 6. DynaMed İçeriğinin Organizasyonu • Veriler, klinik açıdan pratik bir formatta, bulunması kolay şekilde organize edilir: • Tanım (ICD-9 kodları dahil) • Nedenler ve Risk Faktörleri • Komplikasyonlar ve İlgili Koşullar • Öykü • Fiziksel • Teşhis • Prognoz • Tedavi • Önleme ve Eleme • Referanslar (inceleme ve yönergeler dahil) • Hasta Bilgileri

 7. PubMed - MEDLINE • National Library of Medicine tarafından üretilmektedir • Tıp ve sağlık sektörü çalışanlarının temel danışma kaynağıdır • 70 ülkeden 4.800’ün üzerinde dergiyi içerir • 14 milyondan fazla kayda erişim mümkündür

 8. Neden PubMed yerine EBSCOhost’u kullanmalısınız ? • PubMed tartışmasız dünyanın en çk kullanılan veritabanıdır ancak • Pubmed, tam metin bir veritabanı değildir • PubMed, EKUAL kapsamında kullanıma açılan dergilerin hangisi olduğunu bilemez • PubMed makale yazarlarının atıf bilgilerini veremez • EBSCOhost Medline with Full Text • 1.200’ün üzerinde tam metin tıp dergisi içerir • Blackwell’den 234 • LWW’den 271 • Elsevier’dan 400 • Springer’den 1.760 • WOS Atıf bilgileri • Wiley’den 142 dergiye erişim sağlar

 9. MEDLINE with FULL TEXT • Standart PubMed veri tabanındaki 14 milyon kayıtı içerir • Ek olarak 1.400.000’den fazla makaleyi tam metin olarak kullanıma sunar • Yaklaşık 1.200 dergiyi tam metin olarak içermektedir • Veritabanındaki bazı dergiler 1965’li yıllardan günümüze arşivleriyle birlikte kullanıma sunulur • Veri tabanında yer alan yüzlerce dergi, herhangi bir yayıncı e-dergi paketinde yer almaz • EKUAL kapsamındaki dergilere akıllı link sistemleri ile erişim

 10. MEDLINE WITH FULL TEXTÖNEMLİ YAYINCILAR

 11. MEDLINE WITH FT’DEKİ BAZI ONEMLİ TAM METİN DERGİLER Ambargosuz MEDLINE dergileri • AIDS Care • Allergy & Asthma Proceedings • American Family Physician • American Journal of Health-System Pharmacy • American Journal of Public Health • American Journal of Rhinology • American Surgeon • Angiology • Annals of Dyslexia • Annals of Family Medicine • Annals of Internal Medicine • Annals of Otology, Rhinology & Laryngology • Canadian Association of Radiologists Journal • Canadian Journal of Dietetic Practice & Research • Canadian Journal of Public Health

 12. MEDLINE WITH FT’DEKİ BAZI ONEMLİ TAM METİN DERGİLER Ambargosuz MEDLINE dergileri • Canadian Journal of Rural Medicine • Canadian Journal of Surgery • Cancer Journal • Chronic Respiratory Disease • Clinical & Applied Thrombosis/Hemostasis • Clinical & Investigative Medicine • Clinical Nephrology • Clinical Neuropathology • Clinical Pediatrics • Clinical Trials • CMAJ: Canadian Medical Association Journal • Emerging Infectious Diseases • European Journal of Anaesthesiology • Human & Experimental Toxicology • International Journal ofClinical Pharmacology & Therapeutics

 13. MEDLINE WITH FT’DEKİ BAZI ONEMLİ TAM METİN DERGİLER Ambargosuz MEDLINE dergileri • International Journal of Surgical Pathology • Journal of Bone & Joint Surgery • Journal of CardiovascularPharmacology & Therapeutics • Journal of Child Neurology • Journal of Clinical Investigation • Journal of Family Practice • Journal of Investigative Medicine • Journal of Knee Surgery • Journal of Nutrition Education & Behavior • Journal of Otolaryngology • Journal of Refractive Surgery • Lancet • Lupus • Mayo Clinic Proceedings • Molecular Imaging

 14. MEDLINE WITH FT’DEKİ BAZI ONEMLİ TAM METİN DERGİLER Ambargosuz MEDLINE dergileri • Multiple Sclerosis • Nutrition Reviews • Ophthalmic Surgery, Lasers & Imaging • Orthopedics • Palliative Medicine • Pediatric Annals • Perspectives in Vascular Surgery& Endovascular Therapy • Progress in Transplantation • Seminars in Cardiothoracic & Vascular Anesthesia • Surgical Innovation • Toxicology & Industrial Health • Trends in Amplification • Vascular • Vascular & Endovascular Surgery • Vascular Medicine

 15. MEDLINE with Full Text bir çok dergiyi 1965’li yıllardan günümüze arşivleriyle birlikte kullanıma sunar Addiction (including former titles) 1975 to present Allergy 1978 to present American Journal of Law & Medicine 1975 to present American Journal of Public Health 1975 to present Annals of Internal Medicine 1965 to present Annals of Science 1975 to present Angiology 1966 to present Archives of Environmental Health 1975 to present Australasian Journal of Dermatology 1967 to present Clinical & Experimental Dermatology 1976 to present Clinical & Experimental Immunology 1970 to present Clinical Pediatrics 1966 to present Immunology 1965 to present Journal of Cutaneous Pathology 1974 to present Journal of Investigative Dermatology 1970 to present Kidney International 1972 to present

 16. EBSCOhost’u nereden kullanacaksınız ?

 17. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

 18. Teşekkürler ! Serdar Aykut saykut@ebscohost.com Tel:03124417344 Mobil:05327749338