slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tietojen analysointi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tietojen analysointi

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Tietojen analysointi - PowerPoint PPT Presentation

jerod
105 Views
Download Presentation

Tietojen analysointi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tietojen analysointi Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 2. Useasti ihmiset kysyvät Mikä on seuraava vaiheeni? Johon aina vastaan Mitä teit viimeksi/missä olet nyt? Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 3. Sinun täytyy tietää missä olet ennenkuin voit päättää minne olet menossa. Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 4. Viiden Askeleen ohjelma: Tarkastelkaamme viiden askeleen ohjelmaa perhehistoria työmme suorittamiseksi Myöhempien Aikojen Pyhinä: 1. Kerää tietoja itsestäsi, puolisostasi, jälkeläisistäsi ja heidän puolisoistaan ja esivanhemmistasi. Esivanhempiesi osalta selvitä kaikki avioparien lapset ja lasten puolisot. Aloita itsestäsi ja kerää tietoja viiden polven sukupuuhun niin paljon kuin voit. 2. Kerää mahdollisimman tarkat tiedot perheryhmälomakkeille jokaisesta perheestä ja syötä tiedot perheittäin tietokantaan. Sisällytä mukaan kaikki lapset ja lasten puolisto. 3. Siivoa henkilö-, perhe- ja avioliitto tiedot jokaisesta perheestä korjaamalla virheet ja lisäämällä puuttuvat tiedot. 4. Selvitä mitkä temppelityöt on jo tehty. 5. Toimita temppelitoimituksia vailla olevien esivanhempien tiedot temppelityötä varten. Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 5. Tietojen analysointi Voit nopeasti selvittää missä olet (tai henkilö jota autat) viiden askeleen ohjelmassa seuraavien lomakkeiden avulla: Sukutaulu. Perheryhmälomakeet. Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 6. Mitä etsimme? Koska käsittelemme PAF 5.2 tietoja, katsokaamme kuinka ohjelma neuvoo meitä syöttämään tietoja. Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 7. Personal Ancestral File 5.2 – Käyttäjän Opas. Ohjeita henkilöiden lisäämiseen (sivu 34): Kirjoita jokaisen henkilön tiedot vain kerran. Kirjoita henkilön nimi siinä muodossa kuin sitä on käytetty. Kirjoita kauttaviiva (/) sukunimen alkuun ja loppuun. Kirjoita sukunimet isolla alkukirjaimella. Älä kirjoita koko nimeä isolla kirjaimilla. Kirjoita henkilöstä niin paljon tietoja kuin sinulla on tiedossa. Voit lisätä tietoja sitä mukaan kuin löydät niitä tai niitä tapahtuu. Ole yhdenmukainen tavassa jolla kirjoitat nimet, ajat, paikat ja toimitustiedot. Erityisohjeet nimien, aikojen, paikkojen ja MAP toimitustietojen syöttämiseen löytyvät sivuilta 43-47. Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 8. Mitä etsimme? Tarkastelkaamme tietojamme Käyttäjän Oppaan ohjeisiin. Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 9. Sukutaulu Sukutaulu on erinomainen väline aloittaa tietojen analysointi. Sen avulla voit nopeasti saada käsityksen henkilön tietokannan laadusta ja tilanteesta. Tarkastele nimiä. Tarkastele päivämääriä. Tarkastele paikkoja. Tarkastele MAP toimitustietoja. Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 10. Perheryhmälomake Kun sukutaulusta käy ilmi, että tiedot ovat epätäydellisiä, epätarkat tai tärkeitä tietoja puuttuu, katso perheryhmälomakkeita selvittääksesi tietojen laatu ja tilanne: Tarkastele nimiä. Tarkastele päivämääriä. Tarkastele paikkoja. Tarkastele MAP toimitustietoja. Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 11. Tietojen analysointi Huomaa, että etsimme molemmista asiakirjoista: Nimiä. Päivämääriä. Paikkoja. MAP toimitustietoja. Kun tarkastelemme näitä tietoja, niin mitä me etsimme? Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 12. Tietojen analysointi Tarkastele nimiä: Etsi yhdenmukaisuuksia. Onko selviä kirjoitusvirheitä. Sukunimiä ei tulisi kirjoittaa kokonaan isoilla kirjaimilla. Ne voidaan näyttää näytöllä ja raporteissa isoilla kirjaimilla. Onko nimen liitteet kuten Jr. kirjoitettu sukunimen jälkeen? (Tulostuvatko tittelit kuten tohtori ennen sukunimeä?)Tätä ei tulisi Suomessa käyttää. (Kääntäjän huomautus.) Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 13. Tietojen analysointi Tarkastele päivämääriä: Etsi selviä kirjoitusvirheitä kuten 1988 pitäisi olla1888. Etsi epätodennäköisiä päivämääriä, kuten: Lapsi syntynyt äidin kuoleman jälkeen. Lapsi syntynyt yli yhdeksän kuukautta isän kuoleman jälkeen. Kaksi lasta syntyneet alle yhdeksän kuukauden sisällä. Lapsi syntynyt epätodennäköisen aikana vanhempiin nähden tai jopa ennen heitä. Hautauspäivä ennen kuolinpäivää. Kastepäivä ennen syntymää. Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 14. Tietojen analysointi Tarkaste paikkoja: Etsi epäjohdonmukaisuuksia. Etsi puuttuvia paikkoja tai niiden osia. Onkia käytetty pilkkuja ilmaisemaan puuttuvaa paikan osaa? Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 15. Tietojen analysointi Tarkaste MAP toimitustietoja: Etsi sukutaulusta toimitustietojen tunnuksia. Tulosta perheryhmälomakkeet kaikista aviopareista, joilla ei ole kaikkia tunnuksia (KEPS). Sinun täytyy ehkä tulosta perheryhmälomakkeita myös lapsista. Perheryhmälomakkeelta etsi: Mitkä toimitukset puuttuvat. Onko sinulla riittävästi tietoja toimitusten suorittamiseksi. Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 16. Tietojen analysointi Tarkastele yhtä viiden polven sukutaulua kerrallaan. Jokaisesta sukutaulusta tarkastele yhtä perhettä kerrallaan. Käytä perheryhmälomaketta perheen tarkastelemiseen. Tarkastele perheryhmälomakkeelta yhtä henkilöä kerrallaan. Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 17. Tietojen analysointi Sukututkimusyhdyshenkilöiden ja sukututkimuskeskuksen työntekijöiden tulisi kannustaa henkilöitä suorittamaan ajoittain tíetojensa analysointi.. Ristiriitaisuudet tulee korjata ennenkuin: Nimiä valmistetaan temppelitoimituksia varten. Tietoja jaetaan toisten kanssa. Tietoja toimitetaan internet sivustoille. Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php

 18. Tietojen analysointi Voit tulostaa PAF ohjelmasta useita hyödyllisiä luetteloita ristiriitaisuuksien korjaamiseksi Eräitä hyödyllisimpiä luetteloita ovat: Paikan nimet lajiteltuina aakkosjärjestyksessä. Henkilöt lajiteltuina aakkosjärjestyksessä. Mahdolliset ongelmat. Tupla henkilöt. Alkuperäinen teksti: http://www.familyhistoryguide.com/freeDownload.php